QUESTION AND ANSWER OF THE VIETNAM GREEN PARTY from topic 20 to 26 * * QUESTION AND ANSWER OF THE VIETNAM GREEN PARTY from Topic 15 to topic 19 * * BẮT ĐẦU KHÚC QUANH DÂN CHỦ * * TÀI SẢN CỦA QUAN CHỨC VIET NAM “VI PHẠM NHÂN QUYỀN” CÓ THỂ SẼ BỊ MỸ ĐÓNG BĂNG * * THƯỢNG VIỆN CANADA MỞ HỘI NGHỊ VỀ DÙNG HÒA ƯỚC PARIS 1973 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG * * Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu được tiếp đón ở Hawaii,Hoa Kỳ * * Tổng bí thư đảng cọng sản Việt nam Nguyễn Phú Trọng cả đời ngập lặn trong u mê cọng sản * * Biểu tình phản đối TBT Nguyễn Phú Trọng * * Vai trò của Ông Huỳnh Tấn Mẩm * * HỎI ÐÁP ÐẢNG XANH ÐANG VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP CHỦ ÐỀ 13 VÀ 14 * * TỔNG KẾT TÌNH HÌNH CÁC NHÓM CỌNG SẢN VIỆT NAM CẤP TIẾN * * CON ÐƯỜNG THÁO CHẠY CỦA ÐẠI GIA ÐỎ * * HỎI ÐÁP VỀ ÐẢNG XANH ÐANG VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP CHỦ ÐỀ TỪ 1 ÐẾN 12 * * NHỜ VIỆT CỌNG LA LÀNG MÀ ÐỒNG BÀO BIẾT CÁC THÀNH VIÊN, BLOGGERS, FACEBOOKERS ƯU TÚ CỦA ÐẢNG XANH * * HỘI THẢO ” VIỆT NAM CỌNG HÒA ” * * TỪ NAY KHÔNG DÁM GỌI VIỆT NAM CỌNG HÒA LÀ NGỤY NỮA MÀ GỌI LÀ ÔNG THẦY CỐ VẤN * * ÐẢNG XANH VIỆT NAM THÀNH LẬP NHƯ THẾ NÀO ? * * GÍA TRỊ CỦA VIỆT NAM CỌNG HÒA


 

IMG_8992IMG_9000

 

 

QUESTION AND ANSWER OF THE VIETNAM GREEN PARTY from topic 20 to 26

( Hoi & Dap cua Dang Xanh Viet nam tu chu de 20 den 26 )

 

Topic 26 : The leader Cu Tran of the Vietnam Green party

( Chu de 26 : Nha lanh dao Dang Xanh Vietnam Tran Cu )

Question : How to get more information about the leader Cu Tran of the Vietnam Green party ?

( Hoi : Lam the nao de biet them tin tuc ve nha lanh dao Dang Xanh Viet nam Tran Cu ? )

Answer : If you want to know more about leader of the Vietnam Green party Cu Tran, you can read at web page :

https://siphuvietnam.wordpress.com/ Nguoi Viet tai My, Si phu hai ngoai, Si phu Viet nam mot cai dinh lich su trong tien trinh dan chu hoa Viet nam

( Tra loi : Neu muon biet them ve nha lanh dao Dang Xanh Viet Nam xin doc trang web :

https://siphuvietnam.wordpress.com / Nguoi Viet tai My, Si phu hai ngoai, Si phu Viet nam mot cai dinh lich su trong tien tinh dan chu hoa Viet nam )

DURING THE REAXED TIME AT THE PROMISSORY LAND LITTLE SAIGON,SOUTHERN CALIFORNIA, THE VIETNAM GREEN PARTY LEADER CU TRAN THINKING ABOUT OPENING HIS POLITICAL OFFICE FOR CONFERENCE OF HIS PARTY IN SAIGON VIETNAM

( Trong khi dang thu gian tai mien dat hua Little Saigon,mien nam California, nha lanh dao Dang Xanh Viet nam Tran Cu suy tinh mo van phong hoi hop cua dang chinh tri cua ong tai Saigon Viet nam )

 

Topic 25 : ORGANIZE A GENERAL ASSEMBLY OF PARTY

( Chu de 25 : To chuc Dai hoi Dang )

Question : Can you guess which political party in Vietnam will organize a general assembly first in a near future ?

( Hoi : Ban co the doan Dang chinh tri nao tai Viet nam se to chuc Dai hoi truoc trong tuong lai gan ? )

a/ Is that Vietnam communist party ? ( Nguyen Phu Trong )

b/ Is that Vietnam Green party ? ( Tran Cu )

c/ Is that Democratic Vietnam party ? ( Nguyen Quang )

d/ Is that Vietnam Reformed revolutionary party ? ( Do hoang Diem )

e/ Is that Vietnam peaceful democratic party ? ( Ngo bao Chau )

f/ Is that Progressive Vietnam party ? ( Le thi Cong Nhan )

g/ Is that Democratic People party ? ( Nguyen Bac Truyen )

h/ Is that Democratic of 21th century party ? ( Nguyen Tien Trung )

i/ . . .

( Ban co the doan dang chinh tri nao tai Viet nam se to chuc Dai hoi truoc trong tuong lai gan ?

a/ Do la Dang cong san Viet nam ? ( Nguyen Phu Trong )

b/ Do la Dang Xanh Viet nam ? ( Tran Cu )

c/ Do la Dang dan chu Viet nam ? ( Nguyen Quang )

d/ Do la Viet nam Canh tan cach mang Dang ? ( Do hoang Diem )

e/ Do la Dang hoa binh dan chu Viet nam ? ( Ngo bao Chau )

f/ Do la Dang Thang tien Viet nam ? ( Le thi Cong Nhan )

g/ Do la Dang Dan chu Nhan dan ? ( Nguyen Bac Truyen )

h/ Do la Dang Dan chu the ky 21 ? ( Nguyen Tien Trung )

I/ . . . )

Answer : We don’t know yet . Depend on the political situation in Vietnam

( Tra loi : Chung toi chua biet. Tuy tinh hinh chinh tri tai Viet nam )

Ha Ha Ha Vietnam communist chief Nguyen Phu Trong is shaking because of the Vietnam Green party is going to open its political office in Saigon for political conferences . . .

( Ha Ha Ha Lanh dao cong san Viet nam Nguyen Phu Trong dang run vi Dang Xanh Viet nam sap mo van phong hoi hop chinh tri tai Saigon . . . )

Nguyen Phu Trong is just a student of Cu Tran about democratic government . . . Ha Ha Ha

( Nguyen Phu Trong chi la hoc tro cua Tran Cu ve chinh quyen dan chu . . . Ha Ha Ha )

 

Topic 24 : WHAT DOES THE VIETNAMESE COMMUNIST SCARE ?

( Chu de 24 : CONG SAN VIET NAM SO GI ? )

 

Question : WHAT DOES THE VIETNAMESE COMMUNIST DICTATORIAL REGIME SCARE ?

( Hoi : Che do doc tai cong san Viet nam so gi ? )

Answer : The dictatorial communist regime in Vietnam is no longer afraid Red China ? Why ? Because of Red China is on the way to collapse to die under hands of Japan and USA.
The element that the dictator communist regime in Vietnam to scare is the voice of millions of Vietnamese-American citizens.

Red China is knowing this issue so that Red China has spent a lot of money and Communist Vietnam also spending a lot of money for radio, TV, newspaper in Vietnamese overseas communities in order to propagandize for these dirty regimes to stay longer.
But everything is changing and those above media are no longer to lead the voice of millions of the Vietnamese -American citizens. There are many independent Vietnamese personal media so far on Google, on face book, on you tube, . . . and information running everywhere too fast. Therefore, the real voice of millions Vietnamese-American citizens will win in Vietnam in very near future.

( Tra loi : Che do cong san doc tai Viet nam khong con so Trung cong nua. Tai sao ? Boi vi Trung cong dang tren duong sup do chet boi ban tay Nhat va Hoa Ky.
Yeu to ma che do doc tai cong san tai Vietnam lo so la tieng noi cua hang trieu cong dan Hoa ky goc Viet.
Trung cong biet van de nay nen Trung cong da chi rat nhieu tien va cong san Viet nam cung chi rat nhieu tien cho phat thanh, truyen hinh, bao chi trong cong dong Vietnam o hai ngoai voi muc dich tuyen truyen cho cac che do doc tai nay ton tai lau hon.
Nhung moi chuyen dang thay doi va nhung loai truyen thong neu tren khong con dan dat tieng noi cua hang trieu cong dan Hoa Ky goc Viet nua. Hien nay co rat nhieu nha truyen thong Viet nam doc lap tren Google, Face book, You tube, . . . va tin tuc chay khap noi rat nhanh. Do vay, tieng noi that su cua hang trieu cong dan Hoa Ky goc Viet se chien thang tai Viet nam trong mot tuong lai rat gan )

 

Topic 23 : It’s time to welcome the freedom yellow flag in Vietnam

( Chu de : 23 : Da toi luc chao don la co vang tu do tai Vietnam )

 

Question : When the yellow flag will fly free in Vietnam ?

( Khi nao la co vang tu do bay tu do tai Viet nam ? )

Answer : THE VIETNAM GREEN PARTY LEADER CU TRAN IS THINKING ABOUT REQUESTING USA HELP TO INSTALL THE FREEDOM YELLOW FLAG IN VIETNAM

( Tra loi : Chu tich Dang Xanh Viet nam Tran Cu dang suy tinh yeu cau Hoa Ky giup thiet lap co Vang tu do tai Viet nam )

 

Topic 22 : LET ‘ S LIBERATE RIGHT AWAY ALL PRISONERS OF CONSCIENCE IN VIETNAM !

( Chu de 22 : HAY PHONG THICH NGAY NHUNG TU NHAN LUONG TAM TAI VIET NAM )

 

Question : How about Prisoners of conscience in Viet nam ?

( Hoi : Cac tu nhan luong tam tai Viet nam the nao ? )

Answer : COMMUNIST VIETNAM AUTHORITIES ARE USING VIETNAM COMMUNIST DICTATORIAL SAUVAGE LAWS SUCH AS (245), (257), (79), (88), (84), (93), (79), (91) TO PUT 93 WONDERFUL VIETNAMESE HUMAN RIGHTS ACTIVISTS AGAINST RED CHINA IN JAILS

( Tra loi : GIOI CHUC CONG SAN VIETNAM DANG DUNG LUAT RUNG HOANG, DOC TAI CONG SAN NHU LA LUAT ( 245 ), ( 257 ), ( 79 ), ( 88 ), ( 84 ), (93 ), ( 79 ), ( 91 ) DE BO TU NHUNG NHA HOAT DONG NHAN QUYEN VIET NAM TAI GIOI CHONG LAI TRUNG CONG )

DANH SÁCH HUMAN RIGHTS ACTIVISTS TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM Ở VIỆT NAM.

Nguyễn Quốc Duy with Grace Bui

DANH SÁCH HUMAN RIGHTS ACTIVISTS TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM

Họ và Tên Năm Sinh Ngày Bị Bắt (Bị Bắt Bởi Điều) Nơi Bị Giam Giữ

1 Bùi Thị Minh Hằng 1964 11/02/2014 (245) Gia Trung – huyện …Mang Yang, Gia Lai
2 Bùi Văn Thâm 1987 26/07/2012 (257) Cao Lãnh – Đồng Tháp
3 Bùi Văn Trung 1964 30/10/2012 (257) Bằng Lăng – Long Xuyên
4 Cao Văn Tỉnh 1974 22/02/2010 (79)
5 Danh Hưởng 1961 22/7/1999 (84) Xuân Lộc – Đồng Nai.
6 Dương Âu 1957 26/08/2009 (91) Phú Giáo – Bình Dương.
7 Dương Kim Khải 1958 10/8/2010 (79) Xuân Lộc – Đồng Nai
8 Dương Thị Tròn 1947 2/10/2006 (245) Xuân Lộc – Đồng Nai.
9 Đặng Xuân Diệu 1988 27/8/2011 (79) Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng Tàu
10 Đặng Thị Mỳ (245)
11 Đinh Nguyên Kha 1988 11/10/2012 (88) Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng Tàu
12 Đỗ Thị Hồng 1957 10/2/2012 (79)
13 Đỗ Thị Thiêm (245)
14 Đỗ Văn Hào (245)
15 Đỗ Văn Hoa 1966 16/6/2011 (88) Ba Sao – Hà Nam
16 Đỗ Văn Thái 1960 28/2/2000 (84) Xuân Lộc – Đồng Nai
17 Đoàn Đình Nam 1951 6/12/2012 (79)
18 Đoàn Huy Chương 1985 12/2/2010 (88) Xuân Lộc – Đồng Nai
19 Đoàn Văn Cư 1962 10/2/2012 (79)
20 Đoàn Văn Quý 1966 2012 (93)
21 Đoàn Văn Vương 1963 2012 (93)
22 Hoàng Văn Sang (258) Tuyên Quang
23 Hồ Đức Hòa 1974 30/7/2012 (79) Phú Sơn 4-Cổ Lủng (Phú Lương, Thái Nguyên)
24 Hồ Long đức 1953 25/11/1999 (91) An Phước, xã An Thái, Phú Giáo, Bình Dương.
25 Hồ Thị Bích khương 1967 15/1/2011 (88) Lam Sơn, Yên Định, Thanh Hóa
26 Lê Duy Lộc 1956 5/2/2012 (79 )
27 Lê Đức Động 1983 5/2/2012 (79)
28 Lê Kim Hùng 1968 18/6/1999 (84) Xuân Lộc – Đồng Nai.
29 Lê Phúc 1951 5/2/2012 (79)
30 Lê Trọng Cư 1966 5/2/2012 (79)
31 Lê Văn Sơn 1985 3/8/2011 79 Ba Sao – Hà Nam
32 Lương Nhật Quang 1987 23/11/2012 (79)
33 Mai Thị Kim Hương 1979 14/4/2015 (257) Long An
34 Mai Văn Đạt 1980 14/4/2015 (257) Long An
35 Mai Văn Phong 1978 14/04/2015 (257) Long An
36 Ngô Hào 1943 8/2/2013 (79) An Điềm – Quảng Nam
37 Ngô Thị Toan (245)
38 Ngô Thị Như (245)
39 Nguyễn Công Chính 1964 28/4/2011 (87) An Phước, xã An Thái, Phú Giáo, Bình Dương.
40 Nguyễn Dinh 1968 23/11/2012 (79)
41 Nguyễn Du Thy 1978 15/8/2012 2(57, 258) Thủ Dầu Một – Bình Dương
42 Nguyễn Đặng Minh Mẫn 1985 2/8/2011 (79) Yên Định – Thanh Hoá
43 Nguyễn Đình Cương 1981 24/12/2011 (79) Nam Hà 1- Hà Nam
44 Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 1981 23/2/2010 (88) Xuân Lộc – Đồng Nai
45 Nguyễn Hữu Vinh 1956 5/05/2014 (258) Hoả Lò – Hà Nội
46 Nguyễn Kim Nhàn 1949 7/6/2011 (88) Thanh Chương – Nghệ An
47 Nguyễn Kỳ Lạc 1951 6/2/2012 (79)
48 Nguyễn Ngọc Cường 1956 2/4/2011 (88) Xuân Lộc – Đồng Nai
49 Nguyễn Quốc Tuấn 1962 6/2012 (88)
50 Nguyễn Thái Bình 1986 23/11/2012 (79)
51 Nguyễn Thanh Vân 1960 24/2/2000 (84) Xuân Lộc – Đồng Nai
52 Nguyễn Thị Bích Trang 1977 7/9/2012 (258)
53 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 10/9/2013 (245)
54 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 1986 11/2/2014 (245)
55 Nguyễn Trung Cang 1974 14/04/2015 (257) Long An
56 Nguyễn Trung Linh 1994 14/04/2015 (257) Long An
57 Nguyễn Trung Tài 1966 14/04/2015 257 Long An
58 Nguyễn Văn Minh 1980 11/2/2014 (245)
59 Nguyễn Văn Lía 1940 22/4/2011 (258) Xuân Lộc – Đồng Nai
60 Nguyễn Văn Lý 1946 18/2/2007 (88) Nam Hà – Hà Nam
62 Nguyễn Văn Thanh 1984 5/2/2011 (88)
62 Nguyễn Viết Dũng 1986 27/04/2015 (245) Hoả Lò – Hà Nội
63 Phạm Thị Phượng 1945 15/4/2010 (79)
64 Phạm Văn Thông 1962 19/7/2010 (79)
65 Phạm Xuân Thân 1955 22/6/1996 (84) Xuân Lộc – Đồng Nai
66 Phan Ngọc Tuấn 1953 10/8/2011 (88) Xuân Lộc – Đồng Nai
67 Phan Thanh Tường 1987 28/2/2012 (79)
68 Phan Thanh Ý 1948 23/11/2012 (79)
69 Phan Văn Thu 1948 5/2/2012 (79) An Phước, An Thái, Phú Giáo, Bình Dương
70 Phùng Lâm 1966 21/6/2010 (88)
71 Phùng Thị Ly 1963 14/4/2015 (257) Long An
72 Phùng Văn Tuân 1977 14/4/2015 (257) Long An
73 Phùng Quang Quyền 1961 30/8/2009 (91) Xuân Lộc – Đồng Nai
74 Sơn Nguyễn Thanh Điền 1972 17/8/2000 (84) Xuân Lộc – Đồng Nai
75 Tạ Khu 1947 6/2/2012 (79)
76 Tạ Phong Tần 1968 5/9/2011 (88) Yên Định – Thanh Hoá
77 Thái Văn Dung 1989 18/8/011 (79) Lam Sơn – Thanh Hoá
78 Trần Huỳnh Duy Thức 1966 24/5/2009 (79) Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng Tàu
79 Trân Minh Nhật 1988 27/8/2011 (79) Phú Sơn – Cổ Lủng, Thái Nguyên
80 Trần Phi Dung 1966 10/2/2012 (79)
81 Trần Quân 1984 10/2/2012 (79)
82 Trần Thị Thúy 1971 10/8/2010 (79) Xuân Lộc – Đồng Nai
83 Trần Vũ Anh Bình 1975 19/9/2011 (88) An Phước, xã An Thái, Phú Giáo, Bình Dương.
84 Trương Văn Duy 1964 6/12/1996 (84) An Phước, xã An Thái, Phú Giáo, Bình Dương.
85 Từ Thiện Lương 1950 23/11/2012 (79)
86 Văn Ngọc Hiếu 1963 28/2/2000 (84) Xuân Lộc – Đồng Nai
87 Võ Minh Trí (Việt Khang) 1978 23/12/2011 (88) Xuân Lộc – Đồng Nai
88 Võ Ngọc Cư 1951 6/2/2012 (79)
89 Võ Thành Lê 1955 5/2/2012 (79)
90 Võ Tiết 1952 23/11/2012 (79)
91 Võ Viết Dziễn 1971 19/4/2012 (79)
92 Vũ Quang Thuận 1966 28/1/2011 (91)
93 Vương Tấn Sơn 1953 10/2/2012 (79)

Question : HOW ABOUT THE VIETNAM COMMUNIST PARTY ?

( Hoi : Dang cong san Viet nam the nao ? )

Answer : The Vietnam communist party is a dirty party. Vietnamese call that ‘s the party of robber. That party robbed almost USD hundred billions of 90 million Vietnamese. That political party cans work good with animals not with human . That party has used weapons to rob not use ballots

( Tra loi : Dang cong san Viet nam la mot dang do ban. Nguoi Viet nam goi la dang cuop. Dang nay cuop gan mot tram ty do la cua dan Viet. Dang nay co the lam viec tot voi suc vat chu khong the voi nguoi . Dang nay dung vu khi de an cuop chu khong dung la phieu )

 

Topic 21 : WHO IS NGUYEN PHU TRONG ?

( Chu de 21 : Nguyen Phu Trong la ai ? )

 

Question : How about Vietnamese communist Chief Nguyen Phu Trong ?

( Hoi : Lanh tu cong san Viet nam Nguyen Phu Trong the nao ? )

Answer : I disappoint Nguyen Phu Trong who is a Vietnamese communist general secretary. He said in USA : ” Vietnam doesn’t have prisoners of conscience “. So he really told lies, he scares the trueness. I don’t trust his knowledge. Trong said : ” prisoners in Vietnam are those who broke the Vietnamese laws ” . But he didn’t say those laws are jungle laws such as ( 245 ), ( 257 ), ( 79 ), ( 88 ), ( 84 ), (93 ), ( 79 ), ( 91 ) . . . only apply for sauvage animals not for human

( Tra loi : Toi that vong Nguyen Phu Trong, Tong bi thu cong san Viet nam. Ong da noi chuyen tai Hoa Ky : ” Vietnam khong co tu nhan luong tam “. Vay ong da noi lao, ong so su that. Toi khong tin kien thuc cua ong. Trong da noi : ” Tu nhan o Viet nam la nhung nguoi da vi pham luat phap. ” Nhung ong da khong noi rang do la luat rung nhu la dieu ( 245 ), ( 257 ), ( 79 ), ( 88 ), ( 84 ), (93 ), ( 79 ), ( 91 ) . . . chi ap dung cho loai thu hoang chu khong phai cho con nguoi )

Topic 20 : What is The power of the wireless media through internet ?

( Suc manh cua truyen thong khong day xuyen qua internet la gi ? )

Question : Does this human rights revolution in Vietnam should lead by someone who are inside of Vietnam only ?

( Cuoc cach mang quyen con nguoi tai Viet nam phai duoc chi huy boi ai do ben trong nuoc Viet nam ma thoi ? )

Answer : It doesn’t matter. In any location on the world, the Vietnam Green party leader cans perform his or her political job efficiently through wireless media. Even when he or she is involving to vacation time, enjoyable time outside of Vietnam.

( Tra loi : Khong thanh van de. Bat cu noi nao tren the gioi, nha lanh dao Dang Xanh Viet nam cung co the thuc hien cong viec chinh tri mot cach co hieu qua thong qua truyen thong khong day. Ngay ca khi vi lanh dao dang nghi he, thoi gian thuong ngoan ben ngoai nuoc Viet nam )

Question : Are you sure. Give an example ?

( Co chac khong. Cho thi du ? )

Answer : The Vietnam Green party leader Cu Tran is having relaxed time, enjoyable time at Little Saigon, USA in present time. But every day he never forget to use internet to solve political issues in Vietnam for his political party.

( Tra loi : Nha lanh dao Dang Xanh Tran Cu dang co thoi gian nghi ngoi, thoi gian thuong ngoan tai Little Saigon, Hoa Ky hien nay. Nhung moi ngay ong khong quen dung internet de giai quyet cac van de chinh tri tai Viet nam cho dang chinh tri cua ong )

The Viet nam Green party leader
Google search : Tran Cu / siphuvietnam
Source : https://siphuvietnam.wordpress.com

*

  IMG_8977

 

QUESTION & ANSWER OF THE VIETNAM GREEN PARTY from Topic 15 to topic 19
( HOI VA TRA LOI CUA DANG XANH VIET NAM tu de muc 15 den de muc 19 )

 

Topic 15 : Political office in Vietnam for conferences
( De tai : Van phong hoi hop chinh tri tai Viet nam )

 

Question : What are about conference ‘s offices in Vietnam and all activities over there ?
( Hoi : Nhung van phong hoi hop chinh tri tai Viet nam va cac hoat dong o do the nao ? )

Answer :
We will request USA help us to open political party ‘s offices for conferences of The Vietnam Green party in Saigon, Hanoi, . . . Vietnam

( Chung toi se yeu cau Hoa Ky giup chung toi mo van phong hoi hop dang chinh tri cho Dang Xanh tai Saigon, Hanoi, . . Viet nam )

When the conference office of the Vietnam Green party at Saigon open, then members of Green party will invite those who like our party come to meet each other and discuss about political issue of Vietnam and also we will have a little party there.

( Khi van phong hoi hop o Saigon cua Dang Xanh Viet nam mo cua, thanh vien Dang Xanh se moi nhung ai thich Dang Xanh den hop va ban ve chinh tri Viet nam va chung toi cung se co thuc an nhe )

Our political office will be existed or not is an important core of relation between Vietnam and USA.

( Van phong dang chinh tri cua chung toi co ton tai hay khong la nong cot quan trong cua su bang giao giua Viet nam va Hoa ky )

On the first day at the political conference office in Saigon, the leader of the Vietnam Green party leader Tran Cu will deliver a TV first speech concerning about the heavy corruption of the Vietnamese communist party

( Trong ngay dau tien tai van phong hoi hop chinh tri tai Saigon, lanh dao Dang Xanh Viet nam la ong Tran Cu se co cuoc noi chuyen truyen hinh dau tien ve van nan tham nhung kInh hoang cua dang cong san Viet nam )

On the first day at the political office in Saigon and after the first TV speech, the Vietnam green party leader will have a first press conference to answer all questions of local and international journalists.

( Trong ngay dau tien tai van phong chinh tri tai Saigon va sau cuoc noi chuyen truyen hinh, nha lanh dao Dang Xanh se co cuoc hop bao de tra loi bao chi dia phuong va quoc te )

 

Topic 16 : A REFERENDUM IN VIET NAM
( Cuoc Trung cau dan y tai Viet nam )

 

Question : How to organize the right referendum in Vietnam ?
( Lam sao to chuc cuoc trung cau dan y dung tai Viet nam ? )

Answer : This referendum has to be controlled by The United Nations , by all Vietnamese political parties, by all opposed Vietnamese activists and by all religions in Vietnam

( Cuoc trung cau dan y nay phai duoc giam sat cua Lien Hiep quoc, cua cac dang chinh tri Viet nam, cua cac nha hoat dong doi lap va cua cac ton giao tai Viet nam )

Queston : Who are religions in Vietnam ?
( Nhung ai la ton giao tai Viet nam ? )

Answer : There are many teams, many groups many delegations in each religion in Vietnam such as the Vietnamese Buddhist youth teams, the Vietnamese Buddhist family delegations, the Catholic youth units, the Christ youth units, the Hoa Hao Buddhist youth units, the Cao Dai youth units, . . The total about 30 millions member for the whole nation.

( Co rat nhieu doan the, nhieu nhom, nhieu phai doan cua moi ton giao tai Vietnam nhu la cac Doan thanh nien Phat tu Viet nam, cac phai doan Gia dinh Phat tu Viet nam, cac to chuc thanh nien Cong giao, cac to chuc thanh nien Tin lanh, cac to chuc thanh nien Phat giao Hoa Hao, cac to chuc thanh nien Cao Dai, . . . Tong cong khoang 30 trieu hoi vien trong toan quoc )

 

Topic 17 : The voice of millions Vietnamese-American citizens

 

Question : WHAT DOES THE VIETNAMESE COMMUNIST DICTATORIAL REGIME SCARE ?
( CHE DO DOC TAI CONG SAN VIET NAM SO GI ? )

Answer : The dictatorial communist regime in Vietnam is no longer afraid Red China ? Why ? Because of Red China is on the way to collapse to die under hands of Japan and USA.

( Che do cong san doc tai Viet nam khong con so Trung cong nua. Tai sao ? Boi vi Trung cong dang tren duong sup do chet boi ban tay Nhat va Hoa Ky.)

The element that the dictator communist regime in Vietnam to scare is the voice of millions of Vietnamese-American citizens.
Red China is knowing this issue so that Red China has spent a lot of moneys and Communist Vietnam also spending a lot of moneys for radio, TV, newspaper at the Vietnamese overseas communities in order to propagandize for these dirty regimes to stay longer.

( Yeu to ma che do doc tai cong san tai Vietnam lo so la tieng noi cua hang trieu cong dan Hoa ky goc Viet.

Trung cong biet van de nay nen Trung cong da chi rat nhieu tien va cong san Viet nam cung chi rat nhieu tien cho phat thanh, truyen hinh, bao chi trong cong dong Vietnam o hai ngoai voi muc dich tuyen truyen cho cac che do doc tai nay ton tai lau hon. )

Question : And how that propaganda ‘s result ?
( Va ket qua tuyen truyen do the nao ? )

Answer : But everything is changing and those above media are no longer leading the voice of millions of the Vietnamese -American citizens. So far there are many independent Vietnamese personal media such as . . . on Google, on face book, on you tube, . . . and information running everywhere too fast. Therefore, the real voice of millions Vietnamese-American citizens will win the human rights revolution in Vietnam in very near future.

( Nhung moi chuyen dang thay doi va nhung loai truyen thong neu tren khong con dan dat tieng noi cua hang trieu cong dan Hoa Ky goc Viet nua. Hien nay co rat nhieu nha truyen thong Viet nam doc lap tren Google, Face book, You tube, . . . va tin tuc chay khap noi rat nhanh. Do vay, tieng noi that su cua hang trieu cong dan Hoa Ky goc Viet se chien thang cuoc cach mang quyen con nguoi tai Viet nam trong mot tuong lai rat gan )

 

Topic 18 : Leaders of political parties in Vietnam
Question : We want to know abilities of political party ‘s leaders in Vietnam ?
( Chung toi muon biet kha nang cua lanh tu dang chinh tri tai Viet nam ? )

Answer : LET’S DO A COMPARE ( HAY SO SANH )

Let ‘s compare 2 cases :

1/ A wonderful Politican Tran Cu, leader of the Vietnam Green party who is working for Vietnamese people, of Vietnamese people, and by Vietnamese people for years without pay.

2/ A dirty Politician Nguyen Phu Trong, leader of the Vietnam communist party who is working to earn USD billions corrupted moneys for his own pocket.
Who is the best for 90 millions Vietnamese. The answer is yours.

( Hay so sanh 2 truong hop :

1/ ChInh tri gia loi lac Tran Cu, lanh dao Dang Xanh Viet nam dang lam viec cho dan Viet, cua dan Viet, va vi dan Viet trong nhieu nam khong lanh luong.

2/ Chinh tri gia nho ban Nguyen Phu Trong, lanh dao Dang cong san Viet nam dang lam viec de kiem nhieu ty do la tien tham o cho vao tui rieng .
Ai la nguoi tot nhat cho 90 trieu dan Viet ? Cau tra loi la cua ban )

 

Topic 19 : WHERE IS THE VIETNAM GREEN PARTY LEADER CU TRAN TAKING A REST ?
( Ong chu tich Dang Xanh Tran Cu dang nghi ngoi o dau ? )

 

The Vietnam Green party leader Cu Tran is taking a relaxed time, an enjoyable time at Little Saigon, a piece of diamond in the far west of USA. Little Saigon locates right at the city of Westminster, Southern California.
The leader will go back Vietnam to do something for preparing multi-party elections in Vietnam in very near future.

( Chu tich Dang Xanh Tran Cu dang co thoi gian nghi ngoi, thuong ngoan tai Little Saigon, hon Ngoc mien vien tay Hoa ky. Little Saigon toa lac ngay tai thanh pho Westminster, mien nam Calfornia.

Ong chu tich se di ve Viet nam de lam viec sua soan cho cuoc bau cu da dang trong tuong lai rat gan tai Viet nam )

The Vietnam Green party leader
Google search : Tran Cu / siphuvietnam
Source : https://siphuvietnam.wordpress.com

IMG_8905

IMG_6908

Nguyen Tan Dung

Bài: Nguyen Lan Thang 
<<<…Kể từ khi làm thủ tướng vào năm 2006, Nguyễn Tấn Dũng đã nắm giữ ngành an ninh trong suốt 2 nhiệm kỳ. Nếu nắm thêm được quân đội, Nguyễn Tấn Dũng có thể trở thành một tổng bí thư quyền lực nhất trong lịch sử chế độ CSVN, thậm chí có thể hơn hẳn so với người tiền nhiệm Lê Duẩn.
Kịch bản này sẽ còn phải tuỳ thuộc vào chuyến đi Việt Nam của uỷ viên bộ chính trị Trung Cộng Trương Cao Lệ sắp tới. Nhiều khả năng, kết quả sẽ là một sự thoả hiệp giữa những phe thân Tàu với nhau.
Với một kẻ cơ hội và tham nhũng như Nguyễn Tấn Dũng, thân Tàu hay thân Mỹ không quan trọng bằng ‘thân tiền’.
Vì tiền, ông ta có thể sẵn sàng bán Tây Nguyên cho Tàu vào khai tác bauxite. Vì quyền, ông ta nhắm mắt làm ngơ cho cấp dưới là phó thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải lộng hành.
Dưới 2 nhiệm kỳ thủ tướng của Nguyễn Tấn Dũng, người Tàu đã và đang đồn trú ở hàng chục công trình trọng điểm quốc gia, có vị trí chiến lược về quốc phòng quan trọng. Một khi nắm được cả quân đội, Nguyễn Tấn Dũng nếu bán được cả đất nước Việt Nam thì chắc chắn ông ta cũng sẽ bán nốt.
Do đó, những thay đổi hoặc chuyển biến trong nội bộ CSVN chỉ có hại, chứ không hề mang lại bất cứ lợi ích nào cho người dân Việt Nam.
Hãy luôn cảnh giác trước ý định của những người tự xưng ‘trí thức’ luôn kêu gào ‘thoát Trung’, nhưng lại phò Dũng…>>>

*

Ha Ha Ha Nguyen Tan Dung dan tri thap doesn’t reach my requirement standards to be a Vietnam Presidential candidate in near future with multi-party elections for Democratic poltical regime in Vietnam. My Vietnam Green party will introduce Vietnamese talents such as Vietnam Presidential Candidates : Cu Huy Ha Vu, Nguyen Dan Que, Nguyen Quang A, Huynh Tan Mam, Tran Cu, Dieu Cay Nguyen van Hai, . . .

Source : https://siphuvietnam.wordpress.com
Google search : Tran Cu / siphuvietnam

*

IMG_8739

BÚT THÉP

BẮT ĐẦU KHÚC QUANH DÂN CHỦ

(Tổ Quốc) – Cũng tương tự như chuyến công du Hoa Kỳ của ông Trương Tấn Sang hai năm trước, đầu tháng 7 này ông Nguyễn Phú Trọng đã tới Mỹ với một phái đoàn hùng hậu sau khi đã sang Trung Quốc với một phái đoàn còn hùng hậu hơn. Nếu chỉ dựa trên những sự kiện cụ thể người ta có thể nói hoạt động ngoại giao của Hà Nội gần đây tuy có gia tăng cường độ nhưng vẫn chưa thay đổi định hướng. Nhưng đây chính là lúc mà cây dễ che khuất rừng.

Những người ngờ vực không phải không có lý do. Hà Nội vẫn phải “tham khảo ý kiến” của Bắc Kinh trước khi có một tiếp xúc quan trọng với Hoa Kỳ theo thỏa thuận giữa hai bên đã được tiết lộ qua thông cáo chung ngày 21/6/2013, quan hệ Việt – Mỹ vẫn chỉ là “hợp tác toàn diện” chứ chưa phải là “hợp tác chiến lược” như đối với Trung Quốc.

Tuy vậy nếu quan sát chăm chú hơn ta sẽ thấy những thay đổi quan trọng. Trước hết là cả hai ông Obama và Nguyễn Phú Trọng đều đề cập đến hợp tác quân sự giữa hai nước, một điều rất nhạy cảm và chắc chắn không thể làm Trung Quốc hài lòng, nhất là vào lúc này, khi quan hệ giữa liên minh Mỹ – Nhật và Trung Quốc đang ngày càng căng thẳng hơn trên Thái Bình Dương nói chung và Biển Đông nói riêng. Ông Trọng còn tuyên bố là cả Washington lẫn Hà Nội đều chia sẻ mối quan ngại về những hành vi trái với luật pháp quốc tế trên Biển Đông của Trung Quốc. Hai bên nhìn nhận là còn những cách biệt quan trọng về nhân quyền và tự do tôn giáo, một điều hiển nhiên đối với mọi người, đồng thời đều bày tỏ lòng tin là những khác biệt đó sẽ được giải quyết. Nhưng giải quyết như thế nào? Dĩ nhiên không ai có thể nghĩ là Mỹ sẽ bớt tôn trọng nhân quyền để tới gần hơn với quan điểm của Hà Nội. Phải hiểu là Hà Nội đã chấp nhận những nhượng bộ quan trọng về bản chất của chế độ. Cần nhắc lại một lần nữa rằng nhân quyền chỉ là một tên gọi khác của dân chủ, bởi vì nhân quyền bao gồm nhiều quyền tự do trong đó ba quyền cơ bản nhất là những quyền định nghĩa một chế độ dân chủ: tự do ngôn luận và báo chí, tự do bầu cử và ứng cử, tự do thành lập và tham gia các tổ chức kể cả các chính đảng. Chúng ta có lý do để tin ĐCSVN đã mặc nhiên chấp nhận trên nguyên tắc một tương lai dân chủ cho Việt Nam. Càng có lý do vì không khí của buổi họp báo chung Obama – Nguyễn Phú Trọng cũng như của bữa tiệc mà phó tổng thống Biden khoản đãi sau đó đã rất vui vẻ, thân mật và thoải mái, cả hai bên đều biểu lộ quyết tâm bắt đầu một giai đoạn hợp tác mới.

Đảng Cộng Sản Việt Nam không có chọn lưạ nào khác. Tình trạng kinh tế Việt Nam đang rất bi đát, số thu ngân sách không đủ để trả lương và trả nợ. Ngân sách 2015 thiếu hụt ít nhất 20 tỷ USD và chế độ chỉ chưa phá sản nhờ tiền vay của Trung Quốc. Các cấp lãnh đạo cộng sản Việt Nam đều giống nhau ở một điểm là họ sẵn sàng hy sinh chủ quyền và lợi ích dân tộc để dựa vào Trung Quốc và duy trì chế độ toàn trị, nhưng yếu tố rất mới và quyết định tất cả là Trung Quốc cũng đang gặp khó khăn lớn và không còn khả năng giúp họ nữa. Hà Nội chỉ còn một lối thoát là gia nhập khối TPP và sáp lại với các nước dân chủ, dù biết rằng cái giá phải trả sau đó là sự cáo chung của chế độ.

Đây là một cơ hội mà những người dân chủ Việt Nam không thể bỏ lỡ. Họ phải tìm đến với nhau trong một dự án chính trị chung cho đất nước.

Ban biên tập Tổ Quốc
Nguồn:http://doanhuulong.blogspot.in/…/bat-dau-khuc-quanh-dan-chu…
[bat-dau-khuc-quanh-dan-chu-to-quoc-tq-208].

* * *

I think Vietnam sooner or later will become a democratic country where multi-party elections will be organized. The elections in Vietnam will organize by two steps : 1rst step choose 2 candidates among hundreds candidates ( call primary election ) . 2nd step choose the best one among two candidates ( call final election ) . These multi-party elections will be applied for local government and also for central government in Vietnam.

The Vietnam Green party leader
Google search : Tran Cu / siphuvietnam
Source : https://siphuvietnam.wordpress.com

*

 

TÀI SẢN CỦA QUAN CHỨC VIET NAM “VI PHẠM NHÂN QUYỀN” CÓ THỂ SẼ BỊ MỸ ĐÓNG BĂNG

 

Một dự luật vừa được đệ trình lên Thượng viện – Quốc hội Hoa Kỳ nhằm áp đặt chế tài lên những cá nhân nếu bị Tổng thống Mỹ cho là đã dính liếu đến các vụ vi phạm nhân quyền của người Việt.

Nếu được lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, luật “S.929: Vietnam Human Rights Sanctions Act”, Tổng thống Mỹ sẽ phải đệ trình lên Quốc hội Mỹ một danh sách các cá nhân mà tổng thống xác định là dính líu đến những vụ vi phạm nhân quyền chống lại nhân dân Việt Nam hoặc thân nhân của họ, bất kể việc những vụ vi phạm đó có xảy ra ở Việt Nam hay không.

Những nhân vật có tên trong danh sách này nếu có tài sản hoặc tài khoản đặt ở Mỹ thì tài sản và tài khoản này sẽ bị đóng băng và cấm giao dịch như là một biện pháp “trừng phạt” mà dự luật này đặt ra.

Trích “…Tổng thống sẽ đóng băng và cấm chỉ tất cả các giao dịch liên quan đến tất cả các tài sản và lợi ích của một cá nhân trong danh sách được quy định ở điểm (c)(1) nếu những tài sản và lợi tức đó nằm ở Hoa Kỳ, rơi vào Hoa Kỳ, hoặc nằm ở hoặc rơi vào quyền sở hữu hoặc kiểm soát của một người Mỹ.”

Ngoài ra, các quan chức nằm trong danh sách những cá nhân đóng vai trò trong việc đàn áp nhân quyền đối với người Việt Nam sẽ không được đặt chân lên lãnh thổ Hoa Kỳ. Việc này bao gồm từ chối cho nhập cảnh, quá cảnh hoặc nhập cư đối với những quan chức này hoặc thân nhân của họ.

Đọc nguyên văn dự luật http://www.govtrack.us/congress/bills/113/s929/text

WH – Nhật ký yêu nước

IMG_8756

 

THƯỢNG VIỆN CANADA MỞ HỘI NGHỊ VỀ DÙNG HÒA ƯỚC PARIS 1973 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG

09/12/2014

CANADA (Vi Anh) — Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam Cộng Hoà, sắp qua năm thứ 40 ngày Việt Nam Cộng Hoà bị CS Bắc Viết đánh chiếm, Canada, một trong mưới mây nước kỳ Hoà Ước Paris 1973, Thượng Viện Canada mở hội nghị về một giải pháp dùng Hoà Ước Paris 1973 giải quyết tranh chấp Biển Đông, trả lại công bằng cho VNCH, cho dân VN dược quyền tự quyết trong cuộc bầu cử tự do có Liên hi6ẹp Quốc giám sát, đúng tinh thần pháp chế quốc tế và tinh thần cam kết trong hoà ước.

Sư kiện lịch sử này là do cuộc vận động kiên nhẫn và và điều họp khéo léo của Thượng Nghị sĩ Ngô thanh Hải, một người Việt tỵ nạn CS ở Canada được công cử làm Thượng Nghị sĩ của Canada. Hội nghị này được Thượng Viện Canada bão trợ, họp ngay trong toà nhà Thượng Viện của Quốc Hội Lưỡng Viện Canada, khu Parliament Hill, Center Block, Room 160-S, suốt ngày Thứ Năm 5 tháng 12, năm 2014.

Về phía Thượng Viện Canada có TNS Ngô thanh Hải, TNS Lang, Chủ Tich Uỷ ban Quốc Phòng và An Ninh, TNS White Chủ Tịch UB Nội Qui, Thủ Tục và Năng Quyền Quốc Hội, TNS Andeychuk, Chủ Tịch UB Ngoại vụ và Ngoại Thương, Ngài Tim Uppal, Bộ Trưởng Bộ Đa Văn hoá của chánh quyển liên bang Canada, Ngài Deepak Obhrai, Bộ Trưởng Ngoại Vụ và Nhân quyền, Ngài David W. Kilgour, Cựu Chủ Tich Viện Dân biểu và Bộ Trưởng đặc trách Á châu và Thái bình dương của chánh quyển Canada.

Phía Việt Nam Cộng hoà có phái đoàn quân dân cán chính VNCH đến từ các cộng đồng người Canada gốc Việt trong nước Canada, các miền lớn Montreal, Toronto, Ottawa trên 20 người, trong đó có chủ tich cộng động, nhân sĩ trí thức, chuyên gia sáu bảy luật sư đang hành nghề và luật gia Canada chánh tông và Canada gốc Việt, tiêu biểu như Luật sư Lâm chấn Thọ, Ls Trịnh quốc Toàn, luật gia Benoit Bénéteau, David Lamenti, Tiến sĩ Bá ngọc Đào và Ts Nguyễn thế Bình.

Hình ảnh trong Hội nghị.

Phái đoàn quân dân, cán chính Việt Nam Cộng Hoà đến từ Mỹ có 8 người Giáo sư Nguyễn ngoc Bích, Ts Binh thế Nguyễn đến từ Miển Đông Mỹ, nhà báo Vi Anh, Cựu dân biểu VNCH, Nhạc sĩ Hồ văn Sinh, thường vụ của VNCF Foundation dến từ Miền Tây Mỹ.

Chương trình làm việc, sau phần nghi thức, giới thiệu bắt đầu hội nghi với phát biểu của TNS Ngô thanh Hải của Thương Viện Canada. Hình thức làm việc có tính liên họp giữa điều trần và chất vấn. Phái đoàn VNCH Người Việt hải ngoại điều trần, đề nghị quí vị nghị sĩ và viên chức chất vấn và giải thích liên quan đến viêc dùng Hoà Ước Paris để đem lại công bằng, chân lý cho VNCH bị TC đánh lấy đảo năm 1974 và CS Bắc Việt dành lấy VNCH ở Miển Nam và giải quyết những tranh chấp biển đảo đang xảy ra ở Á châu Thái bình dương. Trường hợp này đã có tiền lệ, thành viên Hoà Ước Paris 1973 đã triệu tập lại lên án CS Bắc Việt đã đánh chiếm Campuchia, bị các nước ký hiệp ươc này trừng phạt cấm vận và buộc phải rút quân về VN.

Những diễn giả chánh có Gs Nguyễn ngọc Bích, Ls Lâm chấn Thọ, Nữ Ts Bình thế Nguyễn đọc bức thư của Ô Lê trọng Quát, Cựu Bộ Trưởng VNCH, Cưu Chủ Tich Uỷ ban Nội vụ và Quốc Phòng Hạ Viện, VNCH. Trong điều trần, chất vấn và hội luận có hai vấn đề chánh bàn luận rất gay go, sâu sác nhưng đa số quí vị thượng nghi sĩ chuyên trách về ngoại giao Canada, qui vị luật gia và luật sư gốc Việt có mặt có chung nhận định đều về những điểm cốt lõi sau. Chiếu hiến chương Liên hiệp Quốc, VNCH còn tồn tại trên phương diện pháp lý. Hiệp ước Paris 1973 vẫn còn giá trị, chưa có nước nào chánh thức rút ra. Các nước đã ký hãy còn trách nhiệm vói chánh quyền và nhân dân VNCH. TC và CS Bắc Việt tiền thân của chế dộ CSVN bây giờ đã vi phạm thô bạo hiễp ước Hoà Bình Paris 1973: TC đánh chiếm Hoàng sa của VNCH năm 1974, CS Bắc Việt đánh chiếm VNCH năm 1975.

Nhà báo Vi Anh, Cựu Dân biểu VNCH đúc kết, nói suốt gần hai một buổi thảo luận nhưng vị có thẫm quyền của Canada và những viên chức VNCH và đại diện cộng đồng, đoàn thế dân chính, chánh đảng và nhân sĩ, trí thức có mặt đã trình bày: rõ ràng TC, CS Bắc Việt đã vi phạm Hiệp ước và Đinh Ước Hoà Đàm 1973, dùng lực lương võ trang đánh chiếm lấy Hoàng sa của VNCH, chiếm lãnh thổ VNCH một cách thô bạo. Canada là một nước có ký trong hiệp ước. Vì tinh thần thượng tôn quốc tế công pháp, vì trách nhiệm và nghĩa vụ cam kết ngoại giao, vì công lý cho nhân dân VN, vì chủ quyền chánh đáng của quốc gia dân tộc VN, xin chủ toạ đoàn cho biểu quyết. Để có một văn kiện quan trọng, và long trọng trên phương diện luật pháp và thực tế để tạo một tiến trình. Hầu chánh quyển Canada có chứng cớ đặt vấn đề với các nước đã ký trong hiệp ước năm 1973. Và để người Việt hải ngoại chứng lý tiếp tục vận động các nước khác đã ký trong Hiệp ước.

Hình ảnh trong Hội nghị.

TNS Hải chủ toạ cho ngưng thảo luận và biểu quyết đồng ý hay không đồng ý trên nguyên tắc dự thảo Nghị Quyết do Ls Thọ và một số luật gia của Canada đúc kết nguyện vọng của hội nghi đã trình bày. Cả trăm vị trong chánh quyền Canada, VNCH, và quí vị có mặt trong hội nghị đồng ý chấp thuận dự thảo trên nguiyên tắc, với đa số tuyệt tuyệt đối. Chủ Toạ TNS Hải còn thận trọng cho biểu quyết ngược lại, ai không đồng ý xin giơ tay: không ai giơ tay cả. Coi như tuyệt đối đồng thuận thông qua dự thảo Nghị Quyết.

Càng thận trong hơn, TNS Hải d8ề nghị hội trường cử ra 5 vị nhuận sách bản văn dự thảo. Hội nghi đề cử TNS Hải, Gs Bích, Ls Thọ, DB Vi Anh, Nữ Ts Bình nhuận sắc dư thảo Nghị Quyết của hội nghị để TNS Hải với tư cách là một người Việt hải ngoại và thương nghị sĩ của Canada trình bày với Thương Viện, chuyển trình Hạ Viên và những chức trách liên quan trong chánh quyền Canada- càng sớm càng tốt.

Sau đây là dự thảo đã dược 100% hội nghị biểu quyết thông qua, bản gốc bằng tiếng Anh, xin tạm dịch ra tiếng Việt như sau: “Nên những thành phần tham dự yêu cầu và kêu gọi chánh quyền Canada, thông qua Bộ Trưởng Ngoại Giao, tham khảo với các nước đã ký Định ước của Hoà Ước Paris để tìm một giải pháp để nhân dân Việt Nam Cộng hoà ở Miền Nam VN có thể thực hiện quyền tự quyết qua bầu cử tự do dưới sự giám sát của Liên hiệp Quốc; hay một giải pháp khác mà chánh quyền các nước đã ký xem là cần thiết, để triệu tập một hội nghị quốc tế về VN trong đó có mặt của các đại diện của các nước đã ký Đinh Ước, thể theo Điều VII (b) của Định Ước, để giải quyết nhưng tranh chấp Biển Nam Trung Hoa, bằng cách mời thêm một số nước có liên quan tham dư hội nghị này.”

Ngày làm việc được chấm dứt bằng một cuộc viếng thăm Quốc Hội lưỡng viện của Canada, do các phu tá và công cán uỷ viên của văn phòng TNS Ngô thanh Hải hướng dẫn. Và khoảng 8 giờ tất cả tế tựu dến Việt Nam Restaurant của Ottawa dự bữa cơm thân mật do TNS Hải khoản đãi. Còn bữa ăn trưa làm việc khi hôi nghị do Thượng Viện mời. Và đêm trước phái đoàn VN từ các công dổng Việt ở Canada và
Mỹ đến thì Tiến sĩ Lê duy Cấn của Cộng đồng Ottawa khoản đãi và một số văn nghệ sĩ giúp vui chào mừng VNCH và đồng bào các nơi đến lo việc nước, chuyện dân VNCH.

mainguyenhuynh.blogspot.com

Ý kiến bạn đọc

12/12/2014
ĐẶNG DŨNG
Tôi rất ủng hộ công việc đại sự này. Đây là cách tốt nhất cho nhà nước CSVN hôm nay nên khôn ngoan nghiên cứu và cùng góp sức thực hiện. Có biết bao nhiêu điều phải làm và việc làm này là có cơ sở pháp lý. Độ lùi thời gian để mọi người cùng mặc niệm làm cho quê hương đất nước thống nhất và đoàn kết..Việc tổng tuyển cử như một hình thức trưng cầu dân ý về việc thống nhất như thế nào, có sự giám sát của quốc tế là điều không thể tốt hơn. Indonesia và Timor đã từng phải nhờ đến Hà lan và một nước Đông Timor ra đời. Đây là cách tốt nhất thoát cộng và VN sẽ vẫn là VN nhưng đc thế giới hậu thuẫn vì có cơ sở pháp lý là Hiệp định 1973.

Le Van Quynh
That la hay va di dung duong QAuoc Te Cong Phap. Nhu vay khong ai mat mat vi da qua da. Mot mui ten ban trung may con chim. Cam on nguoi da co sang kien to chuc cuoc Hoi Thao.

Người lính già
Nếu làm “rùm beng” chuyện dù cũ là Hiệp Định Paris 1973 mà lay động ,tuyên truyền được về giá trị của Hiêp Định này thì cả 13 nước ký vào Hiệp Định sẽ phải công nhận quay về với lịch sử thôi ! Đó là cách viết sử hay nhất của người Việt hải ngoại vậy ! Thiết thực hơn là những mục đích còn mơ hồ.
Nếu làm “rùm beng” chuyện dù cũ là Hiệp Định Paris 1973 mà lay động ,tuyên truyền được về giá trị của Hiêp Định này thì cả 13 nước ký vào Hiệp Định sẽ phải công nhận quay về với lịch sử thôi ! Đó là cách viết sử hay nhất của người Việt hải ngoại vậy ! Thiết thực hơn là những mục đích còn mơ hồ.
Không mời được Henry Kisinger trong lần hội thảo này là một thiếu sót lớn !

IMG_8734

*
IMG_6110

Tổng bí thư đảng cọng sản Việt nam Nguyễn Phú Trọng cả đời ngập lặn trong u mê cọng sản

Tran Cu
Vietnam Green Party leader

*

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng…

Tại sao nói Nguyễn Phú Trọng ngụp lặn triền miên trong vũng lầy u mê cọng sản ? Nhân loại đã chứng minh là chủ nghĩa cọng sản của Mac chỉ đáng gía ba cọc ba đồng và đã áp dụng từ thời xa xưa khi đời sống con người còn sơ khai, khi xã hội chưa có luật lệ bảo vệ an sinh cho con người đầy đủ và khi ấy người ta còn tạm chấp nhận chủ nghĩa không ra hồn sặc mùi phản động ấy.

Ngày nay nhân loại văn minh, quyền sống tự do con người được xã hội coi trọng. Xã hội văn minh từ cơ khí hóa đã tiến lên tự động hóa. Ðâu đâu xí nghiêp hảng xưởng cơ quan, con người đều được luật pháp bảo vệ. Công nhân được quyền thành lập công đoàn độc lâp bảo vệ quyền lợi người lao động khi gặp cảnh bất công bất đồng nào giữa chủ và thợ.

Vì vậy chủ nghĩa Mac ngày nay đã trở thành méo mó lạc lỏng sai lầm lạc hậu nhiều thứ và chỉ còn là cái xác ma vô dụng mà bọn chóp bu cọng sản tại các nước cọng sản tào lao còn sót lại trên hành tinh này như Trung quốc, Việt nam đang tìm mọi cách bám víu níu kéo để kéo dài thời gian độc quyền thụ hưởng đặc quyền đặc lơi được chừng nào hay chừng đó.

Các nước cọng sản cấp tiến trên thế giới đã khôn ngoan đứng lên và mạnh dạn vứt bỏ chôn cất cái thây ma chủ nghĩa cọng sản hôi hám ấy vào thùng rác lịch sử từ lâu rồi.

Riêng tại cái nôi phát sinh chủ nghĩa cọng sản thế giới là Liên xô, Lenin đã vận dụng chủ nghĩa Mac ấy vào xã hội Liên xô trong một thời gian dài rất sớm của thế kỷ trước đã gây ra biết bao trầm luân đau khổ cho con người và rốt cuộc nhân dân Liên xô cũng phải đứng lên đem liệng nó vào thùng rác từ năm 1986.

Tại sao chủ nghĩa cọng sản hôi hám sai lầm độc hại mà Nguyễn Phú Trọng còn ôm ấp

Không chỉ riêng Nguyễn Phú Trọng ở Việt nam mà cả Tập Cận Bình ở Trung quốc cũng vẫn còn ôm ấp cái chủ nghĩa lổi thời hôi hám ấy để ngửi, để còn có chức có quyền, còn kéo dài thời gian tham ô độc đảng, để được tự tung tự tác thụ hưởng cho đầy túi tham.

Tại các nước cọng sản giống nhau ở chổ là tay nào lên lảnh đạo cũng khai có bằng tiến sỉ để nổ vang như pháo nhưng nào ai ngờ là loại tiến sỉ ma cô. Có bằng nhưng không biết suy luận và không có lổ mủi để ngửi mùi thơm tự do của nhân loại mà chỉ có lổ mủi để ngửi mùi hôi thối cọng sản. Lảnh đạo các nước cọng sản cũng thường có đôi tay bẩn giống nhau để cướp bóc mồ hôi máu xương của đồng loại mà không hề e ngại áy náy như trường hợp ở Trung quốc, ở Việt nam hay ở Bắc hàn hiện nay.

Cái học của Nguyễn Phú Trọng là không học gì cả

Vì chuyên ngành về lý thuyết cọng sản mà Nguyễn Phú Trọng không tìm ra được rằng đó là một lý thuyết phản động. Lý thuyết cọng sản Mac kêu gọi con người chiếm đoạt chính quyền bằng vỏ trang bạo lực chứ không cần thông qua bầu cử tự do đa đảng để nắm chính quyền một cách dân chủ ôn hòa hợp pháp. Ngày nay những xã hội còn ôm ấp cọng sản ấy là những xã hội vô đạo loạn lạc đầy rẩy bất công tham ô hết thuốc chửa.

Những nhà cầm quyền cọng sản thường tồn tại kiểu xôi thịt tranh nhau thanh trừng nhau và thường họ xài luật rừng xanh với nhau và với dân của họ như các trường hợp ở Tân Cương của Trung quốc hiện nay.

Khi giết dân chưa đã tay và cướp tiền của dân chưa đầy túi tham thì cọng sản lại thường đi cướp bóc chém giết các nước cọng sản lân bang lẩn nhau như trường hợp của cọng sản Việt nam và cọng sản Trung quốc đang diển ra tại biển đông nam Á châu hiện nay.

Si phu Viet nam
Nguôn : https://siphuvietnam.wordpress.com
Google search : Tran Cu /siphuvietnam

*
Biểu tình phản đối TBT Nguyễn Phú Trọng

Phóng viên Chân Như tường trình tại công viên Lafayess nơi có hàng trăm người Việt hải ngoại tập trung biểu tình, phản đối sự hiện diện của lãnh đạo đảng CSVN, đồng thời yêu cầu HN trả tự do cho các tù nhân lương tâm, tôn trọng các quyền tự do dân chủ và nhân quyền của người dân trong nước. https://www.youtube.com/watch?v=UOjbAGeIWis

*

IMG_7152

Khi nhìn
ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM QÚA BỀ BẠO NGƯỢC THAM Ô VỚI ÐỒNG TIỀN VẤY MÁU HÔM NAY, CHẮC RỒI CŨNG TRẢ BẰNG MÁU NGÀY MAI . . .

Ông TRAN DAI NAM viết BÀI THƠ MÁU :

Bốn ngàn năm văn hiến Việt nam
Chưa một thời có thực dân kinh tởm
Bằng thời nay 175 đứa thực dân mới
Là nhóm trung ương đảng cọng sản Việt Nam

Chúng chỉ học từ lớp 4 tới lớp 10 bắt heo nhát chó
Nhưng chúng biết dùng súng hút máu dân Việt
Với cái miệng bô bô cọng sản và vô sản
Nhưng chúng là đại tư bản ký sinh trùng

Cướp 90 triệu dân Việt đau đớn xót xa
Biến của công thành của riêng bọn chúng
Với nhiều chục tỷ đô la billions of dollars vấy máu
Rồi nay chúng làm chủ tư bản máu

Ðộc quyền từ Nam ra Bắc
Với nhiều lâu đài máu tráng lệ
Nhiều khách sạn máu nguy nga
Nhiều đồn điền cao su máu cò bay thẳng cánh

Nhiều nhà thương máu cao tầng đồ sộ
Nhiều chục hảng xe đò máu bóng loáng
Nhiều công ty cơ xưởng máu mênh mông
Nhiều bải biển máu tha hồ kinh doanh hốt của

Nhiều chục tỷ đô la billions of dollars cổ phiếu máu
Nhiều biệt thự shopping center máu cao sang
Nhiều ngân hàng máu khắp miền Nam Trung Bắc
Với bao tỷ đô la billions of dollars máu chúng cướp đất dân mình

Dùng vợ con sui gia máu của chúng sở hữu riêng tư
Rồi máu phải trả bằng máu
Chuyện đâu còn có đó
Ngày dân Việt nổi dậy niêm phong tài sản máu

Sẽ công bố rỏ tình hình đất và máu
Trước bàn dân thiên hạ sôi máu
Xem đứa nào vay nợ máu bao nhiêu
Ðừng hòng tháo chạy

Google search : Tran Cu / siphuvietnam
Source : https://siphuvietnam.wordpress.com

*

IMG_8716

Vai trò của Ông Huỳnh Tấn Mẩm đối với tình hình chính trị Việt nam hiện nay

*

Quý vị nhớ rằng từ năm 2011 trở về trước biết bao nhiêu nhà dân chủ bị tù dày gian khổ như luật sư Nguyễn Văn Ðài,luật sư Lê thị Công Nhân,luật sư Lê Công Ðịnh, . . nghĩa là khi bí thư cọng sản Saigon Lê Thanh Hải một tay liên kết chặc chẻ với viên lảnh sự Trung Quốc tại Saigon đã đàn áp vô cùng nghiệt ngả nặng nề các nhà dân chủ Việt nam. Lộ ra biểu tình là bị bắt như Ðiếu Cày, Tạ Phong Tần,. . .

Mải cho đến cuối năm 2012 khi Ông Huỳnh Tấn Mẩn, ông Lê Hiếu Ðằng xuất hiện lần đầu tiên biểu tình chống Trung Quốc trước nhà hát thành phố thì bí thư cọng sản Saigon mới dừng tay không dám bắt nữa mà chỉ cho thanh niên cọng sản phá mà thôi. Vì sao ? Vì ông bác sỉ Huỳnh Tấn Mẩm từng là đại biểu quốc hội Việt cọng. Ông là Cựu chủ tịch Tổng hội Sinh viên Saigon là một người chuyên tổ chức biểu tình trước 1975 nên rât kinh nghiệm.

Chúng ta biết rằng nhóm của Ông Huỳnh Tấn Mẩm tức là nhóm nhân sỉ trí thức 72 có công khá rỏ trong lịch sử tranh đấu cho quyền con người cận đại. Nhóm 72 trong đó một số là cọng sản cấp lớn họ bắt đầu đòi nhà cầm quyền phóng thích tù chính trị, đòi bỏ điều 4, đòi bỏ điều 258,. . .tức là nhóm đi tiên phong tranh đấu mạnh mẻ cho quyền con người tại Việt nam mà không sợ bị nhà cầm quyền Việt nam bắt.

Chính nhờ công lao của nhóm 72 Ông Huỳnh Tấn Mẩm mà các blogers về sau này đấu tranh không còn bi bắt oan nghiệt như trườc nữa. Trong tình hình Việt nam hiện nay rất cần những ngưởi trí thức ngay thằng như Ông Huỳnh Tấn Mẩm thấy bất công dám đứng ra với nhiệt tâm vẫn còn.

Nên nhớ người muốn đác cử Tổng Thống tương lai tại Việt nam thì phải được phiếu cả hai phía cọng sản và không cọng sản

*

Thư tâm tình của Huỳnh Tấn Mẫm gởi các bạn thanh niên – sinh viên – học sinh
07/07/2014

Bác sỉ Huỳnh Tấn Mẩm
Một nhà cách mạng nặng ký của miền Nam Viêt nam chủ trương xây dựng thể chế dân chủ đa đảng mạnh để cứu Việt nam. Ông là người nhân danh đảng viên cọng sản đứng ra công khai tranh đấu nên Trung cọng và Việt cọng khó lòng đàn áp.
Có thể nói ông là lảnh tụ của khối hàng triệu đảng viên cọng sản miên Nam Việt Nam. Ông trong nhóm thế lực cách mạng 72 cùng nhà cách mạng Lê Hiếu Ðằng đã qua đời

*

Sài Gòn, ngày 4 tháng 7 năm 2014

Cùng các bạn Thanh niên – Sinh viên – Học sinh thân mến,
Tôi là Huỳnh Tấn Mẫm, không mang một danh phận nào trong guồng máy công quyền hay một địa vị xã hội, tôi chỉ là một thanh niên – nếu các bạn cho tôi dùng từ này – một thanh niên nhiều tuổi, và hơn thế, là một công dân có ý thức trách nhiệm về tình hình đất nước hiện nay. Tôi tiếc là không còn nhiều thời gian và sinh lực như các bạn, để có thể cống hiến một cách xứng đáng và trọn vẹn cho một vận hội mới đang đến với dân tộc.

Như các bạn đã biết, sự kiện giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 của Trung Quốc hiện diện hai tháng nay ở vùng lãnh hải Việt Nam, không phải là sự kiện lớn đơn thuần, mà nó biểu hiện một tiến trình vô cùng hệ trọng đối với sinh mệnh của Tổ Quốc chúng ta, nó là màn mở đầu công khai cuộc xâm lược của Trung Quốc vào lãnh thổ, lãnh hải nước ta trong kế hoạch có quy mô thôn tính cả Biển Đông, từng bước khống chế toàn vùng Đông Nam Á, để thực hiện mộng siêu cường bá chủ không giấu diếm của mình. Nó còn bộc lộ cho toàn dân ta biết mối quan hệ mờ ám được che giấu lâu nay dưới các từ ngữ và khẩu hiệu đẹp đẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Việt Nam ta.

Nhưng đồng thời cũng cần hiểu rằng đây là vận hội mới cho dân tộc, vì nó mang ý nghĩa thức tỉnh toàn diện của một giai đoạn lịch sử, bởi toàn bộ sự thật đã được phơi bày.

Việt Nam là một nước nhỏ về quy mô dân số và diện tích so với họ, lại chậm phát triển về kinh tế, khoa học kỹ thuật, về công nghệ thông tin, công nghệ quân sự… lại đúng vào lúc xã hội đang suy yếu, kinh tế bên bờ vực thẳm, tầng lớp lãnh đạo thì suy thoái tư tưởng – đạo đức – lối sống, tham lam, nhũng nhiễu đầy khắp. Thử hỏi trong tình thế đó làm sao có thể đối địch trước một tham vọng vĩ cuồng như thế của đối phương?

Câu hỏi ấy đang xoáy vào lòng mỗi người dân nước ta, và chúng ta thật sự day dứt về câu trả lời.

Dù chúng ta yêu hòa bình bao nhiêu, chân thành mong muốn hữu nghị bao nhiêu, tất cả cũng bằng thừa, nếu không nói là tự huyễn hoặc lấy mình, trước tham vọng của chủ nghĩa Đại Hán phương Bắc.

Bành trướng Bắc Kinh đang tiến công chúng ta ở thế áp đảo về bạo lực, thế thượng phong về kinh tế, đánh phủ đầu ta về ngoại giao tuyên truyền. Quan chức cao cấp của Trung Quốc – Dương Khiết Trì – đến nước ta, đưa ra một thông điệp với tư cách cao ngạo của một nước lớn, thể hiện mối quan hệ bất bình đẳng không phải đột nhiên mới có: yêu cầu ta chấm dứt cái gọi là “quấy nhiễu” chúng ở giàn khoan HY981, đe dọa nếu ta kiện chúng ra tòa án quốc tế, ta sẽ nhận lấy “hậu quả” khôn lường. Nếu ta “ngoan cố” không hàng phục, chúng sẽ phong tỏa kinh tế, phong tỏa bờ Biển Đông, và mọi tai họa khác sẽ xảy đến. Chúng ngăn cản ta không được mở rộng liên minh quân sự với Mỹ và các nước khác, bởi làm như thế chúng quy là ta mang tội “khiêu khích” chúng.

Các bạn thử nghĩ xem. Họ bao vây và khống chế ta, nhưng không cho ta la lên để nhờ người can thiệp, không cho ai giúp sức, vâng, trói lại và đánh, buộc ta phải tự nguyện đầu hàng!

Qua cách nói và hành động của họ, cơ hồ như ta đã là quốc gia phụ thuộc không có bao nhiêu chủ quyền?

Các quốc gia có chủ quyền, có quan hệ bình đẳng, bất kể là nước lớn hay nhỏ, chưa từng nói năng như thế. Hồ đồ, trịch thượng phải bắt nguồn từ một thực tế. Song, yếu kém, nhu nhược vốn cũng không phải không có nguyên nhân. Có khi là sự tương thích bắt nguồn từ những sự kiện chưa bộc lộ từ phía nhà cầm quyền nước ta chăng? Dù sao cũng đã có một câu phương ngôn đáng nhớ: “Nếu ta đứng lên, là ta ngang hàng, nếu ta quỳ xuống, thì ngang rốn đối phương”.

Các bạn thân mến,
Đó là kết quả của một thực tế yếu kém, hay từ một tinh thần bạc nhược, hay cả hai? Sự than trách hay nguyền rủa đối phương lúc này quả là một sự xa xỉ.

Làm công dân của một nước, làm sao ta không thấy đau lòng khi đất nước bị xâm lăng? Làm sao ta không thấy nhục khi bị kẻ khác lăng nhục vào dân tộc mình? Trên những con đường mà các bạn đi làm hay đi học hằng ngày, trong công viên mà các bạn dạo chơi, trong sách sử mà các bạn đã đọc, luôn phảng phất bóng dáng của tiền nhân, mang tên những vị anh hùng, trong lịch sử hàng nghìn năm trải qua từng thế hệ, đã chống trả lại bọn xâm lược phương Bắc oanh liệt ra sao, và không hề khiếp sợ. Tiền nhân đã để lại cho chúng ta một giang sơn vẻ vang. Đến lượt chúng ta, chúng ta không thể thoái thác, và không hề thoái thác bởi bất cứ lý do gì, để hết lòng bảo vệ giang sơn ấy.
Nhưng lời tâm tình của tôi là vô nghĩa, nếu tôi không nói với các bạn rằng, sức mạnh có ưu thế nhất đang lớn lên từ trong tim và trong trí tuệ của các bạn, là niềm hy vọng của dân tộc – những thế hệ Thanh niên – Sinh viên – Học sinh hôm nay. Các bạn đang đứng ở đầu thề kỷ 21 của một nhân loại đang toàn cầu hóa, mà tri thức thì trở nên vô biên giới và không ai có thể che giấu hay độc quyền được.

Một cuộc chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc bằng mọi biện pháp và thông minh mà các bạn sẵn sàng dấn thân, và một xã hội mà các bạn cần xây dựng, có tương lai như thế nào, là hai vấn đề quyện vào nhau mà có lẽ các bạn đang suy nghĩ?
Để có một đất nước độc lập tự do, trước hết mỗi chúng ta cần có một trí tuệ độc lập tự do, không để bị nhuộm đen, nhuộm đỏ, hay bất cứ màu nào khác; nó phải là lòng yêu nước nồng nàn, trong sáng, yêu hòa bình độc lập và dân chủ bằng một nhận thức kịp thời đại. Một cuộc chiến đấu chỉ bằng niềm tin và sinh mạng dù rất cao cả, nhưng nó sẽ đem lại một kết quả ra sao?

Một xã hội các bạn mong muốn, chưa biết là thế nào, nhưng ít nhất, và chắc chắn nó không thể là một xã hội như các bạn đang nhìn thấy, nó đầy dẫy những bất công, trên một tầng nền của hẹp hòi và thiển cận, nó không bao giờ là bền vững!

Tôi không muốn nói một câu như sáo ngữ: tương lai đang nằm trong tay thanh niên, với nghĩa nó là màu hồng. Không, có thể nó không đến các bạn với màu hồng, nò tùy thuộc vào ý thức của các bạn. Đó là cái nhìn thẳng vào thực tế với đôi mắt biết đúng sai và nói được tiếng nói của trái tim mình. Một cuộc chiến đấu sẽ rất mạnh mẽ khi nó có đầy đủ chân lý.

Điều tôi muốn nói cùng các bạn, chúng ta phải cương quyết làm người công dân tự do, dù xã hội chưa có luật pháp thừa nhận tự do đúng nghĩa. Chúng ta cương quyết làm con người có quyền con người, dù quyền con người chưa được thừa nhận đầy đủ. Chúng ta có quyền và có nghĩa vụ – quyền sống tự do và nghĩa vụ bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ. Tôi trộm nghĩ, tự do trong bối cảnh Việt Nam hôm nay quan trọng hơn vì nó chứa cả sự độc lập. Tôi muốn nói đến một thể chế dân chủ, một xã hội dân sự, nó sẽ không bị đem ra mua bán hay đổi chác bất ngờ bởi một đất nước, nếu nằm gọn trong tay của một nhóm người độc quyền.

Chúng ta tin tưởng sẽ giữ được độc lập tự do, sẽ bảo vệ được giang sơn vì chúng ta có hai điều quan trọng:

– Một, chúng ta có chính nghĩa, lẽ phải ở về phía chúng ta. Thế giới bây giờ là sự liên kết rộng lớn và có sức mạnh vô tận, vấn đề là ta có làm cho sức mạnh ấy hội tụ lại được hay không? Chúng ta có làm rõ chính nghĩa để xứng đáng được nhận sự ủng hộ đó hay không? Chế độ phát xít của Bắc Kinh hiện nay với chủ trương bạo lực và bành trướng đang tự đào mồ cho mình, và nhân loại sẽ chôn chúng. Tôi tin chắc chắn điều đó sẽ xảy ra như lịch sử nhân loại đã cho thấy.

– Hai, chúng ta biết sửa mình. Một quốc gia hùng mạnh là vì có phương hướng đúng, một quốc gia yếu kém là vì có phương hướng sai. Đó là một thể chế chính trị tiến bộ hay lạc hậu, có tạo được sức mạnh đoàn kết của toàn dân hay không mà Việt Nam ta phải cấp bách xem xét để sửa đổi. Sự sửa đổi đó phải đến từ sức mạnh đoàn kết của nhân dân, kể cả những lực lượng, những con người từ trong bộ máy nhà nước, và đồng bào ở nước ngoài.

Tôi tự hỏi, có lẽ cũng giống như các bạn, vì chúng ta không muốn hy sinh xương máu khi chưa cần thiết, và nếu chúng ta là chính nghĩa, tại sao chúng ta không dám kiện để đưa họ ra tòa án quốc tế? Thế giới ngày nay không còn ở thời kỳ hồng hoang, nhân loại không phải là bầy thú trong rừng để con lớn dễ dàng giày xéo con bé, hay chính chúng ta mang mặc cảm tự ti, tội lỗi và hẹp hòi mà không dám nhìn nhận và tiếp nhận sức mạnh đang rộng mở của thời đại?

Làm sao chúng ta có thể tin là an toàn và có giá trị khi tự thu mình, núp vào hang ổ “hữu nghị” giả dối dưới nách của kẻ xâm lược?

Thưa các bạn,
Bao giờ, hay ngay bây giờ chúng ta có thể cất lên tiếng nói thống nhất, mạnh mẽ đối với những người đang mang trọng trách dẫn dắt dân tộc?

Hiện nay, tôi không tán thành nhiều điều, trong đó có hai điều căn bản và cấp bách mà Chính phủ của Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện:

1- Đặt Hiến pháp cũng như luật pháp của một Quốc gia dưới cương lĩnh và các chỉ thị của Đảng Cộng sản. Thay vì ngược lại, Đảng Cộng sản phải đặt mình dưới Hiến pháp và luật pháp nhà nước, với chức năng là thi hành chứ không phải chỉ đạo. Từ sự trái ngược đó, với quyền hành độc đoán trong tay, Đảng đã tự tha hóa và suy thoái (như đã tự thừa nhận), đưa đến một Chính phủ thiếu trách nhiệm và không hiệu quả, làm cho xã hội rệu rã, không phát triển và mất dần sức sống, người dân trở nên lơ láo, mất phương hướng và tích lũy nỗi bất bình. Tình trạng này là điều kiện phù hợp ý muốn của kẻ xâm lược.

2- Đường lối đối ngoại hiện nay, là thuộc về Đảng Cộng sản, cụ thể là Bộ Chính trị, chứ không phải do một Chính phủ của nhân dân, vì thế đã không giữ được tư thế chính danh của một Quốc gia, đặc biệt trong quan hệ với Trung Quốc. Các từ ngữ: hữu nghị, bạn, môi răng, đồng chí, anh em, 16 chữ vàng (*), 4 tốt…đã xóa tan tư cách và khoảng cách phải có của một quốc gia với một quốc gia. Mối quan hệ mang tính chất tình cảm quá đà và độc hại đó đã tràn ngập trong tư tưởng giới lãnh đạo, quan chức, các đoàn thể, kể cả Đoàn Thanh niên Cộng sản mới lớn sau chiến tranh, thể hiện lời nói, phong cách trong các văn kiện cũng như trong cách hành xử, chứng tỏ một tinh thần dựa dẫm, bấu víu, lệ thuộc, thiếu tự tin của tâm lý nhược tiểu chưa trưởng thành về mặt quốc gia, làm mất quốc thể, của giới lãnh đạo hiện nay. Lẽ ra, mối quan hệ không chính danh đó phải được chấm dứt, khi chiến tranh chấm dứt và đất nước thống nhất. “Ân đền oán trả” gì khi còn nằm trong rừng sâu suối lạnh, thì cũng phải minh bạch trong chính sách ngoại giao, không “giáo dục” toàn dân theo cách “xóa tan biên cương” mập mờ như thế được! Vì thế, làm sao trách thái độ kẻ cả của Dương Khiết Trì khi bảo Việt Nam “quấy rối” chúng ở giàn khoan, hay kêu gọi Việt Nam “ đứa con đi hoang hãy sớm quay đầu về”, hoặc bí thư Quảng Đông gởi “danh mục công việc phải làm” cho Bộ Ngoại giao ta?

Tôi sống ở miền Nam, và biết người dân miền Nam đều nhận thấy cực kỳ phẫn nộ về cách ngoại giao xa lạ như trên.

Thưa các bạn,
Văn hóa ngoại giao cũng là biểu hiện chiều sâu của thực thể. Lẽ nào tôi dám nói ép, nói oan cho các lãnh đạo Việt Nam chăng, khi cho rằng mối quan hệ được biểu hiện như thế là xuất phát từ hành vi và tư duy lệ thuộc do quán tính, hoặc do “tận đáy lòng”?

Tôi không tán thành về mối quan hệ bất bình đẳng, được gọi là “hữu nghị” giữa Việt Nam và Trung Quốc lâu nay, mà ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố gắng níu kéo một cách vô vọng trong cô đơn và sợ hãi, có tác dụng cuốn cả đất nước rơi vào quỹ đạo của bành trướng Bắc Kinh. Tôi cho rằng Trung Quốc là không đáng sợ, một nước rộng về đất, đông về dân, mạnh về bạo lực, chứ không hề là một nước lớn với ý nghĩa là có sức mạnh văn hóa, văn minh và đáng nể trọng. Không tự cúi người xuống để phong Trung Quốc là đại ca vô địch. Cũng không thể có ý nghĩ đến việc có thể hay không thể “rinh” đất nước chạy đi nơi khác với lời than thở vô nghĩa: “Có ai chọn được láng giềng đâu!”. Thật ra đó là ý của một tướng Tàu đã nói ở Hà Nội các đây hai năm, nhằm đe nẹt Việt Nam đã lỡ nằm cạnh Trung Quốc, không thể “chọn” thân phận khác được đâu, lẽ ra không nên lặp lại theo cách áo não như thế. Thủ tướng Nhật, chưa từng than van chuyện phải bê mấy hòn đảo của mình đi đâu.

Nữ Tổng thống Hàn Quốc cũng không có một lời nào tương tự!

Tôi chân thành bày tỏ, chia sẻ cùng các bạn về niềm tự tin và tự hào của dân tộc, trước vó ngựa của quân Nguyên-Mông xưa, nay là trước sự hung hăng của quân Tập, với tinh thần là nhân dân phải biết làm chủ vận mệnh của mình, thông qua một thể chế dân chủ bởi một Hiến pháp đứng đắn, và quan hệ bình đẳng không lệ thuộc Bắc Kinh. Đó là khẳng định căn bản và lâu dài, dù cho nay mai giàn khoan có thể rút đi, hay thay một chiếc khác. Mối quan hệ giữa “hai” dân tộc – theo nghĩa dân sự – xưa nay chưa từng có vấn đề, ngoại trừ bọn cầm quyền hung hăng mỗi lúc. Nhắc lại điều này với dân chúng cũng lại là một xa xỉ nữa.

Hai điều nêu trên, không phải là vô cùng hệ trọng của hiện tình đất nước đáng trăn trở hay sao?

Chúng ta không để sự thờ ơ của hôm nay là nỗi hối tiếc của ngày mai. Chúng ta không muốn một đồng bào nào của mình phải tự thiêu như người Tây Tạng, không muốn những nhóm thanh niên ta đến lúc phải vung dao liều chết vào bọn Hán tộc ở các bến tàu như ở Tân Cương. Và chúng ta cũng cần tinh tường cảnh giác về những kẻ diễn hài nội địa.

Một phương châm chân chính đã từng vang lên trong lòng dân tộc: “Chúng ta yêu hòa bình nhưng sẵn sàng chiến tranh” để bảo vệ Tổ quốc.

Mong rằng tôi có nhiều cơ may được gặp các bạn, góp phần nhỏ bé của mình cùng các bạn bước tới, cùng cả đất nước đứng hẳn lên đấu tranh, giữ vững độc lập trước sự khống chế và xâm lược của Bắc Kinh, xây dựng một xã hội dân sự vững chắc, công bằng và dân chủ.

Ao ước thay!
Trân trọng kính chào.

*

IMG_8456

 

 

HỎI ÐÁP ” ÐẢNG XANH ” ÐANG VẠN ÐỘNG THÀNH LẬP

 

Chủ đề 14 : Kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về việc chiếm đóng trái phép đảo Hoàng Sa cuả Việt nam

Hỏi : Thưa qúy vị trong ban vận động thành lập Ðảng Xanh Việt nam, đồng bào Việt nam chúng tôi cảm thấy sốt ruột là tại sao giờ này mà nhà cầm quyền Viêt nam vẫn ù lì chưa lôi cổ Trung quốc ra tòa án quốc tế nhờ phân xử để thu hồi lại biẻn đảo của tổ tiên. Xin qúy vị cho chúng tôi biết có cách thức gì lấy lại đảo Hoàng Sa cho Việt nam ?

Ðáp : Có.

CHẾ ÐỘ ÐA ÐẢNG TẠI VIỆT NAM NHÂN DANH CHỦ QUYỀN VIỆT NAM CỌNG HÒA ÐỂ KIỆN TRUNG QUỐC RA TÒA ÁN QUỐC TẾ LÀ TẤT THẮNG SẼ MANG ÐẢO HOÀNG SA VỀ CHO DÂN VIỆT

Việt nam do tình hình lịch sử có chiến tranh nội chiến giữa phe đảng cọng sản Việt nam ở miền Bắc và phe Việt nam cọng hòa ở miềm Nam trong thời chiến tranh Việt nam
Việt nam đã từng là hai quốc gia riêng biệt trong nhiều thập niên chia đôi bởi vĩ tuyến thứ 17. Nhánh miền Bắc do đảng cọng sản cầm quyền và nhánh miền Nam do Việt nam cọng hòa cầm quyền

Ðảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Ngải thuộc về chủ quyền của nhánh Việt nam cọng hòa ở miền Nam đã bị Trung quốc ngang ngược dùng vủ lực chiếm đóng trái phép vào năm 1974, sau khi Trung quốc tự ý xâm lăng và bắn chết những chiến sỉ của Việt nam cọng hòa đang canh giữ đảo.
Ngay sau đó chính quyền Việt Nam cọng hòa Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã đưa nội vụ ra kiện ở Tòa án quốc tế. Vấn đề trên sử sách còn lưu giữ làm bằng chứng mà Trung quốc không thể nào chối cải được.

Nay Việt nam thống nhất hai miền Nam và Bắc và thể chế dân chủ đa đảng mới xuất hiện gồm hai nhánh đảng lớn là nhánh đảng cọng sản, nhánh đảng Viẹt nam cọng hòa và một số nhánh đảng nhỏ có thể cùng nhau kiện Trung quốc ra tòa án quốc té.

Do yếu tố lịch sử nhánh Việt nam cọng hòa đã bị thua trong chiến tranh nội chiến nên phải lưu vong ra hải ngoại. Hiện còn lưu bằng chứng là Cộng đồng Việt Nam Cọng hoà với thủ đô tinh thần Little Saigon tại Nam California.
Trong các cuộc diển hành đa văn hóa hàng năm do Liên hiệp quốc tổ chức tại New York đều có Cộng đồng Việt nam cọng hòa hải ngoại tham dự cũng là một bằng chứng về di tích của nhánh Việt nam cọng hòa.
Tòa án Liên hiệp quốc muốn biết thêm về sự lớn mạnh của nhánh Việt nam cọng hòa hiện nay xin mời đến thủ phủ Little Saigon Westminster miền Nam Calfornia Hoa Kỳ.

Nguồn tham khảo thêm :

Kiện chủ quyền biển đảo cho Việt nam thì ở đâu cũng có thể kiện chung nhau và không nhất thiết phải ở trong nước Việt nam mới kiện được.
Do vậy tại thủ phủ Little Saigon Cưụ Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn (*)của Việt Nam cọng hòa cũng đã tiếp tục đơn kiện Trung quốc ra tòa án quốc tế thời gian qua.Muốn biết diễn tiến hồ sơ thì liên lạc với vị Cựu Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục Việt nam cọng hòa là Giáo sư Tiến sỉ Nguyễn Thanh Liêm tại thủ phủ Little Saigon để biết thêm chi tiết.

Muốn biết nhiều tin tức về Việt nam cọng hòa và về Cộng đồng Việt nam hải ngoại tại thủ phủ Little Saigon Nam California Hoa Kỳ xin vào trang mạng : https://siphuvietnam.wordpress.com Mục : Một Việt nam cọng hòa dân chủ văn minh . . .

Ghi chú : (*) Cựu Thủ Tướng Việt nam cọng hòa Nguyễn Bá Cẩn trong khi đang chủ trì hồ sơ và vụ kiện đang diển tiến thì ông qua đời và người kế vị là Giáo sư Tiến Sỉ Nguyễn Thanh Liêm . Vấn đề này đã xẩy ra nhiều năm về trước.

*

HỎI ÐÁP ” ÐẢNG XANH ” ÐANG VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP

Chủ đề 13 : Hèn tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trương đầu hàng Trung quốc

Hỏi : Thưa qúy vị trong ban vận động thành lập Ðảng Xanh Việt nam, đồng bào Việt nam chúng tôi được biết Thứ trưởng quốc phòng Việt nam là hèn tướng Nguyễn Chí Vịnh em trai của Thủ tướng cọng sản Nguyễn tấn Dủng chủ trương đầu hàng dâng biển đảo cho Trung quốc . Với tư cách là một đảng cách mạng qúy vị có cách gì chỉ dạy Nguyễn chí Vịnh được không, chúng tôi hiện rất đau lòng ?

Ðáp : Tứơng Vịnh đã tuyên bố nhiều lần làm lợi cho Trung quốc xâm lược. Hảy xem Việt nam cọng hòa đứng hẳn về một bên thì Trung quốc có rờ được lông chân của Việt nam cọng hòa không ? khi có đồng minh là Hoa Kỳ hổ trợ như trước 1975.
Ðừng biện minh kiểu con nít. Thế giới đã chứng minh rằng nước nào làm đồng minh với Tàu là đi ăn mày và đồng minh với Hoa kỳ là giàu mạnh. Hảy nhìn Nhật, Nam hàn, Phillippines, Tây Ðức, . . . đồng minh với Hoa Kỳ và nay giàu có như thế nào thì rỏ.

Thứ trưởng quốc phòng Việt nam, hèn tướng Nguyễn Chí Vịnh ăn nói theo lối bán nước cầu vinh thấy mà ô nhục. Ðảng Xanh chúng tôi vô cùng xấu hổ vói kiến thức như vậy mà làm tướng, mà làm tới chức Thư trưởng quóc phòng của nước Việt nam.
Vịnh không đủ trình độ để hiểu thời đại văn minh tiến bộ của nhân loại hôm nay không phải ỷ mạnh muốn đi lấy vợ ai thì lấy, muốn đi cướp nước ai thì cướp. Vịnh hiểu rằng Trung quốc muốn làm gì thì làm là một sự hiểu biết ngu xuẩn.
Ðảng Xanh dạy cho cậu những điều mà Trung quóc tuy là một nước lớn nhưng phải run sợ trước một nước nhỏ như Việt nam nếu cậu làm 3 điều sau đây :
1/ Ðể cho đồng bào Việt nam, nhân sỉ, trí thức tự do biểu tình chống Trung quốc.
2/ Khẩn cấp liên kết với Việt nam cọng hòa lập hồ sơ đưa Trung quốc ra tòa án quốc tế về tội ăn cướp biển đảo của Việt nam.
3/ Gọi Trung quốc là giăc xâm lược và 100% đi theo Hoa Kỳ là đồng minh thân thiết nhờ che chở.
Chỉ làm chừng ấy chuyện là Trung quốc phải vái lạy Việt nam ngay.

Trần Cư / Chủ tịch lâm thời Ðảng Xanh Việt nam.
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

IMG_7488

*

” ÐẢNG XANH VIỆT NAM ” nói về kinh nghiệm với ” ÐẢNG VIỆT TÂN “

Nhìn đảng Việt Tân đang hoạt động . . .
Nhân đây tôi cũng khai sáng về Ðảng Việt Tân cho đồng bào khắp thế giới rỏ cho rộng đường dư luận.

Năm 2008 khi tôi trong ban cố vấn chính trị vận động tranh cử chức vụ Dân biểu liên bang Hoa Kỳ của Dân Biểu tiểu bang Trần Thái Văn. Dĩ nhiên ai cũng biết ông Văn là một nhân tài lớn của người Mỷ gốc Việt mà chính cựu Tổng thống Clinton cũng đã có lần khen ngợi như thế. Ông Văn có vi trí rất lớn của đảng Cọng hòa tại Hoa kỳ và chính ông Văn là Chủ tịch ủy ban vận động tranh cử tại tiểu bang California của Thượng nghị sỉ John McCain vào chức vụ Tổng thống Hoa kỳ năm đó.

Tôi rất ngạc nhiên khi đọc môt bài kêu gọi của chủ Ðảng Việt Tân lúc đó là kêu gọi đồng bào cử tri người Mỷ gốc Việt bỏ phiếu cho Dân biểu Lorretta Sanchez chứ đừng bỏ phiếu cho Dân biểu tài ba gốc Việt Trần Thái Văn. Tôi có viết thư yêu cầu ông Lý Thái Hùng chủ đảng Việt Tân giải thích vấn đề đó. Tại sao không giúp ông Văn thắng cử. Có phải vì ông Văn biết rỏ Việt cọng hơn bà Sanchez chăng ? Cuối cùng thì ông ấy không dám gải thích gì cả và chỉ trả lời chung trên báo chí lúc đó là để cho cử tri quyết định bầu ai.
Theo tôi Ðảng Việt Tân không thể lảnh đạo tốt Việt nam trong tương ai vì họ có qúa nhiều sai lầm và không kinh nghiệm bao nhiêu về Viêt cọng như Ðảng Xanh mà tôi đang thành lập sẽ gồm nhièu thành phần ưu tú thật sự của Việt nam cọng hòa và ưu tú thật sự của cọng sản cấp tiến.

Trần Cư
Chủ tịch lâm thời Ðảng Xanh Việt nam
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

 

Diễn đàn xã hội dân sự's photo.
 
 
Write a comment..
  • Diễn đàn xã hội dân sự Tình hình Việt nam hiện nay khi mà đang tối mù dươi chế độ độc tài độc đảng nát bét như vầy, thì việc bàn luân sinh hoạt của các nhà hoạt động chính trị phản biện cho quyền con người hoặc là các đảng chính trị không cọng sản hăng say trong ngoài nước như thê nào thì luôn luôn là đê tài mọi người muốn nghe ,trong khi đó cọng sản luôn dèm pha, nói ngươc lại. Trong chiều hướng đó tôi muốn bàn tiếp về đảng Việt Tân để mọi ngưòi khắp thế giới cùng biét. Có lẻ hơi dài tôi sẽ có bài viết khách quan sau. Dầu sao thì điều mà 90 triệu dân Việt đang muốn là BẦU CỬ ÐA ÐẢNG, HIẾN PHÁP ÐA ÐẢNG cho dù bất cứ đảng nào thắng thì cũng không dám lộng hành làm bậy như độc đảng hiện nay.
  • Diễn đàn xã hội dân sự Người mà Ðảng Xanh chọn lảnh đạo có thể là một ông gìa lụ khụ đi lang thang rách nát ngoài đường, nhưng ông ấy trong sạch không hề biết tham ô hút máu dân là gì . Ông ấy tân tụy làm việc cho dân vì dân và vì một Việt nam tươi sáng hơn được thế giơi nể trọng.
  • Diễn đàn xã hội dân sự Con khóc mẹ mới cho bú. Mọi người hảy bắt tay giúp đở Việt nam lập ra các đảng chính trị mơí tài ba chân chính để giải quyết vấn nạn xã hội Viêt nam trong khi đảng cọng sản Việt nam đã tỏ ra ba láp bất tài vô tướng. Ðừng tưởng rằng Mỷ hội đàm với Viẹt nam là Hoa Kỳ nể đảng cọng sản Việt nam. Hoàn toàn không và một ngàn lần không. Hoa kỳ có truyền thống khinh mạt các xứ độc tài một đảng làm mưa làm gío cướp bóc đồng bào của họ. Hoa Kỳ làm bá chủ thế giới là giải quyết toàn bộ các vấn đề của thế giới ,cũng như Hoa kỳ giải quyết các vấn đề của Cu Ba hay Việt nam. Ðảng Xanh ra đời chủ trương chậm mà chắc sẽ chọn ban lảnh đạo là thành phần nhiệt tâm tài giỏi ưu tú làm gương cho đảng cọng sản học theo, trước sự phán xét của 90 triệu dân Việt. Không lập đảng mới thì Việt nam khó có đa đảng hùng mạnh. Ðòi đa đảng dân chủ văn minh mà không lập đảng mới chứng minh nét chân – thiện – mỷ cho cử tri đồng bào thấy thì khi nào Việt nam mới theo kịp nền văn minh thế giới ? Ðảng Xanh Việt nam Nguồn :https://siphuvietnam.wordpress.com

  • Nguyen Toan VN có đa đảng thì Việt Tân cũng khó được bầu lắm. Tui thấy cách họ nói chuyện trên facebook lời lẽ rất gay gắt, thù hằn,nhiều tin chưa kiểm chứng đã đăng lên rồi. 1 đảng mà hoạt động theo kiểu đó là ko ổn rồi.Còn Đảng Xanh này thì èo uột quá, tui vôđây đọc mấy bài mà thấy buồn ngủ luôn. Theo tui nên hoạt động theo kiểu của Nhật ký yêu nước sẽ thu hút nhiều người hơn. Tìm lời của mấy người khác post lên, lời châm chọc mỉa mai, và ad quản lý phải có kiến thức + trình độ để xung phong cãi nhau nữa, nguồn tin phải xác thực rõ ràng chứ tin ko kiểm chứng đăng lên dễ bị ăn chửi lắm.
    • Diễn đàn xã hội dân sự Thật ra Ðảng Xanh mạnh lắm nhưng thành phần gạo cội chính trong nước chưa công khai ra mặt làm việc đó thôi và còn tùy diển tiến tình hình . Phải có gì bảo đảm cho sự xuất hiên đó, thí dụ Hoa Kỳ và đảng cọng sản Việt nam đồng ý Việt nam đa đảng . . .
    • Nguyen Toan Đông cỡ nào thì tui ko biết nhưng nhìn số like thì cũng đoán được là con số quá ít rồi, có nhân gấp 3 lần cũng quá ít. Nói thiệt là hồi đầu tui muốn tìm hiểu về chủ nghĩa dân chủ xã hội nên search facebook thì nó ra trang này đấy chứ. Tui tham gia rất nhiều trang mà có thấy ai nhắc về Đảng Xanh lần nào đâu. Tới mấy tờ báo CA hay QĐ ở VN cũng chưa hề nhắc tới nữa. Tui nghĩ mấy bạn nên thay đổi cách thức hoạt động để có nhiều người biết tới hơn.

IMG_8456

BAN VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP ÐẢNG XANH TỔNG KẾT TÌNH HÌNH CÁC NHÓM CỌNG SẢN VIỆT NAM CẤP TIẾN ÐÃ HÀNH ÐÔNG TRONG VÀI NĂM QUA

*

DÙ CỌNG SẢN VIỆT NAM CHƯA GỤC NHƯNG ÐANG BẠI XUỘI VÀ ÐỢI MỘT NGÀN TƯỚNG CÔNG AN VIỆT CỌNG QUAY MỦI SÚNG
NGUYỄN PHÚ TRỌNG RUN SỢ

LÀN SÓNG CÁCH MẠNG MỚI TẠI VIỆT NAM XEM NHƯ LÀ NỘI BỘ ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM ÐÁNH ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM TỚI TẤP.
HỌ GỒM NHỮNG NGƯỜI CỌNG SẢN CỞ LỚN CẤP TIẾN THỰC SỰ YÊU NƯỚC. HỌ ÐỨNG DÂY MẠNH MẺ NHƯ VỦ BẢO VÀ HỌ XEM 16 TAY ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ÐẢNG CỌNG SẢN TRONG CÁI GỌI LÀ BỘ CHÍNH TRỊ KHÔNG RA GÌ :

1/ Năm 2013 nhóm KIẾN NGHỊ CÁCH MẠNG 72

Gồm nhiều nhân tài trí thức gạo cội đảng viên cọng sản cao cấp đã làm cho đảng cọng sản Việt nam chóang váng.

2/ Tháng 7 năm 2014 nhóm THƯ NGỎ CÁCH MẠNG 61

Gồm những đảng viên cọng sản cở bự đã làm cho Nguyễn Phú Trọng phát điên vì nhóm 61 như cái búa tạ bổ vào đầu đảng cọng sản Việt nam ngất ngư.

3/ Tháng 9 năm 2014 nhóm QUÂN ÐỘI KIẾN NGHỊ CÁCH MẠNG 20

Gồm 20 tướng tá Việt nam cọng sản cũng là đảng viên cọng sản cao cấp bực mình chán ngán đã đứng dậy công khai chống đảng cọng sản Việt nam. Không rỏ đảng cọng sản Việt nam còn tồn tại trong bao lâu nữa vì đây là một búa tạ hạng siêu nặng cũng nhắm đánh thẳng vào đầu đảng cọng sản Việt Nam.

Ðiều hành Ban Vận Ðộng Thành Lập ÐẢNG XANH VIỆT NAM.
Sỉ phu Việt nam
Chuyên gia Trần Cư
Google search : Trần Cư / siphuvietnam
Nguồn :https://siphuvietnam.wordpress.com

*

 

 

Con đường tháo chạy của đại gia đỏ

 

IMG_7152

 

Giáo Già (Danlambao) – …Có những con đường tháo chạy chánh thức. Còn có những con đường đen và con đường vòng bên ngoài luật pháp, hay chen qua các kẻ hở của luật pháp, khiến bây giờ người ta có thể nhận diện và nhận dạng các đại gia đỏ lũ khủ trà trộn trong cộng đồng nhiều người đã thấy nhưng không chịu điểm mặt…
Thị trấn Buford thuộc Tiểu bang Wyoming, miền Trung nước Mỹ, nằm trên đường nối liền hai thành phố lớn NewYork và San Francisco, nằm trên cao độ 8000, có diện tích rộng khoảng 40.000m2, với nửa năm lạnh buốt và xa chốn phồn hoa đô thị, cho tới đầu tháng 4 năm 2012, chỉ có 1 cư dân duy nhứt là ông Don Sammons, 61 tuổi. Ông này từng mua Buford vào năm 1992 và trở thành Thị trưởng của thị trấn kể từ năm 2007. Buford đã một thời có đến hai ngàn dân.

Ngày 5 tháng 4 năm 2012, một cuộc đấu giá thị trấn được tổ chức bởi công ty độc lập Williams & Williams thu hút nhiều khách, không chỉ cư dân Mỹ mà cả người từ 46 quốc gia trên thế giới tấp nập kéo đến để xem và tham gia đấu giá.
Hàng loạt hãng thông tấn, báo chí, nổi tiếng của Mỹ và các nước như BBC, CNN, Telegraph… cùng có mặt. Chủ nhân thị trấn là ông Don Sammons đã chấp bút giá mua một cách chóng vánh trong cuộc đấu giá diễn ra chỉ 11 phút, từ 100 nghìn ấn định ở mức đầu tiên, lên đến 900 nghìn đôla về tay ông Phạm Đình Nguyên, sinh năm 1975, từ Sài Gòn bay sang Hoa Kỳ tham dự, để trở thành cư dân duy nhất, với một cửa hàng tiện lợi, một trạm xăng, một trạm điện thoại, một cửa hàng bách hoá, một căn nhà 3 phòng ngủ, một nhà kho, nhà đậu xe, với khoảng 1.000 lượt người ghé qua mỗi ngày.

Ngày 3.9 Thị trấn Buford nổi tiếng với 1 công dân duy nhất này chính thức đổi tên thành PhinDeli tổ chức buổi khai trương long trọng bao gồm cả việc phân phối các mẫu cà phê PhinDeli miễn phí cho khách tham dự, với nhiều quan chức của tiểu bang Wyoming, kể cả Thống đốc tiểu bang. Sau đó, ông Nguyên, chủ tiệm kiêm thị trưởng, thuê một người Mỹ trông lo tất cả hoạt động của thị trấn.

Theo số liệu của National Association of Realtors (NAR) thì doanh nghiệp bán nhà cho người nước ngoài đến Mỹ trong năm 2010 có số thu 82 tỉ đôla, so với năm 2009 là 60 tỉ. Việc người nước ngoài vào Mỹ mua nhà không phải là chuyện lạ vì luật ở đây cho phép dễ dàng; nhưng việc bán một thị trấn nhỏ trong lúc khủng hoảng nhà đất ở Mỹ còn kéo dài lại được một doanh nhân từ Việt Nam bay qua mua với giá cao là điều ngạc nhiên cho nhiều người. Do vậy đã có dư luận cho rằng đây là cuộc tháo chạy ngoạn mục, cắm sào cho con đường tháo chạy đang được các đại gia đỏ cho tiến hành, qua nhiều dạng thức khác nhau; điển hình như trong thập niên trước, nhiều đại gia từ Việt Nam qua Mỹ mua nhà tại những khu mới xây cất ở ngoại ô Sacramento, thủ phủ Tiểu bang California, để đầu tư. Họ mua nhà trả hết một lần bằng tiền mặt rồi cho thuê, khi giá nhà lên cao họ bán đi kiếm lời. Có nhiều nơi đại gia mua nhà cho con là du học sinh ở đi học, rồi nhờ “luật sư” tìm các kẻ hở của luật pháp cho con lưu cư hợp pháp, rồi đưa thêm người trong gia đình nhập cư, làm cuộc tháo chạy trước. Cũng với dụng ý tháo chạy, một số công ty từ Việt Nam đã qua Mỹ mua khách sạn, cơ sở thương mại ở California, Texas…

Một trường hợp rất đáng lưu ý là đại gia đỏ Tràm Bê, chủ tịch công ty chế biến thực phẩm Son Son Co. ở Việt Nam, vào năm 2009, đã mua khu thương mại Wallco Shopping Mall, rộng 50 mẫu, toạ lạc tại thành phố Cupertino, cạnh San Jose, California, với giá 64 triệu đô trả bằng bằng tiền mặt. Theo những nguồn tin chưa được phối kiểm thì đây là những địa điểm rửa tiền của các đại gia đỏ, khởi đầu cho cuộc tháo chạy trong tương lai Việt Nam bị biến thành một lãnh thổ tự trị của Tàu, theo “Thỏa Ước Thành Đô”, hoặc nỗ lực “Chống Tàu Diệt Việt Cộng” của toàn dân Việt thành công.

Mới đây tin tức dồn dập đưa lên các hệ thống truyền thông và các trang mạng điện tử cho biết một đại gia đỏ lừng lẫy, tên Henry Nguyễn, con rễ của Thái Thú Nguyễn Tấn Dũng, đã bỏ số tiền lớn, trong số ít nhứt 100 triệu đô la, để mua lại quyền sở hữu Câu Lạc Bộ Chivas USA [theo Sports Illustrated ngày 30/9], đội banh đang chơi trong Câu Lạc Bộ MLS.

Được biết, sau khi hoàn tất việc mua Chivas USA, các ông chủ sẽ đóng cửa CLB này trong tối thiểu hai năm để tái thiết lại, từ việc kiếm sân vận động mới, đổi tên cũng như thương hiệu của đội banh. Đội banh sẽ vẫn ở Los Angeles nhưng họ sẽ phải xây sân vận động tại khu vực này. Do vậy, nó được đổi tên thành Los Angeles Football Club (Los Angeles FC) và dự kiến sẽ tham gia tranh tài vào năm 2017. Đồng thời, một sân banh sẽ được xây cất và hoàn thành vào năm 2017 [xem hình], với chi phí lên đến 250 triệu mỹ kim; có 22 ngàn chỗ so với các cầu trường túc cầu khác trong hiệp hội túc cầu Bắc Mỹ MLS.

Vài cuộc tháo chạy tiêu biểu của các đại gia đỏ nêu trên làm sáng hơn cuộc tháo chạy theo con đường “du học sinh” ra nước ngoài để “cắm sào”. Theo thống kê của Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT), CSVN hiện có trên 100.000 du học sinh (DHS) theo học tại 49 quốc gia và vùng lãnh thổ; nhiều nhất là Úc (khoảng 25.000 người). Xếp thứ nhì là Mỹ (14.888 người), kế tiếp là Trung Quốc (12.500), Singapore (7.000), Anh (6.000), Pháp (5.540), Nga (5.000), Nhật Bản (3.500). Trong đó khoảng 90% đi học bằng kinh phí tự túc.

Số DHS sau khi tốt nghiệp đều tìm cách định cư tại nước sở tại. Nhiều DHS không muốn về lại Việt Nam là nét tiêu biểu cho cuộc tháo chạy. Nếu việc vượt biên ngày trước được thực hiện bằng cách “mua bãi” với 6 lượng vàng; hoặc đi “bán chánh thức” thì cũng phải nộp ít nhứt 10 lượng vàng cho công an; thì du học ngày nay chỉ cần chứng minh tài chính và khả năng chi trả học phí, ăn ở, trung bình khoảng 30,000 USD/năm; con số được coi như quá rẻ cho các đại gia đỏ.

Cuộc tháo chạy này coi như có sự đồng thuận của Mỹ. Đúng vậy, chính Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear đã cho biết ông vui mừng nhận thấy Việt Nam tiếp tục đưa một số lượng lớn sinh viên đến Hoa Kỳ để học đại học [Xem hình 24/28 sinh viên Việt Nam vừa tốt nghiệp khóa điện tử và cơ khí theo học bổng IVS tại ĐH Portland State, Oregon]. Được biết, số sinh viên Việt Nam học tập và nghiên cứu tại Mỹ đứng đầu con số sinh viên nước ngoài từ khu vực Đông Nam Á. Theo Viện Giáo dục Quốc tế của Mỹ (IIE) hồi cuối những năm 90, mới chỉ có hơn 1.500 sinh viên Việt đi du học tại Mỹ và tăng trưởng đều đặn kể từ đó. Việt Nam lọt vào top 20 quốc gia có nhiều du học sinh nhất ở Mỹ trong niên khóa 2006-2007 và lọt vào top 10 kể từ năm 2010-2011…

Hơn nữa, vào ngày 30 tháng 11 năm 2012, Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chấp thuận Dự Luật STEM-HR 6429. Tên chính thức của dự luật này là Trình độ Khoa Học, Công Nghệ Học, Kỹ Thuật Học hay Toán Học (tức Science, Technology, Engineering or Mathematics, viết tắt là STEM). Dự luật này sẽ cấp 55.000 thẻ xanh cho các sinh viên du học đạt được những trình độ cao cấp sau khi học xong ở các trường đại học Hoa Kỳ. Dự luật này đã đóng dấu ấn cho con đường tháo chạy của các đại gia đỏ. Nó cho biết người hôn phối và các con của đương đơn, của chương rình STEM, sẽ được cấp chiếu khán phi-di-dân để ở Mỹ và sau đó, người hôn phối hoặc cha mẹ của chương trình STEM có thể nộp đơn bảo lãnh họ qua chương trình đoàn tụ gia đình bình thường. Đó chỉ là con đường tháo chạy chánh thức. Còn có những con đường đen và con đường vòng bên ngoài luật pháp, hay chen qua các kẻ hở của luật pháp, khiến bây giờ người ta có thể nhận diện và nhận dạng các đại gia đỏ lũ khủ trà trộn trong cộng đồng nhiều người đã thấy nhưng không chịu điểm mặt.

18.06.2015

Giáo Già
danlambaovn.blogspot.com

*

IMG_8456

 

 

HỎI ÐÁP VỀ ” ÐẢNG XANH ” ÐANG VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP

 

Chủ đề 12 : Nhân sỉ trí thức Viêt nam kêu gọi đưa Trung quốc ra tòa án quốc tế về vấn đề Biên Ðông

Hoỉ : Thưa qúy vị trong ban vận đông thành lâp Ðảng Xanh Viêt nam, hình như có cuôc vân đông rầm rô đưa Trung quốc ra toà án quốc tế. Vấn đê này hư thật thế nào xin nói rỏ đươc không ?

Ðáp : Ðúng vây. Dù phải thiêt lâp thêm chê đô Viêt nam cong hòa đê kiện thêm cho mạnh thì cũng nên thực hiên. Mời xem bảng tuyên bô của các nhân sỉ trí thức Viêt nam sau đây :

TUYÊN BỐ 6-2014 (cập nhập: 272 người ký)
20/06/2014

TUYÊN BỐ LÊN ÁN TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC LÃNH THỔ VIỆT NAM & YÊU CẦU NHÀ NƯỚC VIỆT NAM KIỆN TRUNG QUỐC RA TÒA ÁN QUỐC TẾ

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2014

Từ đầu tháng 5/2014 vừa qua, Trung Quốc đã cho hạ đặt giàn khoan HYSY 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Việt Nam. Việc hạ đặt giàn khoan này nối tiếp các hoạt động có tính toán từ trước nhằm xâm chiếm lãnh thổ của Việt Nam, đặc biệt là việc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa năm 1974, và đánh chiếm một phần quần đảo Trường Sa năm 1988.
Tất cả hành vi vừa nêu của Trung Quốc có thể gọi đúng tên là hành vi xâm lược, vi phạm nghiêm trọng Điều 2(4) của Hiến Chương LHQ, Nghị quyết 1514 ngày 14/12/1960, Nghị quyết 26/25 năm 1970, Nghị quyết số 3314-XXXIX ngày 14.12.1974 của LHQ.
Vì vậy, chúng tôi, những người Việt Nam trong nước và đang sống ở nước ngoài đồng lòng ký tên vào bản tuyên bố này nhằm:
– Cực lực lên án những hành vi có tính toán của Trung Quốc đang từng bước xâm lược lãnh thổ Việt Nam và thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông;
– Yêu cầu Nhà Nước Việt Nam khẩn trương khởi kiện Trung Quốc ra tòa án Quốc tế về những vi phạm chủ quyền nghiêm trọng của họ tại Biển Đông, đặc biệt là kết hợp cùng Philippines đấu tranh pháp lý quốc tế để xóa bỏ đường 9 đoạn (lưỡi bò) phi pháp và phi lý của Trung Quốc.
STATEMENT OF CONDEMNATION AGAINST CHINESE AGGRESSION OF VIETNAM’S TERRITORY
&
REQUEST TO THE VIETNAMESE GOVERNMENT TO TAKE CHINA TO INTERNATIONAL COURTS
Since early May this year, China has illegally installed in the oil rig HYSY 981 in Vietnam’s exclusive economic zone (EEZ) and continental shelf of Vietnam. This is part of a pre-planned series of aggressive actions aimed at invading Vietnam’s territory, most notably the use of force to occupy the entire Paracel Islands in 1974, and again to occupy part of the Spratly Islands in 1988.
All of the afore-mentioned actions by China can be rightly called acts of aggression, seriously violating Article 2 (4) of the UN Charter, Resolution 1514 dated 14.12.1960, Resolution 26/25 in 1970, and Resolution No. 3314 UN-XXXIX dated 12.14.1974.
Therefore, we, patriotic Vietnamese worldwide, unanimously signed this statement to:
– Strongly condemn the aggressive behaviors of China which have been calculated to gradually invade the territory of Vietnam and realize their scheme to monopolize the South China Sea;
– Urgently request the government of Vietnam to take China to international courts for their serious violations of Vietnam’s sovereignty in the South China Sea, and to join hands with the Philippines in the legal battle against China’s unjustified and illegal cow’s tongue line (nine-dashed line).
Signatories:
Những người ký tên:
1. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
2. Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (trước 1975), Đại biểu Quốc hội khóa 6, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM
3. Lê Công Giàu, nguyên Tổng Thư ký Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn 1966, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Thanh niên Cộng sản TP HCM, nguyên Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư (ITPC), TP HCM
4. Trần Quốc Thuận, Luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội
5. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước TP HCM
6. Bùi Tiến An, đảng viên hưu trí, nguyên CB Ban Dân vận Thành ủy tp HCM
7. Hồ An, nhà báo, TP HCM
8. Vũ Thị Phương Anh, Tiến sĩ giáo dục, nghiên cứu và dịch thuật tự do, hiện sống ở TP HCM
9. Đặng Thị Châu, cụ bà 92 tuổi, TP HCM
10. Huỳnh Kim Dũng, cử nhân phong trào sinh viên học sinh trước 1975
11. Hồ Hiếu, nhà giáo Sài Gòn, phong trào Tranh thủ Dân chủ Đà Lạt 1966, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Thành Ủy TP HCM
12. Ngô Kim Hoa, nhà báo tự do, Sài Gòn
13. Tô Hòa, nguyên Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
14. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh
15. Hà Thúc Huy, PGS. TS. hóa học, giảng dạy đại học, TP HCM
16. Hoàng Hưng, nhà Thơ nhà báo Tự do, TP HCM
17. Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), nguyên Thư ký của đc Mai Chí Thọ, TP HCM
18. Võ Văn Thôn, nguyên Giám Đốc Sở Tư Pháp TPHCM
19. Lê Anh Tuấn, Cán bộ hưu trí
20. Trần Thế Việt, nguyên Bí thư Thành Ủy Đà lạt
21. Đinh Kim Phúc, nhà nghiên cứu Biển Đông, TP HCM
22. Giang Thị Hồng, vợ Luật gia Lê Hiếu Đằng
23. Lê Phú Khải, nguyên phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Nam, TP HCM
24. Trần Hữu Kham, thương binh mù, cựu tù chính trị Côn đảo, TP HCM.
25. Trần Hữu Khánh, hưu trí, TP.HCM
26. Cao Lập, hưu trí, cựu tù chính trị Côn Đảo
27. Võ Thị Lan, nguyên cán bộ công an TP HCM
28. Nguyễn Văn Lê, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM
29. Trần Văn Long, nguyên Tổng thư ký Ủy ban vận động cải thiện chế độ lao tù miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Tổng công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist).
30. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, TPHCM
31. GBt. Huỳnh Công Minh, linh mục Giáo phận Sài Gòn
32. Tăng Thị Nga, cựu sinh viên luật phong trào sinh viên trước 1975
33. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
34. Hạ Đình Nguyên, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành động thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (trước 1975), cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM
35. Hồ Ngọc Nhuận, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TP Hồ chí Minh, nguyên chủ bút nhật báo Tin Sáng Saigon
36. Hà Sĩ Phu, TS, nhà văn tự do, Đà Lạt
37. Trần Minh Quốc, nguyên hội viên CLB những người kháng chiến cũ thời cụ Nguyễn Hộ 1990, TP HCM
38. Tống Văn Công, nguyên Tổng Biên Tập Báo Lao Động
39. Nguyễn Thế Thanh, nhà báo, TPHCM
40. Nguyễn Kiến Phước, nhà báo, nguyên Đại diện báo Nhân Dân ở phía Nam
41. Bùi Minh Quốc, Nhà thơ, nhà báo, nguyên chủ tịch hội Văn Nghệ, tổng biên tập tạp chí Lang Biang, Đà Lạt, Lâm Đồng
42. Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM
43. Trần Công Thạch, nhà giáo nghỉ hưu, TP HCM
44. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM
45. Huỳnh Kim Thanh Thảo, doanh nhân, TP HCM
46. JM. Lê Quốc Thăng, linh mục Giáo phận Sài Gòn
47. Lê Thân, Hưu trí , TPHCM
48. Nguyễn Bá Thuận, Thầy giáo về hưu, Đan Mạch
49. Phan Văn Thuận, Giám đốc công ty Phú An Định, TP HCM
50. Nguyễn Thị Khánh Trâm, Nghiên cứu viên văn hóa, hiện sống ở Tp HCM
51. Phạm Đình Trọng, Nhà văn, Sài Gòn
52. Huỳnh Kim Tú, cử nhân phong trào sinh viên học sinh trước 1975
53. Lê Anh Tuấn, CB hưu trí, TP HCM
54. Lưu Trọng Văn, nhà báo, TP HCM
55. Nguyễn Đắc Xuân, nhà Văn, nhà nghiên cứu lịch sử Văn hoá Huế, hiện sống tại Huế
56. Võ Thị Bạch Tuyết, nguyên Giám Đốc Sở Lao động Thương binh xã hội TPHCM
57. Huỳnh Thị Minh Nguyệt, cán bộ hưu trí, TP HCM
58. Nguyễn Xuân Nghĩa, TS, giảng viên đại học, TPHCM
59. Nguyễn Minh Tấn, kiến trúc sư, Sài Gòn
60. Nguyễn Hồng Khoái, chuyên viên tư vấn tài chính, Hà Nội
61. Hoàng thị Nhật Lệ, CB hưu trí Bình Thạnh, TP. HCM
62. Phạm Gia Minh TS Kinh tế , hiện sống tại Hà Nội
63. Trần Minh Thảo, Viết văn, Bảo lộc Lâm đồng
Ký tên đợt 2
64. Huy Đức, nhà báo độc lập, TP HCM
65. Phạm Khiêm Ích, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học xã hội. Hà Nội
66. André Menras Hồ Cương Quyết, nhà gíao, cựu tù chính trị chế độ cũ
67. Pham xuan Phuong: Dai ta Cuu chien binh-Ha Noi-Viet Nam
68. Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, Sài Gòn
69. Lê Văn Tâm, Nguyên chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật Bản
70. Hoàng Lại Giang, nhà văn, TP HCM
71. Tạ Duy Anh, nhà văn, công tác tại nhà xuất bản Hội nhà văn, Hà Nội
72. Phạm Thị Minh Đức, nhân viên Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Hà Nội
73. Giáng Vân, nhà báo, nhà thơ, Hà Nội
74. Nguyễn Quang A, kỹ sư, Hà Nội
75. Uông Đình Đức, Kỹ sư cơ khí (đã nghỉ hưu), t/p HCM
76. Trần Tiến Đức, nhà báo, đạo diễn truyền hình, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục-Truyền thông, UBQG Dân số và KHH Gia đình, Hà Nội
77. Nguyễn Văn Binh, cựu Dân biểu Quốc hội VNCH
78. Đoàn Khắc Xuyên, nhà báo, TPHCM
79. Vũ Thư Hiên, nhà văn, Paris, Pháp
80. Tô Nhuận Vỹ,nhà văn,Huế
81. Phùng Hoài Ngọc, thạc sỹ, nguyên giảng viên đại học, tỉnh An Giang
82. Phan Tấn Hải, nhà văn, California, Hoa Kỳ
83. Nguyễn Quang Nhàn Cán bộ công đoàn hưu trí, Đà Lạt
84. Nguyễn Duy Toàn, Giảng viên, đại học Nha trang, Khánh hòa
85. Hoàng Dũng, PGS TS, trường Đại học Sư phạm TP HCM, TP HCM
86. Nguyễn Thu Lan, dược sỹ, hưu trí, TPHCM
87. Ngô Thị Kim Cúc, Nhà văn, Nhà báo, TP HCM
88. Phùng Liên Đoàn, chuyên viên nguyên tử, Oak Ridge, TN 37830, USA
89. Văn Ngọc Tâm, Nhà báo tự do, Thành phố Sài Gòn
90. Ngô Văn Phước, sinh viên trường Đại học Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh
91. Bùi Phạm Hoàng Lượng, đảng viên hưu trí, nguyên Chủ tịch UBMTTQVN quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
92. Lê Thăng Long, kỹ sư – doanh nhân, Sài Gòn
93. Phạm Toàn, nhà giáo nghỉ hưu, Hà Nội
94. Bùi Ngọc Tấn, Nhà văn, tp Hải Phòng
95. Lê Minh Hà, nhà văn, sống tại Đức
96. Nguyễn Văn Dũng. Nhà giáo, nhà văn, TP Huế.
97. Nguyễn Tường Thụy, Cựu chiến binh, Blogger, Hà Nội
98. đỗ trung quân – nhà thơ – tp HCM
99. Đào Thanh Thuỷ, Nghề nghiệp: cán bộ hưu trí
100. Nguyễn Duy, nhà thơ, TP. Hồ Chí Minh.
101. Bui Trong Kien, TS. Toan hoc, Vien Toan hoc, Vien Han Lam Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam, Ha Noi
102. Nguyễn Trí Nghiệp, Giám Đốc Cty Nông Trang Island, Vĩnh Long
103. NGUYỄN CÔNG HỆ ,THUYỀN TRƯỞNG VIỄN DƯƠNG, TP HỒ CHÍ MINH
104. Đinh Đức Long, Tiến sĩ, bác sĩ, TP.HCM
105. Dương Tường, nhà thơ – dịch giả, Hà Nội
106. Nguyễn Lộc, Giảng dạy Đại học, TP Hồ Chí Minh
107. Ý Nhi, nhà thơ, TP Hồ Chí Minh
108. Lê Khánh Luận, TS Toán, nhà thơ, nguyên giảng viên trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
109. Dr. Trương Thanh Đạm, hưu trí, Hà Lan
110. Nguyễn Huệ Chi, GS, Hà Nội
111. Nguyễn Thế Hùng, GS TS ngành Thủy lợi, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam, TP Đà Nẵng
112. Nguyễn Phương Chi, biên tập viên chính, nguyên Phó phòng Tạp chí Nghiên cứu văn học, Viện Văn học, Hà Nội
113. Đặng Thị Hảo, TS, Hà Nội
114. Nguyễn Đình Nguyên, TS, Australia
115. Phan Thị Hoàng Oanh, TS, TP HCM
116. Nguyễn văn An, cán bộ hưu trí, TP.HCM
117. Hoàng Tụy, giáo sư, Viện Toán Học, Viện Hàn Lâm KH và CN Việt Nam, Hà Nội.
118. NGUYỄN TRỌNG HUẤN, Kiến trúc sư – Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc & Đời sống, TP HCM
Ký tên đợt 3
119. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, hiện sống tại TP Hồ Chí Minh
120. Lý Kiến Trúc, nhà báo, Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Văn Hoá & Truyền Thông Quận Cam, Chủ nhiệm Văn Hoá Magazine-California, USA
121. Nguyễn Minh Thuyết, Giáo sư, Tiến sĩ ngữ văn, đại biểu Quốc hội các khóa XI và XII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Hà Nội
122. Hoàng Thị Hòa Bình, Phó giáo sư, Tiến sĩ giáo dục học, nghiên cứu viên chính Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội
123. Nguyễn Văn Chương, nhà giáo hưu trí, o f14, quận Tân Bình, Sài Gòn
124. Trương Đình Thảo, cán bộ hưu trí, TP HCM
125. Đào Tiến Thi, ThS, nhà văn, nhà giáo, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
126. Nguyễn Hữu Quý, kỹ sư, Đăk Lăk
127. Phan Quốc Tuyên, kỹ sư tin học, Place des Charmilles 1 1203 Genève – Thụy Sỹ
128. Võ Thương Việt, sinh sống làm việc tại Nga
129. Nguyễn Đắc Diên, bác sĩ Nha Khoa, TP HCM
130. Nguyễn Hòa, Cao-học hành-chánh Sài-Gòn, nghỉ hưu, Oakland, CA, USA
131. Tho Huynh, 11321 Chapman AveGarden Grove, CA.92840, USA
132. Nguyen Loan, nghe nghiep: Nail, USA
133. Lê Mạnh Năm, nghiên cứu viên chính, trú tại 47 ngõ 622 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
134. Nguyễn Văn Dũng, Tiến sĩ Vật Lý, nguyên là cán bộ của Viện Khoa học Việt Nam, hiện đang định cư ở Mỹ
135. Nguyễn Trọng Hoàng, bác sĩ Y khoa, Paris, Pháp
136. Quan Vinh, chuyên viên tin học, Italia
137. Chu Văn Hoà, Cử nhân luật, Cộng hoà Liên bang Đức
138. Lam Thi Ngoc Diep, cựu sinh viênVăn khoa Sài Gòn, TP HCM
139. Trịnh Tuấn Dũng, kỹ sư, Hà Nội
140. Truong Vien, Technician, Florida, USA
141. Nguyen thi Kim Phuong, Inspector, Florida, USA
142. Nguyen thi Nhu Quynh,- Manager, Florida, USA
143. Nguyễn Trung, giáo viên ở Ninh Thuận
144. Phan Xuan Trinh, cuu SQQY Quan Luc VNCH, Hoa Ky
145. Nguyễn Ngọc Thạch, hưu trí, Tp Hồ Chí Minh
146. Tô Oanh, giáo viên nghỉ hưu tại TP Bắc Giang
147. Nguyễn Quang Đạo, cựu chiến binh, Hà Nội
148. MaiLy Nguyen, ky su ky thuat Bnk-VnaChicago, IL. USA
149. Terry The Pham, KCI Medical Canada 4263 William st, burnaby bc Canada
150. Trần Minh Thế, PGS Tiến sĩ, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin Tư liệu Địa chất, Hà Nội
151. Lại Nguyên Ân, nhà nghiên cứu văn học, hiện sống và làm việc tại Hà Nội
152. Nguyễn Văn Nghiêm, thợ hớt tóc TP Hòa Bình, Hòa Bình
153. Đỗ Trọng Khơi, nhà thơ, Thái Bình
154. Lê Xuân Thiêm, kỹ sư Xây dựng, TP HCM
155. Luong Van Dung, hướng dẫn viên du lịch quốc tế, sống tại Hà Nội
156. Đào Văn Tùng, cán bộ nghỉ hưu, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
157. Trần Văn Đằng, 69 tuổi, hưu trí, Hải Phòng
158. Lê Văn, tiến sỹ vật lý, Sài Gòn
159. Dương Tất Thắng, giảng viên khoa Toán-Cơ-Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học QGHN, Hà Nội
160. Nguyễn Hữu Toàn, kỹ sư đã nghỉ hưu, Hà Nội
161. Bùi Thị Phương Oanh, cán bộ Tài chính đã nghỉ hưu, Hà nội
162. Đặng Lợi Minh, giáo viên cấp 3, Hải Phòng
163. Nguyễn Vũ, kỹ sư, hành nghề tự do, 284/26 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, TP. Sài Gòn
164. Bùi Văn Sáng, kỹ sư xây dựng công trình giao thông, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
165. Nguyễn Thượng Long, dạy học và viết báo, quận Hà Đông, Hà Nội
166. Hoàng Cảnh Hồng, kinh doanh, Nghệ An
167. Võ Lê Trường Thạch, kỹ sư xây dựng, 15 Tôn Thất Thuyết, Đông Hà, Quảng Trị
168. Chu Quốc Khánh, kỹ sư điện tử, cử nhân kinh tế, số 4, hẻm 208/12/15 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
169. Vũ Thị Nhuận, tiến sĩ sinh hóa thất nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
170. Nguyễn Thanh Giang, Tiến sĩ Địa Vật lý, Hà Nội
171. Nguyễn Hồng Quân, kỹ sư kết cấu, Fremont, CA 94536 – USA
172. Lê Phương Anh, kỹ sư điện toán, Garden Grove – California 92840 USA
173. Nguyen Huu Hiep, lái xe du lịch, 1600/42 Vo Van Kiet p7 q6, TP HCM
174. Cao Xuân Lý, nhà văn, Australia
175. Nguyễn Quang Lập, nhà văn, TP HCM
176. Đỗ Minh Tuấn, nhà thơ- đạo diễn Điện ảnh, Hà Nội
177. Pham Thi Phuc, 18 Ngo Thoi Nhiem, p7 q3, TP HCM
178. Tran Quoc Khanh, 18 Ngo Thoi Nhiem, p7 q3, TP HCM
179. Tran Le Huong, 18 Ngo Thoi Nhiem, p7 q3, TP HCM
180. Tran Khanh Linh, 18 Ngo Thoi Nhiem, p7 q3, TP HCM
181. Tran Khanh Ngoc, 18 Ngo Thoi Nhiem, p7 q3, TP HCM
182. Nguyễn Đức Quỳ, cựu giáo chức, Hà Nội
183. Nguyễn Hữu Tế, đã nghỉ hưu, 163 Đinh Tiên Hoàng, phường Dakao quận 1 TP HCM
184. Chu Văn Keng, Cử nhân Toán, Berlin, CHLB Đức
185. Nguyễn Anh Tuấn, PGS TS, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học trường ĐHBKHN, Hà Nội
186. Nguyễn Ánh Tuyết, chuyên viên viễn thông, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
187. Nguyễn Tiến Đức, kỹ sư đang nghỉ hưu tại TP HCM
188. Bùi Kế Nhãn, nghề nghiệp tự do, đang sinh hoạt CCB & Cựu TNXP tại địa phương, Vũng Tàu
189. Nguyễn Xuân Thọ, kỹ sư điện tử, 50933 Cologne, CHLB Đức
190. Trần Đồng Minh, giáo viên đã hưu, nghiên cứu văn học, Hà Nội
191. Phan Văn Hiến, PGS TS Hà Nội
192. Phạm Thị Lâm, cán bộ hưu trí, sống tại Hà Nội
193. Bùi Thị Bích Ngọc, Tiến sỹ Nga ngữ, nhà báo, nhà giáo (đã nghỉ hưu), quận Bình Thạnh, TP HCM
194. Triệu Sang, nghề nghiệp: làm ruộng, sống tại tỉnh Sóc Trăng
195. Nguyễn Xuân Văn, kỹ sư, hiện đang công tác tại Thanh Hóa
196. Phạm Vương Ánh, kỹ sư kinh tế, cựu Sỹ quan QĐNDVN, TP Vinh, Nghệ An
197. Lương Nguyễn Trãi, giáo viên THPT, Sài Gòn
198. Nguyen Hung Son, cán bộ hưu trí, tiến sĩ sử học, Hà Nội
199. Lê Cát Tường, tiến sĩ Kỹ thuật (AUS), USA
200. Lê Anh Hùng, blogger, Thanh Xuân, Hà Nội
201. Lê Tuấn Huy, TS, TP. HCM
202. Nguyễn Kim Tuấn, kỹ sư, Sài Gòn
203. Nguyễn Đức Thành, nhân viên kinh doanh, Hà Nội
204. Phạm Mạnh Tuân, số 5 Ngõ Giữa, phố Nhà Chung, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
205. Dr. Nguyễn Sỹ Phương, Zschortauerstr. 18 04129 Leipzig, BRD
206. Đào Công Tiến, nguyên hiệu trưởng ĐH Kinh tế TpHCM, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng, 55 Nguyễn Sơn Hà, P5, Q3, TpHCM
207. Trần Hưng Thịnh, kỹ sư đã nghỉ hưu, Hoàng Mai, Hà Nội
208. Nguyễn Thạch Cương, TS Nông nghiệp, nguyên chủ tịch HĐQT, giám đốc công ty cổ phần giống cây trồng Hà Tây, đảng viên, bí thư đảng ủy công ty cổ phần giống cây trồng Hà Tây, Hà Nội
209. KS Doãn Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch- Tổng thư ký Hội Biển TP Hồ Chí Minh
210. Nguyễn Văn Hải, Kỹ sư, Cambodia
211. Nguyễn Đức Tùng, M.D., Canada
212. Phạm Văn Lộc, Nhân viên kế toán, Thành phố Hồ Chí Minh
213. Trần Trung Chính, nhà báo, Hà Nội
214. Nguyễn Đình Bá, Giảng vien Khoa Ngoai ngu, Đai hoc Duy Tân Đà Nẵng, Dien thoai: 0989077518
215. Trần Ngọc Tuấn, nhà báo, Levskeho37, Praha, CH Czech
216. Phạm Duy Hiển, hưu trí, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
217. Đỗ Hoài Đức, giảng viên CĐSP Hà Nội, hiện đang là NCS tại UGent, Vương quốc Bỉ
218. Trần Văn Bang, kỹ sư, cựu chiến binh chống TQ xâm lược Biên giới phía Bắc, Q.Tân Bình, Sài Gòn
219. Nguyễn Lại Giang, Cử nhân Kinh tế, Sài Gòn-Bình Định
220. Hồ Sĩ Hải, kỹ sư, về hưu, Hà Nội
221. Trần Định, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh, Hà Nội
222. Việt Linh, đạo diễn, TP HCM
223. Văn Thị Hạnh, TS Sinh học, hưu trí, TP. HCM
224. Nguyễn Gi Lăng, kỹ sư, Hungary
225. Phạm Xuân Vỹ, hưu trí, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
226. Ma Van Dung, Vietnam Promotions & PR, Australia
227. Tran Van Tan, kỹ sư, Elisabeth-Selbert Str. 13 12355 Berlin, Germany ( CHLBD )
228. Lê Chiến Thắng, hưu trí, Stuttgart, CHLB Đức
229. Võ Thị Cẩm Hồng (vợ ô. Lê Chiến Thắng), nội trợ, Stuttgart, CHLB Đức
230. Khải Nguyên, dạy học, viết văn, thành phố Hải Phòng
231. Nguyễn Văn Quang, kỹ sư, cán bộ hưu trí, Bạc Liêu
232. Bui Quang Trung, kỹ sư xây dựng, Chelles, Cộng hòa Pháp
233. Lê Phước Sinh, dạy học, nguyên Chủ tịch Ban Đại Diện Học viên Nông Lâm Súc Huế (1973-1974), thành viên Ban Đại Diện Học Sinh Liên Trường Thừa Thiên-Huế, Hiện sống tại Sài Gòn
234. Chu Quang Thứ, Tiến sĩ, Chủ tịch Hội người đi biển Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam
235. Nguyen Huy Hung, kỹ sư cơ khí, Okazaki, Nhật Bản
236. Vũ Nhật Khải, PGS. TS. Triết học, nguyên Vụ trưởng, 39 ngõ 178 Tây Sơn Đống Đa Hà Nội
237. Đoàn Hữu Phố, công nhân, đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương
238. Nguyen Trung Chi, bộ đội chiến trường K, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà nẵng
239. Kim Son Vu, Dahlienweg 14d 3422 Kirchberg BE, Switzerland
240. Hong Van Vu, Dahlienweg 14d 3422 Kirchberg BE, Switzerland
241. Nguyễn Hoàng Long, hưu trí, cựu binh chiến trường K, Ngụ tại qu.12 tp. Hồ chí Minh
242. Nguyen Van Thinh, nha bao- nguyen TBT tap chi PHUONG MAI- Binh Dinh
243. Nguyễn Văn Hòa, Kỹ sư Điện Năng, Địa chỉ: 65307 -Koblenzer Strasse, Germany
244. Vũ Thu Hương, TS. địa vật lý, Hà Nội
245. Nguyen Thai Do, Sacramento, USA
246. Trần Quốc Phú, thương nhân, Hồ Chí Minh City
247. Thái Quang Sa, về hưu, nguyên giám đốc nhà máy Z181. Hiện ở Hà Nội
248. Lê Đức Trung, giáo viên, TP Huế
249. Trịnh Hồng Kỳ, nhân viên xuất nhập khẩu, TP. HCM
250. Ta Bac Son, kỹ sư, Quảng Trị
251. Nguyễn Quang Hưng, Quản lý dự án, TP. HCM
252. Trần Quang Hùng, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, Thành phố Nam Định
253. Nguyễn Văn Phúc, nhà giáo nghỉ hưu, Bình Dương
254. Lại Thị Ánh Hồng, doanh nhân, Sài Gòn
255. Lê Văn Điền, Tiến sĩ Toán học, Thành phố Krakow, Ba Lan
256. Nguyễn Hữu Phước, nhà báo, TP.HCM
257. Lê Ngọc Bình, cán bộ hưu trí, TP Hà Nội
258. Nguyễn Thu Trang, kỹ sư hóa, chủ doanh nghiệp tư nhân sản xuất keo chống thấm, Tân Bình, TPHCM
259. Trần Quang Đang, kỹ sư, Pháp
260. Bùi Quang Lộc, giáo viên hưu trí, TP HCM
261. Lê Hồng Nam, sỹ quan quân đội hưu trí, Hà Nội
262. Lê Kim Duy, kỹ sư, đang làm việc tại TP Huế
263. Thích Nguyên Hùng, Tu sĩ, Pháp quốc
264. Thân Hải Thanh, cán bộ đảng viên hưu trí, nguyên Tổng Giám đốc Benthanhtourist, hiện cư trú tại 6/16 Cách mạng tháng 8, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM
265. Nguyễn văn Trợ, kinh doanh dịch vụ, TP HCM
266. Nguyễn-Minh-Kính, bộ đội Trường-Sơn, đã nghỉ hưu, hiện sống ở Mỹ
267. Nguyen Me Linh, TS, TP HCM
268. Trần Quốc Hùng, cựu giáo viên, TP HCM
269. Hà Đăng Câu, tàn tật, thương phế binh VNCH, Đồng Nai
270. Lê Văn Ngọ, kỹ sư, 60 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hoà
271. Nam Dao Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên GS kinh tế, Đại học Laval, Canada
272. Ngô Trí Đức, phiên dịch, 2105/6 Brno,62800 – CZ, Cộng hòa Czech

Để ký tên xin quí vị gửi thư điện tử về địa chỉ:
tuyenbo6.2014@gmail.com
Nội dung đăng ký bao gồm: Họ và tên, nghề nghiệp, chức danh (nếu có), tỉnh, thành phố (với người trong nước), quốc gia (với người sống ở nước ngoài) đang cư trú.
Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 01:45
Nhãn: chống Trung Quốc xâm lược

 

HỎI ÐÁP VỀ ” ÐẢNG XANH ” ÐANG VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP

Chủ đề 11 : Công dã tràng xây cát Biển Ðông

Hỏi : Thưa quy vị trong Ban vận động thành lập Ðảng Xanh Việt nam, mấy lâu nay đi đâu cũng nghe người ta mắng Tập Cận Bình là thiêu khôn ngoan, rồi cung chỉ là ” công dã tràng xây cát Biển Ðông. Chung tôi muốn quy vị cho y kiên về vân đề này ?

Ðáp : Ðung vậy. Tập Cận Bình ba láp đi ăn cươp các đảo ngâm ở Trường Sa cua Việt nam rôi xây bồi cát lên tính đăt căn cư quân sự chế ngư Biển Ðông để ăn cươp dầu hỏa. Nhưng Hoa Ky không cho phép Trung quốc làm nhu thế.
Nêu Trung quốc ngoan cố thì sẽ có đánh nhau và chắc chắn Trung quôc thua . Nêu cọng sản Viêt đi hang hai 50/50 như hiên nay thì phe thắng trân là Hoa Ky và Nhât thu hôi tất cả các đảo Hòang Sa và Trường Sa sẽ không bao giờ giao cho Viêt cọng mà sẽ giao cho Viêt nam cong hòa với sỉ quan con em Viêt nam cọng hòa.
Rôt cuộc Tâp Cân Binh trơ về tay không uôn công bồi đắp. . .

HỎI ÐÁP VỀ ” ÐẢNG XANH ” ÐANG VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP

Chu đề 10 : Quyên lợi Biển Ðông

Hỏi : Thưa qúy vị trong Ban vận động thành lập Ðảng Xanh Việt nam, Dồng bào Việt nam chúng tôi nghe nói Biển Ðông có quyền lợi của Việt nam cọng hòa và Hoa Kỳ. Ðiều này thật hư thế nào xin cho chúng tôi biết quan điểm của Ðảng Xanh Viet nam ?

Ðap : Ðúng vậy. Ðảng Xanh chủ trương Viet nam cọng hòa và Hoa Kỳ
có quyền lợi giống nhau tai hai quần đảo Hoàng Sa và Trừơng Sa. Sau này khi thâu tóm xong hai quần đảo này thi số lưọng dầu hỏa khai thác đưoc sẽ trả lại cho nhân dân Hoa Ky khoảng 100 tỷ USD mà nhân dân Việt nam đã mưọn của nhân dân Hoa Ky để mua vủ khí tự vệ trong chiến tranh Viet nam.

HỎI ÐÁP VỀ ” ÐẢNG XANH ” ÐANG VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP

Chủ đề 9 : Vấn nạn trùm tham ô gia đình Nguyễn tấn Dủng và Trung quốc, Ðài Loan trúng thầu dài dài

Hỏi : Thưa qúy vị trong ban vận động thành lập Ðảng Xanh, đông bào chúng tôi rất ngạc nhiên vì sao Trung quốc Ðài Loan trúng thầu hầu hết các công trình tại Việt nam, mặc dù khả năng họ yếu kém, thi công thiếu an toàn, cung câp thiết bị xấu và gía cả hoàn tất cao gấp hai hoặc ba lần các nươc khác ?

Ðáp : Trung quốc Ðài loan trúng thầu hầu hết 80 % tổng số các công trình tại Viêt nam vì chúng đưa hối lộ tới 30% trị gía mổi công trình. Khi hoàn tất thì tụi nó thông đồng nâng gía công trình lên cao để cho 90 triêu dân Việt còng lưng đóng thuế mà trả lại cho chúng gọi là nơ cộng.
Nguyễn Tiến Thắng chuyên đi đêm với Ðài Loan Trung quốc làm nhiệm vụ kinh tài cho Nguyễn Tân Dủng từ mấy chục năm nay nên Ðài loan Trung quốc trúng thầu dài dài.
Nguyễn Tiến Thắng là em ruột Nguyễn Tấn Dủng. Bọn chúng đã và đang phá nát nền kinh tế Việt nam . Dủng còn dùng cả tiền hút máu dân cho con rể là Nguyễn Bảo Hoàng mua đội bóng ở Los Angeles gần một trăm triệu USD và nay nó bỏ thêm 200 triệu USD để xây cất cơ ngơi cho đội bóng với đồng tiền do hút máu 90 triệu dân Việt.
Chúng ta yêu cầu Hoa Kỳ tịch thu trả lại cho 90 triệu dân Việt khổ đau như trường hợp tham ô ở FIFA. Việt nam còn thê thảm dài dài,nhà cầm quyền ăn tới đáy quần của dân, chỉ còn cách mong Hoa Kỳ can thiệp bắt bỏ tù hết bọn chúng.

 

HỎI ÐÁP VỀ ” ÐẢNG XANH ” ÐANG VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP

Chủ đề 8 : Nợ công, nợ xấu , nợ tham ô

Hỏi : Thưa qúy vị trong ban vận động thành lập Ðảng Xanh Việt nam, đồng bào chúng tôi như bị đảng cọng sản Việt nam bỏ vào rọ đánh hội đồng nên lù mù, mù tịt nhiều vấn đề tai chánh. Chúng tôi biết qúy vị khi ra lập đảng chính trị là bộ tham mưu của qúy vị thấu triệt ngọn ngành về tình hình tài chánh loạn xà ngầu của Việt nam hiện nay. Vậy xin cho đồng bào chúng tôi biết bức tranh ngoằn ngoèo về nợ công, nợ xấu, nơ tham ô tại Việt nam đang diển tiến như thế nào được không ?

Ðáp : NỢ CÔNG NỢ XẤU NỢ THAM Ô TĂNG NHANH THÌ SIÊU GIÀU CÀNG NHANH, MĂC DẦU KHỞI ÐI TỪ 1975 DÒNG TỘC ÐỎ CỌNG SẢN KHÔNG AI CÓ MỘT ÐÔ LA DÍNH TÚI.

 

Người siêu giàu ở Việt Nam ‘nắm’ 20 tỷ đôla

VOA Tiếng Việt
25.11.2014

Một báo cáo mới được công bố cho biết hiện Việt Nam có 210 người siêu giàu, tăng 15 người so với năm ngoái.
Như vậy, con số người siêu giàu ở Việt Nam vẫn tăng đều đặn mỗi năm. Năm 2011, Việt Nam có 170 triệu phú tiền đôla. Năm 2012, con số này tăng lên 195 người.
Theo báo cáo của công ty tư vấn Wealth-X và ngân hàng UBS (Thụy Sỹ), những người siêu giàu ở Việt Nam có tài sản từ 30 triệu đôla trở lên và hiện nắm giữ tổng cộng khoảng 20 tỷ đôla.

Tiến sỹ kinh tế Lê Đăng Doanh cho biết người giàu ở Việt Nam hưởng lợi từ “các mối quan hệ”:

“Trong khi kinh tế khó khăn thì một số người, do có những mối quan hệ và có thể tiếp cận được với các tài nguyên, họ vẫn tiếp tục giàu lên một cách nhanh chóng. Tôi nghĩ rằng xu thế đó hiện nay vẫn đang tiếp tục. Vì vậy cho nên là họ có thể khai thác tài nguyên, họ có thể khai thác gỗ, họ có thể giàu lên nhờ bán đất, hoặc họ cũng có thể giàu lên nhờ các lý do khác nữa. Điều ấy cho thấy thực tế rằng xã hội Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng lên”.

Một phúc trình được hai cơ quan này công bố hồi tháng Chín cho biết Việt Nam có hai tỷ phú tiền đô với tổng tài sản ba tỷ đôla, nhưng không công bố danh tính nhân vật này.
Theo đại diện của Wealth-X, công ty này thu thập các dữ liệu từ các nguồn mở mà bản thân công chúng có thể tiếp cận, rồi sau đó sử dụng cách thức riêng để đánh giá những thông tin về tài sản của những người siêu giàu ở Việt Nam.

Nếu xét con số người siêu giàu tại các nước Đông Nam Á, Việt Nam vẫn đứng sau. Malaysia, Indonesia và Thái Lan đều có hơn 700 người siêu giàu, trong khi con số của Singapore là gần 1.400 người.

 

VÌ SAO NĂM NAY 2015 VIỆT NAM CÓ NỢ CÔNG CÒN GỌI LÀ NỢ XẤU HAY NỢ THAM Ô LÊN TỚI 60% GDP TỨC KHOẢNG 110 BILLIONS USD

Ngày 16 tháng 1 năm 2013

60 TỶ ÐÔ LA NỢ XẤU CÒN GỌI LÀ NỢ THAM Ô

NGUYỄN TẤN DỦNG HỌP CHO BIẾT CÁC CÔNG TY QUỐC DOANH DO NHÓM LỢI ÍCH CON GÁI NGUYỄN TẤN DỦNG VÀ NHÓM LỢI ÍCH VỢ CON CỦA 175 UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG ÐẢNG CỌNG SẢN TRỰC TIẾP CHỈ HUY ÐÃ TAY TRONG TAY NGOÀI TẨU TÁN TÀI SAN CÔNG QỦY, VAY NỢ TIỀN LỜI CAO VÀ KHAI MA TỔNG SỐ NỢ HƠN 60 BILLIONS OF DOLLARS THEO ÐƯỜNG DÂY MAFIA BỎ VÀO TÚI RIÊNG.

NAY SỐ TIỀN NỢ HƠN 60 BILLIONS OF DOLLARS NÓI TRÊN NGUYỄN TẤN DỦNG BẮT BUỘC 90 TRIỆU DÂN VIỆT PHẢI CÒNG LƯNG ÐÓNG THUẾ BÙ LẠI CHO NHÓM NGÂN HÀNG CỦA CON GÁI NGUYỄN TẤN DỦNG, NHÓM NGÂN HÀNG CỦA BẦU KIÊN, CỦA TƯỚNG HƯỞNG, CỦA NGUYỂN SINH HÙNG VÀ NHÓM NGÂN HÀNG CỦA VỢ CON 175 UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM.

Doanh nghiệp nhà nươc nợ 60 tỷ đôla
Cập nhật: 09:58 GMT – thứ tư, 16 tháng 1, 2013

Thủ tương Nguyễn Tân Dũng chủ trì hội nghị

Tổng nợ phải trả của các doanh nghiệp nhà nươc ở thơi điểm này là hơn 1,33 triệu tỷ đồng, tưc hơn 60 tỷ đôla.

Đây là con số gây chân động được đưa ra tại Hội nghị Chính phủ với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, do Thủ tương Nguyễn Tân Dũng chủ trì hôm thứ Tư 16/1 tại Hà Nội.
Báo trong nươc cho hay ông thủ tương dự hội nghị để “lắng nghe tiếng nói từ phía các doanh nghiệp, cùng các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất trong năm tới”. Ngươi đưng đâu chính phủ đã phải nghe báo cáo của ông Phạm Viết Muôn, Phó Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp của Chính phủ, về tổng quan hoạt động của doanh nghiệp nhà nước năm 2012, trong đó ông Muôn đưa ra các thông kê giật mình.

Theo báo cáo, tổng nợ phải trả của các doanh nghiệp nhà nươc là hơn 1,33 triệu tỷ đồng, hệ số nợ phải trả / vốn chủ sở hữu bình quân là 1,82 lần (lơn hơn tỷ lệ 1,77 lần của năm 2011). Tổng tài sản/ tổng nợ phải trả là 1,6 lần. Báo cáo cũng cho hay nợ nước ngoài của các công ty mẹ tập đoàn, tổng công ty là 158.865 tỷ đồng; tương đương 21,5% tổng nợ phải trả, tăng 11% so với năm 2011. Các công ty mẹ của nhà nươc có số nợ nước ngoài lớn là Điện lực Việt Nam (EVN), Hàng không Việt Nam (VNA)…

‘Trong mưc cho phép’
Ông Phạm Viêt Muôn, trong khi khẳng định răng hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp nhà nươc “vẫn nằm trong giới hạn cho phép”, nhưng nói nêu xét riêng rẽ, một số tập đoàn, tổng công ty thì tỷ lệ này “cá biệt có nơi rất cao”. Năm 2012, các doanh nghiệp nhà nươc có doanh thu đạt trên 1.621.000 tỷ đồng, chỉ bằng 92% kế hoạch năm. “Rõ ràng là tình hình tài chính của các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục xấu đi chứ không được cải thiện.”

Tiên sỹ Lê Đăng Doanh
Lỗ phát sinh của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong năm 2012 là khoảng 2.253 tỷ đồng; lỗ lũy kế của 10 tập đoàn, tổng công ty hàng đầu vào khoảng 17.730 tỷ đồng.

Nhiêu doanh nghiệp nhà nươc lỗ đi lỗ lại nhiêu năm liên tiêp.
Tổng nộp ngân sách của các công ty là khoảng 294.000 tỷ đông. Các doanh nghiệp được trích lơi nói đang trông chờ chính sách của chính phủ để tiêp tục xử lý khó khăn và điêu chỉnh đâu tư. Họ cũng yêu câu được hỗ trợ tái câu trúc doanh nghiệp.Sự cố Vinashin và Vinalines trong năm 2010, 2011 với tổng nợ lên đến 6,5 tỷ đôla đã buộc chính phủ phải tăng nỗ lực cải cách các doanh nghiệp nhà nước, vôn chiếm một phần ba nền kinh tế và chiếm hết vốn đầu tư vào tư doanh. Cải cách kinh tế ở Việt Nam bị giới quan sát cho là không giải quyết cốt lõi của vấn đề khi “Đảng Cộng sản vẫn còn nắm giữ vai trò chủ đạo, và doanh nghiệp Nhà nước vẫn là công cụ ổn định kinh tế vĩ mô”.

Tình hình tiêp tục xâu
Nhận định về những con số mơi công bố, Tiên sỹ kinh tế Lê Đăng Doanh từ Hà Nội nói: “Rõ ràng là tình hình tài chính của các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục xấu đi chứ không được cải thiện”. “Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước tăng rất thấp so với năm 2011 (chỉ tăng 1%, năm 2011 tăng 9% so với năm 2010), nếu trừ đi chỉ số lạm phát thì tăng trưởng âm”. Ông cho răng tình hình tài chính của không ít tập đoàn, tổng công ty “rất mất an toàn, trong đó có một số tổng công ty không bảo toàn được vốn chủ sở hữu do kinh doanh thua lỗ”. Tiên sỹ Doanh nhăc lại răng cả Hội nghị lân thứ ba của Ban Châp hành Trung ương Đảng CSVN tháng 10/2011 cũng như Hội nghị 6 tháng 10/2012 đêu đề ra yêu cầu về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

“Thế nhưng tại Hội nghị này (16/1) chưa thấy báo cáo gì về kế hoạch tái cấu trúc, tiến bộ thực hiện kế hoạch này trong khi tình hình tài chính của các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục xấu đi.” Ông Doanh cảnh báo răng “núi nợ 1,33 triệu tỷ đang đè nặng lên nền kinh tế năm 2013″. “Thực hiện các nghị quyêt về tái cấu trúc đã trở thành mệnh lệnh của cuộc sống, không thể để chậm trễ hơn nữa

30 TỶ ÐÔ LA THAM Ô MÁU DÂN VIỆT ÐEM QUA ÐẢO RỬA XONG ÐEM TRỞ LẠI VIỆT NAM DƯỚI DẠNG FDI MUA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA SẼ BI TICH THU TRẢ LẠI CHO 90 TRIỆU DÂN VIỆT NAY MAI…

Hôm nay, 01/24/2014 01:10 PM
30 Tỷ Đô Từ 2 Đảo Trôn Thuế Đưa Về VietNam Là Từ Rửa Tiên?…


(01/24/2014)
HANOI — Tiên tham nhũng từ Việt Nam có cách nào rửa thành tiên sạch để đưa vào lại Việt Nam ? Có vẻ như 30 tỷ đô từ các đảo trôn thuế đưa vào Viêt Nam đâu tư là có xuât xứ đây khả nghi.
Có cách dễ làm và có thể rửa tiên số lượng lơn, theo lơi Tiên sĩ Vũ Quang Việt trên trang BBC.

Bản tin hôm 23-1-2014 trên BBC có tựa đề “Việt Nam : tiên gì từ Thiên đương thuế?” đã ghi lơi Tiên sĩ Vũ Quang Việt, cựu chuyên gia thông kê của Liên Hợp Quôc nhận định cho biêt:

“…trong danh sách đâu tư trực tiêp từ nươc ngoài (FDI) mà Bộ Kế Hoạch và Đâu tư Việt Nam công bố, British Virgin Islands, nơi bị cho là điểm rửa tiên chính của Thái tử Đảng Trung Quốc, cũng chính là nơi đã đâu tư vào Việt Nam 15 tỷ USD, tính đên cuôi năm 2012.

Nêu tính thêm nơi thứ hai là Cayman Island thì tổng số tiên đâu tư vào Việt Nam từ nhiêu nguôn khác nhau lên tơi 23 tỷ và nêu tính tât cả các hòn đảo nhỏ, lên tơi 30 tỷ USD, tương đương 14% tổng FDI vào Việt Nam tính tới cuôi 2012.

“Việc rửa tiên, hoặc trôn thuế ở các hòn đảo nhỏ là vân đề nhiêu nươc đang gặp phải kể cả Mỹ”, Tiên sĩ Vũ Quang Việt, cựu chuyên gia thông kê của Liên Hợp Quôc nhận định.

Trong email gửi cho BBC, Tiên sĩ Việt mô tả về sự khác biệt của những cách mà ông gọi là “cách cò con và cách đại gia”.
“Để chuyển tiền (bât chính), tiền phải bỏ vào va li xách lậu qua phi trương, hải cảng. Cách chuyển tiên này hiện nay bị theo dõi chặt chẽ hơn vì nạn rửa tiên, hoặc vì tiên có thể dùng để tài trợ khủng bố.

“Từ Việt Nam, ngoài cách xách tiên băng vali, cách chuyển được làm phổ biên là đâu tư vào bât động sản, rôi đem bán và chuyển chính thưc sang nươc ngoài, khi đã định cư được một ngươi trong gia đình ở nươc ngoài. Đi du học rôi cươi ngươi bản xứ là cách định cư ngươi ra nươc ngoài.

“Cách làm này là cách làm cò con”, ông Việt nhận định.
Tiên sĩ Việt mô tả cách làm lơn của các đại gia là mở công ty ở British Virgin Island hay Caymans Islands.

“Các đại gia sẽ không cân chuyển tiên lậu ra nươc ngoài, vì có thể bị băt, mà mở công ty. Khi công ty đã được mở ở British Virgin Island hay Caymans Island, công ty của họ chỉ cân gửi hóa đơn tính dịch vụ phí một công ty ở Việt Nam.

“Đông tiên đen (tham nhũng) ở Việt Nam theo đó sẽ được chuyển ra ngoài một cách hợp pháp.
“Các công ty này khi có đủ tiên thì lại đâu tư lại vào Việt Nam, tưc là đưa tài sản ngược lại Việt Nam, hợp pháp hóa toàn bộ số tiên tham nhũng.

“Vơi tài sản có sẵn, họ lại thu mua các công ty nhà nươc được cổ phân hóa (vơi giá rẻ mạt), điêu đã xảy ra ở Nga và Trung Quôc”, Tiên sĩ Việt bình luận…” (hêt trích)

Trong ngày Thứ Năm 23-1-2014 không thây viên chưc nhà nươc nào của Việt Nam lên tiêng về số lượng 30 tỷ đô từ các đảo thiên đương trôn thuế gửi đâu tư vào Việt Nam.
Nguồn :
https://siphuvietnam.wordpress.com/

30 % TIỀN THAM Ô CỦA HÀNG TRĂM CÔNG TRÌNH MÀ DOANH NGHIÊP TRUNG QUÔC ÐÀI LOAN TRÚNG THẦU LÀ RÂT LỚN LÊN TỚI NHIỀU CHỤC TỶ ÐÔ LA TIỀN TƯƠI PHẢI ÐEM RA ÐẢO RỬA

Doanh Nghiệp Trung Quốc sẵn sàng lại quả tối thiểu 30% bằng ‘tiền tươi’
07/07/2014 07:11

(VTC News) – TS Lê Đăng Doanh nói về con số lại quả khổng lồ bằng ‘tiền tươi’ của ‘bậc thầy đút lót’ Trung Quốc cho đối tác ở nhiều dự án thắng thầu.
» Trung Quốc không dễ gây hấn kinh tế với Việt Nam
» Cuộc chơi sòng phẳng, sao kinh tế Việt Nam phải ‘thoát’ Trung?
» Mang cả đinh ốc, nhà thầu Trung Quốc kéo lùi ngành cơ khí Việt Nam
Vì sao các doanh nghiệp Việt Nam “thích chơi” với Trung Quốc, sẵn sàng phụ thuộc vào thị trường này trong khi đây là thị trường chứa đựng khá nhiều rủi ro?

Chuyên gia kinh tế cao cấp Lê Đăng Doanh đã trả lời phỏng vấn VTC News xung quanh vấn đề này.
– Ông từng nói “Trung Quốc là bậc thầy của đút lót”. Vậy nghĩa là sẽ có những “bậc thầy nhận đút lót”?

TS Lê Đăng Doanh
Đúng là tình trạng nhận đút lót của doanh nghiệp Trung Quốc rất phổ biến và nghiêm trọng.
Việc Trung Quốc xuất lậu vào Việt Nam trên 5,2 tỷ USD, tương đương 130.000 tỷ hàng hóa qua biên giới và Việt Nam xuất lậu 5,3 tỷ USD sang Trung Quốc theo số liệu của Hải Quan Trung Quốc công bố thực sự rất nghiêm trọng.

Người ta đã nói đến phối hợp giữa các nhóm lợi ích ở hai bên biên giới, vì nếu không, khối lượng lớn hàng hóa như vậy làm sao qua mắt được các cơ quan chức năng.

Việc thắng thầu cũng vậy, nguồn tin am hiểu nội bộ giấu tên cho biết Trung Quốc sẵn sàng lại quả tối thiểu 30% bằng “tiền tươi”.

Việc cho thuê rừng, đất rừng 50 năm trên diện tích rất lớn tại những vị trí chiến lược cũng có quá nhiều sự mờ ám.

Người ta đã nói đến phối hợp giữa các nhóm lợi ích ở hai bên biên giới, vì nếu không, khối lượng lớn hàng hóa như vậy làm sao qua mắt được các cơ quan chức năng.

Nhiều đài địa phương đua nhau chiếu phim Trung Quốc để nhà đài được Trung Quốc mời đi “nghiên cứu” cũng cần phải được xem xét.

– Như vậy rõ ràng có vấn đề lợi ích nhóm chi phối trong mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc?

Đúng là như thế.
Rõ ràng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, một số người đã tự nguyện phụ thuộc vào Trung Quốc.
Vì vậy, muốn giảm sự phụ thuộc vô lý, rất có hại cho lợi ích quốc gia vào Trung Quốc thì phải cải cách thể chế của nước ta.

Vừa qua, Chính phủ họp có thể thấy các tỉnh phía Nam rất bức xúc trước tình trạng phụ thuộc nguy hiểm này nhưng các tỉnh biên giới lại rất nhẹ nhàng cho ta thấy tính phức tạp của tình hình và không dễ khắc phục.

– “Đừng than phiền vì là hàng xóm của Trung Quốc, mà phải biết tận dụng lợi thế đó để tự chủ hơn trong kinh tế”, là vấn đề được ông nêu ra tại hội thảo mới đây. Theo ông, để tận dụng lợi thế đó, Việt Nam phải làm gì?

Trên thế giới có Phần Lan bên cạnh nước Nga, Canada bên cạnh nước Mỹ, các nước đó chịu nhiều sức ép, rất bất bình trước cách ứng xử áp đặt, thậm chí bắt nạt của nước lớn láng giềng nhưng họ có đối sách tốt và tận dụng vị trí đó để đi lên.

Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, một trong những dự án lớn của nước ta mà doanh nghiệp Trung Quốc thắng thầu (Ảnh: Thế Kha)
Họ có chính sách kinh tế, cơ cấu kinh tế khác và bổ sung cho kinh tế nước lớn láng giềng, họ thoát hẳn khỏi tư duy chính sách của nước láng giềng. Sản phẩm của Phần Lan hoàn toàn khác Nga, hệ thống ngân hàng Canada có hiệu quả và ít bị khủng hoảng hơn Mỹ.

Việt Nam cần học tập các nước đó để tận dụng được lợi thế gần Trung Quốc mà không bị phụ thuộc vào Trung Quốc.
Vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, một số người đã tự nguyện phụ thuộc vào Trung Quốc.
Chúng ta phải có tư duy chính sách độc lập với Trung Quốc, lợi dụng các nước bạn ủng hộ ta, phát triển kinh tế bổ sung cho kinh tế Trung Quốc, làm cho kinh tế Trung Quốc cần ta chứ không lợi dụng và bắt nạt ta.
Muốn thế phải có bộ máy trong sạch, không bị Trung Quốc mua chuộc hay bắt bí được.
Bộ máy phải hiểu Trung Quốc để phát hiện ra mặt yếu của họ để làm khác đi.
Chúng ta phải học tiếng Hoa, nghiên cứu sâu sắc về Trung Quốc để không bị họ lừa, họ cho ta vào bẫy của họ.

– Đặt giả dụ Trung Quốc đột nhiên đóng hàng loạt cửa khẩu với Việt Nam như thông tin mà Bộ NN&PTNN đưa ra tuần trước, điều gì sẽ xảy ra với Việt Nam, thưa ông?
Trung Quốc luôn nói một đằng làm một nẻo, luôn sẵn sàng nuốt lời hứa, xé hiệp định cam kết họ vừa ký, cho nên, cần đề phòng tình huống xấu nhất là rất cần thiết.
Ngay bây giờ Việt Nam cần đa dạng hóa thị trường xuất-nhập khẩu, nếu vẫn phải tạm thời tiếp tục nhập từ Trung Quốc thì phải tìm cách nhập những linh kiện cần thiết qua một nước thứ ba.
Ngành dệt may, da giày phải có ngay phương án để khỏi bị động.
Cần xây dựng những chuỗi giá trị, bán hàng giao sau để có thị trường ổn định cho nông sản.
Xem clip: Cửa khẩu Tân Thanh 10 ngày không có hoa quả Trung Quốc thông quan
VTC14

*

IMG_8456

 
Sỉ phu Viêt nam
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

* * * * * * * * * * *

 

ÐẢNG XANH VIỆT NAM KHỞI ÐI NHƯ THẾ NÀO ?

 

 

*

ÐẢNG XANH VIỆT NAM XUÁT HIỆN LÀM CHO ÐẢNG CỌNG SẢN VIÊT NAM LO SỢ KHÔNG ÐỊCH NỔI TRƯỚC SỰ PHÁN XÉT CỦA 90 TRIỆU DÂN VIỆT.
CUỘC CHIẾN ÐẤU XEM AI THẮNG AI. HẢY SO SÁNH HAI TRƯỜNG HỢP :
– HỒ CHÍ MINH VÔ HỌC RA HẢI NGOẠI VIẾT BÁO LÁ CẢI THEO LẬP ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM
– TRẦN CƯ CÓ HỌC, CHẤT XÁM LỔI LẠC CỦA VIỆT NAM RA HẢI NGOẠI LIÊN KẾT VỚI THÀNH PHẦN NHÂN SỈ TRÍ THỨC TRONG NƯỚC VÀ KHẮP THẾ GIỚI LẬP NÊN ” ÐẢNG XANH ” VIỆT NAM.
ÐẢNG XANH ÐANG TRANH ÐUA VỚI ÐẢNG CỌNG SẢN.
ÐÂY LÀ MỘT THỰC TẾ ÐỂ GIẢI QUYẾT VẤN NẠN KHỔ ÐAU BẤT CÔNG CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM HÔM NAY.
CÓ LẬP ÐẢNG CHÍNH TRỊ TỨC LÀ CÓ TỎ CHỨC THỐNG NHẤT, CÓ CƯƠNG LỈNH CHÍNH TRỊ THỐNG NHẤT, CÓ ÐƯỜNG LỐI THỐNG NHẤT GIÚP CHO CUỘC ÐẤU TRANH CÓ KẾT QỦA NHANH NHẤT VÀ LÀM CHO BẠO QUYỀN CỌNG SẢN VIỆT NAM THẢM HẠI LÚNG TÚNG NHÁT.

 

HỎI ÐÁP VỀ ” ÐẢNG XANH ” ÐANG VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP

Chủ đè 1 : Chi phí sinh họat đảng

Hỏi : Thưa qúy ông qúy bà trong ban vận động thành lập đảng chinh trị mới . Dân Việt chúng tôi mệt mỏi còng lưng đóng thuế nuôi cái đảng cọng sản năm 2014 xài 100 triệu đô la tiền thuế của chúng tôi. Còn đảng qúy vi nếu được chon lảnh đạo 90 triệu dân Việt thì qúy vị xài bao nhiêu triệu đô la tiền thuế mô hôi của chúng tôi mỗi năm để sinh hoạt đảng của qúy vi ?

Ðáp : Ðảng Xanh là từ dân mà ra, từ khổ đau bất công cuả xã hội mà hình thành. Ðảng Xanh chủ trương không xài tiền thuê của dân trong các chi phi sinh hoạt nội bộ đảng, mà các đảng viên phải tự bỏ tièn túi ra và không làm phiền dân để tiền dân lo cho an sinh xã hội.

Hỏi : Như vậy thì tuyệt vời qúa. Chúng tôi còn vô số câu hỏi khác sẽ hỏi qúy vị sau ?

Ðáp : Không sao xin cứ tự nhiên.
Sỉ phu Việt nam

Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

HỎI ÐÁP VỀ ” ÐẢNG XANH ” ÐANG VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP

Chủ đề 2 : Ai nắm Tổng Tư Lệnh quân đội.

Hỏi : Thưa qúy anh chi em trong ban vận động thành lập đảng chính trị mới có tên là ÐẢNG XANH người dân chúng tôi muốn biết là LỰC LƯỢNG QUÂN ÐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM thuộc sự quản lý của đảng nào ?

Ðáp : LỰC LƯỢNG QUÂN ÐÔI NHÂN DÂN VIỆT NAM không thuộc sự quản lý của riêng một đảng chinh trị nào cả. Ðảng nào được dân bầu chon lảnh đạo quốc gia thì đảng đó nắm quyền Tổng tư lệnh quân đội trong nhiệm kỳ do Hiến pháp quy định mà thôi. Vi vậy trong quân đội có các chức vụ chinh trị viên của đảng cọng sản sẽ đưọc bải bỏ.

Hỏi : Như vậy thì tuyệt vời qúa, rỏ ràng qúa. Chúng tôi như được gải đúng chổ ngứa và chắc còn nhiều câu hỏi hấp dẩn nữa chúng tôi sẽ hỏi qúy vị sau ?

Ðáp : Xin cứ tự nhiên. Không có chi.

Sỉ phu Việt nam
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

Write a comment…
Diễn đàn xã hội dân sự

Hay lắm. Quân đội, công an phi chính trị là chủ trương của các nước dân chủ, văn minh ở Âu, Mỹ. Nhưng đây là từ huyệt của chế độ độc tài toàn trị hiên nay ở VN, nên ĐCSVN sẽ làm mọi cách để bảo vệ đường lối của họ: công an, quân đội là lực lượng vũ trang trước hết có nhiệm vụ bảo vệ đảng. Ta có thể hình dung ra bối cảnh sau: nếu như lực lượng công an VN hiện nay không “phò” đảng, không là công cụ trị vì của đảng nữa, thì đảng dựa vào gì để tồn tại trước phong trào đấu tranh của nhân dân, từ dân oan cho đến bảo vệ cậy xanh ở HN, bảo vệ môi trường sống chung cho cả nước? Giỏi lắm, chỉ ba bảy hai mốt ngày là đcs sẽ trở thành đảng đối lập, có thể còn là đảng mafia, bị lôi ra vành móng ngựa nữa chứ lại.

Cho nên tôi cho rằng quan điểm này không nên chỉ là quan điểm của đảng xanh mà nên là quan điểm của các chính đảng khác, trừ đcs (đương nhiên). Có như vậy thì mới mong có một quân đôi trung với nước, hiếu với dân, chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, một bộ máy công an giữ trật tự xã hội và chống tội phạm hữu hiệu, tuân thủ luật pháp, như ở các quốc gia văn minh.

Chế độ độc tài hiện nay ở VN buộc phải sụp đổ, vì đcs đã chỉ còn tồn tại dựa trên bạo lực, nhờ chế độ công an trị. Quốc gia hậu cộng sản phải là một quốc gia dân chủ chứ không thể, không nên là một quốc gia độc tài, dù là dưới hình thức, tên gọi như thế nào. Điều đó đòi hỏi nỗ lực của nhiều người, nhiều tổ chức, đảng phái trong cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ hóa hiện nay.
Commented on by Trình Vân

Thi Pham …” quân đội nhân dân phải tuyệt đối trung thành với đảng cộng sản ..” … không biết biết những người mặc áo lính họ có thấy xấu hổ không ? khi họ ăn cơm của nhân dân , hưởng lương bằng đồng tiền thuế của nhân dân lại đi bảo vệ đảng của cái ông ” không biết đến cuối thế kỷ này có xây dựng xong CNXH hay chưa ” , bảo vệ ông , 91 tuổi vẫn có con , bảo vệ ông cướp vợ của con trai ..v..v..

HỎI ÐÁP VỀ ” ÐẢNG XANH ” ÐANG VẠN ÐỘNG THÀNH LẬP 
Chủ đề 3 : Sổ hưu

Hỏi : Thưa qúy vi trong ban vận động thành lập Ðảng xanh. Chúng tôi biết được Ðảng Xanh là đảng chinh tri lớn của người Việt bên trong và bên ngoài Việt nam và quy tụ những thành phần gạo cội ưu tú của cả hai phe cọng sản cấp tiến và phe Việt nam cọng hòa. Chúng tôi đã biết răng trong 40 năm qua khi đảng cọng sản Việt nam lên nắm quyền thì cắt hết sổ hưu của những người trước đó phục vụ cho chế độ Việt nam cọng hòa bị thua trận. Nay chúng tôi là những người đã từng phục vụ cho chế độ cọng sản này và đang hưởng sổ hưu thì liệu khi Ðảng Xanh đắc cử có trả thù chế độ cọng sản bằng cách cắt hết sổ hưu của chúng tôi không ?

Ðáp : Ðảng Xanh chủ trương công băng xã hội không phân biệt hai phe thắng thua trong cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn vừa qua. Do vậy tất cả quyền lợi sổ hưu của phe thắng hay phe thua đều được thiết lập như nhau đẻ xoa dịu vết đau chung của đất nước và mưu cầu an sinh xã hội cho 90 triệu dân Việt. Tóm lại sổ hưu sẽ được thiết lập thêm chứ không cắt của ai cả.

Hỏi : Như vậy thì tuyệt vời qúa. Chúng tôi chắc chắn muốn đào sâu thêm nhiều vấn đề khác nữa và hỏi qúy vi sau ?
Ðáp : Xin cứ tự nhiên. Không có chi.

Sỉ phu Việt nam
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

HỎI ÐÁP VỀ ” ÐẢNG XANH ” ÐANG VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP

Chủ đè 4 : Mạng lưới thành viên

Hỏi : Thưa qúy vi trong ban vận động thành lập đảng Xanh, đồng bào chúng tôi muốn biết diển tiến thành lập Ðảng Xanh tới đâu rồi ?

Ðáp : Bắt nguồn từ 6700 cây xanh với danh sách 6700 người tham dự trong ngoài nước trong đó có hơn 200 thành viên chủ chốt là facebookers tiên phong thành lập Ðảng 6k700 like cho thanh niên Lý Quang Sơn đấu tranh vì 6k700 cây xanh Hà Lội . Cho tới giờ này số ngườ thích gia nhập đã lên tới 62,646 người trong ngoài Việt nam và khắp đia cầu.

Hỏi : Thưa quý vi trong ban vận động thành lập Ðảng Xanh, đồng bào chúng tôi nhận thấy tình hình hiện nay xã hội Việt nam đầy dẩy bất công ngang trái rất có thẻ dẩn đến các cuộc biểu tình lớn. Chúng tôi lo sợ xã hội vô trật tự khi công an tháo chạy. Với tư cách là một đảng chinh trị bề thế thì Ðảng Xanh của qúy vị có kế sách thế nào để an dân ?

Ðáp : Xin đồng bào yên tâm. Ðảng Xanh đã có mạng lưới các facebookers, bloggers hợp tác với các đoàn thể tôn giáo chống cọng trải rộng khắp nước Việt nam.
Trong trường hợp hữu sự thành viên Ðảng Xanh sẽ nhảy ra hốt ổ đảm trách chính quyền đia phương thay thế đảng cọng sản

Sỉ phu Viet nam
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

HỎI ÐÁP VỀ ” ÐẢNG XANH ” ÐANG VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP 
Chủ đè 5 : Bảo vệ thành viên Ðảng Xanh

Hỏi : Thưa qúy vị trong ban vận động thành lập Ðảng Xanh, đồng bào chúng tôi biết răng bạo quyền cọng sản Việt nam hiện tại như con răn độc trươc khi chết, nó dẩy dụa hảm hại thành viên Ðảng Xanh . Vậy qúy vi có kế sách gi đối phó chưa ?

Ðáp : Bên cạnh việc vận động quốc tế giúp đơ thì kế sách của Ðảng Xanh là BIẾN ÐAU THƯƠNG THÀNH HÀNH ÐỘNG CÁCH MẠNG biẻu tình áp đảo dồn bạo quyền cọng sản vào chân tương như đồng bào Bình Thuận đã từng làm với một đêm pháo bông kinh hoàng cho bạo quyền công an tháo chạy tái xanh măt mày.

Hỏi : Xin cám ơn qúy vị trong ban vận động. Thật là cao cường với vỏ qúit dày có móng tay nhọn. Có vậy đám bạo quyền cọng sản này nó mới sợ mà chấm dưt làm bậy tấn công đối lập ?

Ðáp : Không có chi .

Sỉ phu Việt nam
Nguòn : https://siphuvietnam.wordpress.com

HỎI ÐÁP VỀ ” ÐẢNG XANH ” ÐANG VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP

Chủ đề 6 : GIÁO DỤC GIỚI TRẺ VIỆT NAM

Hỏi : Thưa qúy vị trong ban vận động thành lập Ðảng Xanh Việt nam, đồng bào chúng tôi có một câu hỏi rất quan trọng làm cho chúng tôi lo lắng từ lâu là nếu sau này qúy vị được chúng tôi bầu vào các chức vụ lảnh đạo quốc gia, thì chủ trương đường lối giáo dục giới trẻ của qúy vị như thế nào? Qúy vị có bắt con em của chúng tôi học ca ngợi ông chủ tịch Ðảng Xanh là cha thiên hạ như đảng cọng sản Việt nam đang làm không ?

Ðáp : Hòan toàn không. Chính trị gia chủ tịch Ðảng Xanh cũng là con người có khi tốt khi xấu và ngay cả hành động tư tưởng có khi đúng, có khi không còn hợp thời nữa. Chúng tôi không chủ trương ca ngợi tôn sùng cá nhân.
Ðảng Xanh chủ trương một nền giáo dục nhân bản, khai phóng, tôn trọng quyền con người. Sau này khi lớp trẻ lớn lên ra đời tùy nhận định và tùy sở thich chon lựa theo đường lối chinh trị nào theo ý muốn.
Do vậy các lớp học ba xàm ba láp nhồi sọ tuỏi trẻ Việt nam hiện nay như : Chủ thuyết lổi thời Mac – Lê, Tư tưởng lếu láo Hồ Chí Minh, v.v . sẽ được Ðảng Xanh bải bỏ, đồng bào hảy yên tâm.

Hỏi : Như vậy thì tuyệt vời qúa. Xin cám ơn ban vận động. Chúng tôi còn nhiều đề tài tìm hiểu khác sẽ hỏi tiếp sau ?

Ðáp : Không có chi. Xin cứ tự nhiên

Sỉ phu Việt nam
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

HỎI ÐÁP VỀ ” ÐẢNG XANH ” ÐANG VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP

Chủ đề 7 : Vấn nạn tham ô khủng khiếp tại Việt nam

Hỏi : Thưa qúy vị trong ban Vận động thành lập Ðảng Xanh Viêt nam, đồng bào Viêt nam chúng tôi biêt rằng qúy vị là những chính trị gia lảo luyện về cọng sản Việt nam và Trung quốc, chúng tôi có một thắc mắc nó lùng bùng hoài xin qúy vị hiểu rộng giải thích giúp cho là :
Tại sao Nguyễn Tấn Dủng và nhóm Uỷ viên trung ương đảng cong sản Việt nam mang 30 billions USD tiền tươi tham ô các dự án . Họ mang qua đảo rồi mang về Việt nam trở lại . Tại sao vậy ?

Ðáp : Tiền tham ô tức là tiền lậu, là tiền dưới gầm bàn, là tiền tươi nhưng là tiền dơ phải mang qua các đảo để rửa cho hợp pháp rồi mới mới mang ngược trở về Việt nam dưới dạng FDI trực tiếp đầu tư mua cổ phần hóa các cơ ngơi xí nghiệp tài sản máu xương của nước Việt nam được.

Hỏi : Như vậy là một cách ăn cướp, tức là biến tài sản của 90 triệu dân Việt , của nước Việt nam thành túi riêng của gia đình Nguyễn tấn Dủng và gia đình của 175 uỷ viên trung ương đảng cọng sản ?

Ðáp : Ðúng vậy.

Sỉ phu Việt nam
Ðiều hành lâm thời Ðảng Xanh
Trần Cư
Chuyên gia Ðiện kỹ nghệ và tự động hóa
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

Truy cập Google : Trần Cư/ siphuvietnam

 

DIỂN TIẾN LỊCH SỬ THÀNH LẬP ” ÐẢNG XANH ” NHƯ THẾ NÀO ?

 

1/ BẢO VỆ CÂY XANH HÀ NỘI ( biểu tình không bi đàn áp )
2/ VÌ MỘT HÀ NỘI XANH ( biểu tình bị đàn áp kéo lê phụ nử )
3/ VÌ MỘT VIỆT NAM XANH ( đổi hướng đấu tranh )

ÐẢNG XANH ÐANG HÌNH THÀNH KHỞI ÐẦU TỪ VÀI TRĂM FACEBOOKERS
( danh sách dính kèm ) .
Ðảng Xanh đang lớn mạnh ngoài sức tưởng tượng với bộ tham mưu tạm thời nằm khắp Việt nam và khắp địa cầu
Tại Hoa Kỳ
Sỉ phu Việt nam
Trần Cư
Chuyên gia Ðiện kỹ nghệ và tự đông hóa
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

Truy cập Google : Trần Cư / siphuvietnam

RẤT HƠP LÒNG NGƯỜI
Đảng Hòa Bình Dân Chủ Việt Nam
ĐẢNG XANH BĂT ĐÂU HÌNH THÀNH

Danh sách Đảng viên của “Đảng Xanh” đang được vận động thành lập hiện tại theo nick facebook, gồm :

1 A Nguyen Van
2 Ăn Xin Nuôi Mẹ
3 Anh Tran
4 Bắc Cái
5 Bạch Hồng Quyền
6 Bao-Binh Ton-That
7 Bình Bò
8 Bình Phan
9 Binhvuong Us
10 Bùi Ngọc Hiền Vy
11 Cần Biết Sự Thật
12 Cat Tuong
13 Chân Trời Mới
14 Châu Hồng Phong
15 Chí Linh
16 Cõi Vĩnh Hằng
17 CU Tran
18 Cuc Vuong
19 Dai To Dinh
20 Đặng Thành
21 Đặng Vũ Giang
22 Đất Việt Nước Nam
23 Diệt Cộng
24 Đinh Đang
25 Đỗ Mạnh Quân
26 Doannhat Lang
27 Dong Ho
28 Đức Hoà Lưu
29 Đức Kiên Nguyễn
30 Duc Tran
31 Ducmy Lamson
32 Dũng Nguyễn Giacob
33 Duong Vinh Lap
34 Duy Dinh
35 Duy Hữu Mai
36 Duy Nguyen
37 Duy Nguyen
38 Duy Tân
39 Duy Thành
40 Er Maqbool Akram
41 FreedomFor BuiHang
42 Giang Hoàng
43 Giang Pcx
44 Ha Le
45 Ha Ly
46 Ha Vu
47 Han Thai Luong Gia
48 Hành Giả
49 Hanh Pham Judo
50 Hao Vuong
51 Hayghen Conang
52 Heart Nguyen
53 Hien Ngô Minh
54 Hieu Nghia
55 Hieu Van Dang
56 Hinh Nguyen
57 Ho Minh Minh
58 Ho Trieu
59 Hoa Nguyen
60 Hoài Nguyễn
61 Hoaj Thu
62 hoàng nguyễn
63 HoàngCua Huỳnh Bảo Hoàng
64 Hong Nguyenthihai
65 Hong Tham Duong
66 Hùng Minh Phan
67 Hung Nguyen Van
68 Huy KU TI
69 Huyền Bùi
70 Huynh Mai Thao
71 ICool Drink
72 Jasmine Vnch
73 Jenny Quan
74 Kayako Saeki
75 Khi Tran
76 Không Quan Tâm
77 Kieu Phong Tran
78 Kimchi Ngoc Nguyen
79 Krist Servanto
80 La Kì Kì
81 Lạc Hồng Hoa
82 Lam Philonk
83 Lệ Cay Khóe MI
84 Le Doan The
85 Lê Khánh Kỵ
86 Lê Long Hồ
87 Le Ly
88 Lê Minh Huy
89 Le Nguyen
90 Lê Phú Yên
91 Lê Thăng Long
92 Lê Trúc
93 Leo Vũ
94 Lon Di Chi
95 Long Khoi Minh
96 Longhiep Transi
97 Luongvu Vu
98 Luyen Bui
99 Lý Đức
100 Mai Nga
101 Mai Trang
102 Mannrinh Tran
103 Maria Hoang
104 Maria Nguyen
105 Mì Tàu
106 Miên Đinh
107 Minh Chủ
108 Minh Lâm
109 Minh Lộc Phan
110 Minh Râu
111 Minh Tran
112 Môc Lêmin
113 Mưa Sao Băng
114 Nam Kiệt
115 Nam Luong
116 Nam Việt
117 Natalie Ngo
118 Nelson DC
119 Ngọc Đức Arsenal
120 Ngoc Luong
121 Ngocdung Nguyen
122 Nguloi Hoatien
123 Nguyen Anh Minh
124 Nguyễn Bích
125 Nguyễn Hoài Thu
126 Nguyễn Minh Triết
127 Nguyễn Minh Tuấn
128 Nguyễn Nguyên Hạnh
129 Nguyễn Phương Liên
130 Nguyen Thien Nhan
131 Nguyễn Trọng
132 Nguyễn Tuyền
133 Nguyễn Vinh
134 Nhã Nham Nhở
135 Nhan Do
136 Nhánh Lan Rừng
137 Nhaque Nguoi
138 No Emotion
139 OanhCa Nguyen
140 Paul Nguyễn Hoàng Đức
141 Pham Binh Minh
142 Pham Dong
143 Phan Công Hải
144 Phan Tiến
145 Phú Trần
146 Quang Hao Vu
147 Quang Nguyen
148 Richard Nguyễn
149 Ruong Nguyen
150 Samon Nguyen
151 Sat Pha Lang
152 Son Lam
153 Storm Duong
154 Sùng Huy
155 Tam Minh Ho
156 Tam Tran
157 Tan Ha Nguyen
158 Thái Học Nguyễn
159 Than Dao
160 Thân Tro Bụi
161 Thanh Le
162 Thanh Nguyen Van
163 Thành Trương Tấn
164 Thế Anh Trg
165 Thiền Sư Arahant
166 Thiensu Nguyen
167 Thiet Kienthiet Kien
168 Thống Nhất
169 Thu Thủy Võ Thị
170 Thuý Hồng Nguỹên
171 Thuy Nguyen
172 Tiên Sinh Nicholas
173 Tinh Phu
174 Tình Xa
175 Tommy Nguyen
176 Trần Cảnh
177 Trần Hải
178 Tran Hoang Kiem
179 Trần Minh Văn
180 Trình Vân
181 Trịnh Việt Anh
182 Trong Anh
183 Trường Sơn
184 từ Chơn
185 Tuan Dinh
186 Tuấn Nghĩa Nguyễn
187 Tuantran Tran
188 Tuệ Khiêm
189 Tuyetnhung Nguyen
190 Ut Lun
191 Van Damme
192 Van Phan
193 Ve Ec Ce
194 Về Từ Lòng Đất
195 Vien Van Le
196 Việt Quân
197 Vinh Nguyen
198 Vo Khac Lin Lin
199 Vo Nguyen Gia Bao
200 Võ Thanh Trung
201 Võ Văn Thuận
202 Vu Nguyen
203 Vũ Smaker
204 Vu Tuananh
205 Vuong Ha Nam
206 Xuân Bách Đào
207 Xuan Thanh Do
208 Yuki Le
*
Sỉ phu Việt nam
Chuyên gia Trần Cư
Ðiều hành lâm thời Ðảng Xanh
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

Truy cập Google : Trần Cư/ siphuvietnam

*

IMG_8456

IMG_8456

 

NHỜ VIỆT CỌNG LA LÀNG MÀ ÐỒNG BÀO BIẾT CÁC THÀNH VIÊN BLOGGERS, FACEBOOKERS ƯU TÚ CỦA ÐẢNG XANH
TRONG BÀI DƯỚI ÐÂY

*

CÓ HAY KHÔNG SỰ LỢI DỤNG CỦA CÁC THẾ LỰC PHẢN ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC CUỘC TUẦN HÀNH CÂY XANH?
———-
Quốc Anh
Sau khi nhóm 6700-nhóm khởi nguồn tổ chức những hoạt động đi bộ tuần hành với danh nghĩa bảo vệ cây xanh tuyên bố hủy sự kiện Green Walk vào sáng chủ nhật 5/4 và chuyển từ nhóm mở sang nhóm đóng thì số phần tử cơ hội chui vào nhóm này từ trước thấy hết mùi lợi dụng nên ngay lập tức ly khai và tuyên bố thành lập một nhóm mới với tên Vì một Hà Nội xanh và tiếp tục kêu gọi biểu tình, tuần hành trên địa bàn thủ đô. Câu hỏi đặt ra là ai đang trực tiếp điều hành nhóm Vì một Hà Nội xanh này.

Qua thông tin đăng tải trên diễn đàn của nhóm này thì người đứng đầu điều hành nhóm chính là Nguyễn Công Huân và Trịnh Anh Tuấn.

Về Nguyễn Công Huân, đây là người có thành tích khét tiếng trong hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam từ trước tới nay. Đáng chú ý Nguyễn Công Huân hiện không phải ở trông nước mà ở nước ngoài.

Nguyễn Công Huân có nickname là tqvn2004, sinh ngày 22/9/1975, hiện đang cư trú tại Øster Sundbyvej 74, 9000 Aalborg, Đan Mạch, nguyên là sinh viên K37 Khoa Điện tử Viễn thông – Đại học Bách Khoa Hà Nội, sau khi học xong Tiến sĩ chuyên ngành truyền thông di động tại Đại học Aalborg, Đan Mạch đã xin tỵ nạn chính trị. Nguyễn Công Huân chính là người sáng lập Diễn đàn X-café-một diễn đàn tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam với sự tài trợ của nhiều tổ chức, cá nhân phản động, khủng bố ở nước ngoài như Việt Tân. Sau khi Diễn đàn này bị hacker công khai toàn bộ mưu đồ, danh tính, nội bộ đấu đá nhau, Nguyễn Công Huân lập Dân Luận và đầu tư chính vào trang này từ đó đến nay.

Ngoài Diễn đàn X-café, Dân Luận, Huân còn là Trưởng ban điều Hành “Con đường Việt Nam”– một tổ chức chống đối do Lê Thăng Long lập ra. Bên cạnh đó Huân còn ghi tên tham gia rất nhiều tổ chức chống đối khác như Khối 8406, Tập hợp dân chủ đa nguyễn của ông Nguyễn Gia Kiểng ở Pháp, thậm chí có nghi vấn liên quan đến Việt Tân về tài chính.

Phụ tá đắc lực cho Nguyễn Công Huân trong điều hành nhóm Vì một hà Nội xanh chính là Trịnh Anh Tuấn, có nickname Gió Lang thang ra mặt tổ chức các hoạt động bề nổi của nhóm. Trịnh Anh Tuấn cũng là nhân vật trẻ nhưng sớm bị các thế lực xấu ở nước ngoài móc nối, mua chuộc, lôi kéo, tham gia nhiều hoạt động chống Nhà nước.

Trịnh Anh Tuấn có nick facebook là “Gió Lang Thang”, sinh ngày 26/6/1990, thường trú tại thôn E29 Ii, Xã Đăk Mol, Huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Nơi ở hiện nay: 20 Hồ Xuân Hương, Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk. (Xem thêm tại đây). Trịnh Anh Tuấn từng là sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên sau đó bị nhà trường đuổi học.

Với những người yêu nước chân chính, và cơ quan công an, không ai lạ gì Trịnh Anh Tuấn. Y là thành viên của nhiều hội nhóm chống phá đất nước: Tổ chức khủng bố Việt Tân; tổ chức phản động Phong Trào Con Đường Việt Nam; tổ chức phản động No-U; tổ chức phản động Mạng lưới Blogger Việt Nam. Y thường xuyên tiếp xúc với các tổ chức chính trị và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO) để nhận tài trợ nhằm chống đối chính quyền Việt Nam. Vợ của Anh Tuấn là Đào Trang Loan (Blogger Hư Vô) cũng là thành viên tổ chức phản động Mạng Lưới Blogger Việt Nam.

– Ngày 5/9/2012, Trịnh Anh Tuấn đã bị công an huyện Đăk Song gửi giấy mời lên trụ sở CA huyện làm việc vì đã có hành vi vi phạm pháp luật.

– Ngày 24/09/2012, Trịnh Anh Tuấn đã tham gia gây rối, phá hoại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải và đã bị công an ngăn chặn và mời làm việc.

– Ngày 05/02/2013, Trịnh Anh Tuấn bị bắt vào đồn công an P. Quang Trung, Q. Hà Đông vì có hành vi chống đối và vi phạm pháp luật.

– Ngày 16/05/2013, Trịnh Anh Tuấn đã tham gia gây rối tại phiên tòa xét xử Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên và cũng bị công an ngăn chặn và mời làm việc.

Vào cuối năm 2013 khi Việt Nam đang ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc, Trịnh Anh Tuấn đã tham gia nhóm “Tuyên bố 258” do Việt Tân tổ chức, cùng với các Blogger chống đối nhà nước, như Mẹ Nấm, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Hoàng Vi, Lã Việt Dũng, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Văn Dũng- Aduku, Nguyễn Lân Thắng… Hoạt động của chúng là xuyên tạc bịa đặt tình hình nhân quyền ở VN; đòi hủy bỏ Điều 258 trong Bộ luật Hình sự. Chính Tuấn đã cùng vợ là Đào Trang Loan (Blogger Hư Vô) cùng các thành viên nhóm “Tuyên bố 258” dẫn nhau đến đại sứ quán các nước phương Tây ở Hà Nội kêu gào họ giúp đỡ, gây áp lực để Việt Nam phải hủy bỏ Điều 258 BLHS và không cho Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền.

Mới nhất, nhóm No-U của Trịnh Anh Tuấn công khai kêu gọi tổ chức gây rối dưới chiêu bài quen thuộc “Tưởng nhớ Liệt sĩ Gạc Ma” ở Tượng đài Lý Thái Tổ hôm 14/3/2015.
Thành viên hiện ẩn đi, là Phạm Thị Đoan Trang. Cô này cũng được dư luận cho là thành viên của tổ chức khủng bố Việt tân. Chuyên là người đứng sau định hướng, cung cấp thông tin, bày kế giúp nhóm “Vì một Hà Nội xanh” hoạt động.Xem thêm chân dung Phạm Đoan Trang http://danlamthan2012.blogspot.com/

…/pham-oan-trang-va-nhun…

Với bản chất của Nguyễn Công Huân, Trịnh Anh Tuấn và Phạm Đoan Trang như vậy thì chắc chắn nhóm Vì một Hà Nội xanh sẽ chỉ là nơi tập hợp của những phần tử chống phá đất nước. Hoạt động của nhóm này chắc chắn không phải “vì một Hà Nội xanh” như tên nhóm mà chỉ là lợi dụng danh nghĩa bảo vệ cây xanh để lừa bịp, kích động người dân thủ đô tham gia vào các hoạt động chống phá của chúng.

Thế nên mong mọi người hết sức cảnh giác với hoạt động của nhóm Vì một Hà Nội xanh.

*

 

HỘI THẢO KHÔI PHỤC VIỆT NAM CỘNG HOÀ THEO HIỆP ĐỊNH PARIS NĂM 1973

 

IMG_8647

IMG_8645

Ảnh 1 : Cuộc hội thảo khôi phục đất nước do VNCH Foundation tổ chức. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Ảnh 2 : Luật Sư Lâm Chấn Thọ thuyết trình về “Giải pháp VNCH.” (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

 

HỘI THẢO KHÔI PHỤC VIỆT NAM CỘNG HOÀ THEO HIỆP ĐỊNH PARIS NĂM 1973
03 Tháng 2 2015

 

Posted by VIỆT NAM CỘNG HÒA Vẫn Còn Đây
FOUNTAIN VALLEY (NV) -“Trên mặt pháp lý, Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại.” Ðó là lời phát biểu của cựu Thẩm Phán Phạm Ðình Hưng trong cuộc hội thảo về tình hình đất nước do Việt Nam Cộng Hòa Foundation tổ chức tại dài truyền hình VHN, Fountai Valley, vào chiều Thứ Bẩy tuần trước. Cuộc hội thảo này được trực tiếp truyền khắp Hoa Kỳ.

Bốn diễn giả là Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, cựu Thẩm Phán Phạm Ðình Hưng, Hòa Thượng Thích Giác Minh và Luật Sư Lâm Chấn Thọ đã thay nhau phân tích khía cạnh pháp lý của Hiệp Ðịnh Paris 1973 để khẳng định rằng quốc gia Việt Nam trong thể chế Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại cho dù Cộng Sản Việt Nam đã xé bỏ hiệp ước mà họ đã ký kết và được 12 quốc gia cả tự do lẫn cộng sản cùng ký.

Luật Sư Lâm Chấn Thọ đã nêu ra điều khoản trong Bản Ðịnh Ước được 12 quốc gia ký kết rằng “chỉ cần sáu trong 12 quốc gia ấy đồng thuận tổ chức tái họp Hiệp Ðịnh Paris là hiệp định này sẽ được xem xét lại việc thi hành có đúng đắn hay không.”

Do đó, Luật Sư Thọ xin đề nghị một phương cách gọi là “Giải Pháp Việt Nam Cộng Hòa” để vận động thêm năm nước thành viên đã ký kết bảo lãnh Hiệp Ðịnh Paris thì VNCH sẽ tiếp nối được công việc của chính phủ VNCH mà đặt vấn đề với quốc tế (Liên Hiệp Quốc) đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa đã bị Trung Quốc chiếm đoạt bằng vũ lực.

Diễn giả Phạm Ðình Hưng cho rằng “vấn đề hôm nay là ý dân và thực tế hiện hữu của VNCH. Ðó là vẫn có một VNCH với hơn 3 triệu người Việt tị nạn cộng sản định cư ở nước ngoài, không kể còn biết bao người ở trong nước thời VNCH nay bị áp đặt phải sống trong chế độ cộng sản. Khối người Việt hải ngoại là những người Việt Nam không chấp nhận chế độ cộng sản. Họ đã có những sinh hoạt chính trị, vẫn giữ được lá cờ của quốc gia Việt Nam và được hơn 100 thành phố, quận hạt và tiểu bang Hoa Kỳ và nhiều quốc gia tự do khác công nhận là biểu tượng cho người Việt tự do. Họ cũng có một nền văn hóa khác biệt với trong nước dưới chế độ cộng sản. Họ cũng có một nền kinh tế, xã hội của VNCH trước đây và đã thực hiện những công tác cứu trợ cho đồng bào của họ ở trong nước mà không qua các cơ cấu của nhà nước cộng sản.”

Hòa Thượng Thích Giác Minh có mặt trong buổi hội luận này vì, theo lời ông, là “được gặp những người cùng chí hướng để nói lên một nguyện vọng.” Hòa thượng nói: “Chúng ta tranh đấu không phải là để giải phóng đất nước và dân tộc Việt Nam mà chúng ta tranh đấu để giải thoát cho dân tộc Việt Nam và giải thể chế độ cộng sản.”

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích cũng đưa ra nhận định về những thuận lợi cho VNCH hiện nay trước thực tại nhân quyền Việt Nam và phong trào nhân quyền tự do đang bùng nổ khắp thế giới.

Trở lại vấn đề “Giải Pháp VNCH” của Luật Sư Lâm Chấn Thọ, theo ông, “ai và tổ chức nào sẽ đứng ra làm công việc vận động 5 nước thành viên trong 12 nước đã ký vào Bản Ðịnh Ước Quốc Tế về Hiệp Ðịnh Paris 1973? Ðó là những thành phần của chính phủ sau cùng của VNCH là cơ quan lập pháp của VNCH để có sự liên tục.”

Tiếp đó Luật Sư Lâm Chấn Thọ kêu gọi các cựu dân biểu và nghị sĩ trong Quốc Hội VNCH, khóa sau cùng, hãy đứng ra làm công việc vận động tái họp lại Hiệp Ðịnh Paris 1973, phục hồi lại nước Việt Nam trong thể chế VNCH để căn cứ trên quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam và sự vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam mà giành lại chủ quyền của VNCH từ sự cướp bóc của cộng sản Bắc Việt khi trắng trợn xóa bỏ Hiệp Ðịnh Paris xua quân cưỡng chiếm VNCH.

Ðược biết Luật Sư Lâm Chấn Thọ là một luật sư công pháp đang làm việc tại Canada. Ông vốn là một du học sinh trước năm 1975 và nay định cư tại đất nước này. Từ 10 năm nay, Luật Sư Lâm Chấn Thọ đã miệt mài đi tìm một giải pháp cho VNCH sau khi bị cộng sản lật đổ bằng vũ lực. Ông cũng là một thành viên trong tổ chức nộp hồ sơ xác định chủ quyền của VNCH trên thềm lục địa do thủ tướng sau cùng của VNCH Nguyễn Bá Cẩn nộp Liên Hiệp Quốc vào năm 2009.

Cuộc hội luận nhằm khôi phục lại đất nước do VNCH Foundation tổ chức được khoảng trên 200 đại diện các tổ chức đấu tranh của người Việt hải ngoại và đồng hương đến tham dự. Chủ tịch hội, cựu Tướng Lý Tòng Bá, trong dịp này phát biểu: “Dù đã 80 tuổi, nhưng đã từng là người lính VNCH đeo trên vai ba chữ Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm không thể nào im lặng trước nguy cơ của đất nước. Chúng tôi nguyện đấu tranh dưới bất cứ hình thức nào để cứu lấy sơn hà, lật đổ chế độ cộng sản vô thần đang ngự trị trên quê hương của chúng ta.”

Cuộc hội thảo sau đó đã đi vào phần bầu một ủy ban đại diện tạm thời cho dân quân cán chính VNCH để tiến hành công việc vận động.
Sau cùng ban tổ chức phổ biến một bản tuyên cáo cho biết Ban Ðại Diện Tạm Thời sẽ gửi tới Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc và một số các nước thành viên đã ký trong Ðịnh Ước Quốc Tế về Hiệp Ðịnh Paris 1973 để xác định tính pháp lý của VNCH, đòi hỏi tái họp cuộc họp ở Paris để thẩm định lại sự thi hành hiệp định này.

*

IMG_8641

IMG_8616

 

TỪ NAY KHÔNG DÁM GỌI VIỆT NAM CỌNG HÒA LÀ NGỤY NỮA MÀ GỌI LÀ ÔNG THẦY CỐ VẤN

*

NHỮNG SĨ QUAN MỸ GỐC VIỆT..CON CHÁU VIET NAM CONG HOA NAY SẮP ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ DẠY DỖ CÁN NGỐ VỊET CỘNG CHỐNG TÀU KHỰA

Một nhận vật cao cấp làm việc tại White House tiết lộ… vào cuối năm 2014, chính phủ Mỹ sẽ giải tỏa lệnh cấm bán vũ khí cho Viet Nam. Điều này có nghĩa Mỹ sẽ vừa bán vừa cho (viện trợ) những vũ khí cần thiết để Viet Nam có thế ngăn cản sự bành trướng của Trung Cộng.
Gần đây, người Việt hải ngoại nhận thấy những phái đoàn quân sự củaViet Nam sang du học Mỹ tại San Diego (California), Houston (Texas) hay Annapolis (Maryland)… thì Pentagon lại để những sĩ quan, hướng dẫn viên, là những sĩ quan Mỹ….gốc Việt.

Ai chẳng biết những người Việt tỵ nạn 1975 và sau là những hậu duệ của Viet Nam Cong Hoa đã tham dự trong chính quyền Mỹ, có người làm hạm trưởng chiến hạm của hải quân Mỹ, có người làm tướng đánh trận… Nhưng để làm hướng dẫn viên cho du học sinh của Quân Đội Nhân Dân, kẻ đã từng đánh Mỹ, diệt Ngụy …cứu nước. Nay vì…cứu nước phải lặn lội qua Mỹ học cách bảo vệ đất nước qua con cháu của Viet Nam Cong Hoa.

Chắc chắn các vị sĩ quan Mỹ gốc Việt sẽ nói tiếng Mỹ với các du học sinh Quan Đoi Nhan Dan. Chẳng biết trình độ tiếng Mỹ của các du học sinh tới đâu, nhưng phải nhập gia tùy tục. Cái đau là trong lúc giao dịch, phe ta chắc sẽ nhủ thầm: không biết cô/cậu này có biết tiếng Việt không?? Rõ ràng họ Trần, Nguyễn … là Viet Nam rành rồi.
Nhưng nó không nói chữ Việt nào, mà tiếng Mỹ nó nói như Mỹ. Lỡ nó đẻ ở Mỹ, cha mẹ nó không dạy tiếng Việt thì sao? Mà nếu nó biết tiếng Việt thì đâu có nói sau lưng nó được, lỡ nó là tai mắt của CIA thì sao? Còn mấy xếp Mỹ, nhiều thằng cũng biết tiếng Việt … còn hơn người Viet Nam nữa, cứ xem Thúy Nga Paris thì biết.

Vậy thì sau này khi cố vấn quân sự Mỹ sang Viet Nam thì cái đám Mỹ gốc Việt này cũng theo về. Nhìn thì cứ tưởng “Viet Nam Cong Hoa” sống lại, mặc quân phục Mỹ, sai bảo, dạy dỗ con cháu của những kẻ từng Thắng Mỹ, diệt Ngụy năm xưa..

Đau thật ! QUẢ BÁO NHÃN TIỀN !
Làm sao mà mua chuộc được tụi này? Biết đâu trong đầu chúng nó còn ôm mối hận 1975 thì chết mẹ. Nhưng tụi nó đâu có độc quyền hành động được. Viên chức Mỹ vẫn là chỉ huy mà…
Nhưng làm sao duy trì “độc lập, tự do” như lời Bác dạy? Vậy cái “độc lập, tự do” của Mỹ là thế nào? Là nhận “boat people”, Viet Nam Cong Hoa nuôi dưỡng để hôm nay xài … Tư tưởng của Bác có chỉ đạo vụ này không?

Mà không theo Mỹ thì làm sao thoát Trung cộng được? Mà làm gì tụi này (Mỹ gốc Việt) chẳng xúi vào. Mỹ dĩ nhiên tin đám này hơn vì chúng nó dù sao cũng sinh ra ở Mỹ, quốc tịch Mỹ. Mẹ..! Nó là Viet Nam rành…mà làm việc cho Mỹ. Thật đau cho đảng ta, đánh đĩ thập phương nhưng nào ngờ ngày nay phải đánh đĩ với cả đám con cháu của Viet Nam Cong Hoa.
Có khác nào hồn ma Viet Nam Cong Hoa sống lại, tàng hình vào quân đội Mỹ, nắm đầu Quân Đội Nhân Dân mà…sai bảo. Vậy thì ai thắng ai???.

Trời xanh nào có thấu cho nỗi lòng Đảng ta.
Nói được ngôn ngữ không hẳn là đã khuất phục, thu phục được con người. Thu phục nhân tâm thì chỉ có tình người. Cộng sản thì làm gì có tình người.
Ngày nay, Trung Cộng bắt toàn dân phải nói một thứ tiếng Quan Thoại (Mandarin) nhưng 400 triệu dân Tàu không xài thứ tiếng này (Tây Tạng, Mông Cổ, Tân Cương vẫn giữ ngôn ngữ địa phương). Và như vậy tiềm năng tách ra khỏi Trung Cộng vẫn còn. Cũng như Hongkong tuy thuộc Trung Cong nhưng vẫn đòi dân chủ, tự trị.
Còn Viet Nam tuy con số người Việt ra ngoại quốc ngày càng nhiều (do công việc, lao động, du học..), khối người Việt hải ngoại vẫn không phải là Viet Nam Cong San, vẫn không nghe lời nhà nước … mà vẫn nói tiếng Việt lại còn âm mưu len lỏi vào chính quyền Mỹ để…giáo dục đảng ta.
Coi bộ Trung Cộng khó mà dạy dỗ 400 triệu dân Tàu nói tiếng Cộng Sản thì làm sao ăn nói với Đài Loan, Hongkong, các Chinatown trên khắp thế giới. Vậy thì đàn em Cong San Viet Nam làm sao sửa sai đám Cong Đong Viet Nam hải ngoại đây?
TCL

* * * *

13 Hải Quân Trung Tá Hoa Kỳ Gốc Việt
được chọn thăng cấp Đại Tá

Hiện nay có rất nhiều Sĩ Quan gốc Việt phục vụ và chiến đấu trong Lực Lượng Duyên Phòng {Coast G…uard} và Hải Quân Hoa Kỳ {U.S Navy}. Sĩ Quan cao cấp HQ Ngươi Việt đã có trên 10 Đại Tá, 40 Trung tá và 80 Thiếu Tá, chưa tính cấp Uý! Họ phục vụ Thường trực {Active} và trừ bị {Reverse}. Khoàng 35% là Sĩ Quan HQ Chỉ Huy – Tác Chiến {Line Officer} và 65% là Sĩ Quan HQ Tham Mưu {Staff Officer}.

Cần nên biết, Sĩ Quan Hài Quân Hoa Kỳ được chia ra 2 ngành:
Line Officer là Sĩ Quan HQ Chỉ Huy – Tác Chiến Phục vụ tai các đơn vị chiến đấu như: Chiến Hạm, Tiềm Thuỷ Đĩnh, Phi Cơ- Hải Quân Không Chiến, Lực Lượng Đặc biệt HQ – Người Nhái và An Ninh – Tinh Báo v.v…
Staff Officer là Sĩ Quan HQ Tham Mưu phục vụ tai các đơn vị ngành chuyên môn như: Cơ Khí, Tài Chánh, Tuyên Uý, Tiếp Vận, Quân Y, Quân Pháp và Quân Nhạc v.v…
Tháng 5 vừa qua, trong 3 bản danh sách chọn thăng cấp HQ Đại Tá của Phòng Tỏng Quản Trị – nhân Viên , có 13 HQ Trung Tá gốc Việt và một số vị gốc Á Châu khác được chọn thăng cấp HQ Đại Tá.
Theo Navy Officer Promotions, thì Sĩ Quan mang cấp HQ Trung Tá sau 3 năm, sẽ được chọn thăng cấp HQ Đại Tá. Họ sẽ được qua Hội Đồng thăng cấp duyệt xét. Và 50% sẽ được chính thức thăng cấp HQ Đại Tá.
Danh sách 13 Sĩ Quan HQ Hoa Kỳ gốc Việt được chọn thăng cấp Đại Tá:
1- Le Ba Hung
2- Duong Ngan Huu
3- Do H Thuy
4- Tran Quoc Bao
5- Pham Tung Xuan
6- Thien Douglas
7- Doan William Ray II
8- Huynh thanh T
9- Lac Tri H
10- Nguyen Mark Minh Duy
11-Tran Jim T
12- Liebig Tina Tran
13- Duong Thanh X
Những HQ Trung Tá mang họ và tên Việt, Việt gốc Hoa:
1- CHIEN STANFIELD L
2- KIEM DOUGLAS PATRICK
3- LAU BACH JONATHAN BRONSON
Cần nhắc lại, vào tháng 8 năm 2007, trong danh sách 765 HQ Thiếu Tá được chọn thăng cấp HQ Trung Tá đăng trên Navy Times có ba HQ Thiếu Tá gốc Việt, đó là Le Ba Hung, Do Thuy H va Duong Ngan Huu. Sau Đó cã ba đều được chính thức thăng cấp HQ Trung Tá. Hiện nay cã ba vị đang đang đảm nhiệm chức vị chì huy quan trọng trong Lực lượng Hài Quân Hoa Ký. Và đang chờ Hội đồng thăng cấp duyệt xét đễ được thăng cấp HQ Đại Tá.
Lần chọn thăng cấp HQ Đại Tá năm nay – 2011, trong bản danh sách 13 HQ Trung tá gốc Việt được chọn đễ qua Hội Đồng thăng cấp duyệt xét, đặc biệt có 7 vị là Line Officer. Hy vọng sẽ có 10 vị được thăng cấp HQ Đại Tá ! Như vậy số Sĩ Quan HQ Đại Tá gốc Việt sẽ lên đến 20 vị.
Với trên 200 Sĩ Quan HQ gốc Vịêt hiện nay, thì Người Việt mang cấp Phó Đề Đốc Lực Lượng Duyên Phòng và Hải Quân Hoa Kỳ chỉ còn là thời gian ngắn nữa mà thôi!.
Những Sĩ Quan cao cấp gốc Việt đang phục vụ và chiến đấu trong Lực lượng Hải Quân Hoa Kỳ hôm nay đã chứng minh được Tài năng và lòng dũng cảm của họ qua Phương vị Lảnh đạo – Chỉ huy. Sự thành công của họ cũng là niềm hãnh diện của Người Việt Quốc Gia Hái Ngoại.
Viết theo: Navy Times, Association of the U.S Navy, Navy Officer Promotions & naval-rank-abbreviations.

2015-06-14

*

IMG_8456

IMG_8456

IMG_8456

* * * * * * * * * * * *

ÐẢNG XANH VIỆT NAM KHỞI ÐI NHƯ THẾ NÀO ?

*

ÐẢNG XANH VIỆT NAM XUÁT HIỆN LÀM CHO ÐẢNG CỌNG SẢN VIÊT NAM LO SỢ KHÔNG ÐỊCH NỔI TRƯỚC SỰ PHÁN XÉT CỦA 90 TRIỆU DÂN VIỆT.

CUỘC CHIẾN ÐẤU XEM AI THẮNG AI. HẢY SO SÁNH HAI TRƯỜNG HỢP :

– HỒ CHÍ MINH VÔ HỌC RA HẢI NGOẠI VIẾT BÁO LÁ CẢI THEO LẬP ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM
– TRẦN CƯ CÓ HỌC, CHẤT XÁM LỔI LẠC CỦA VIỆT NAM RA HẢI NGOẠI LIÊN KẾT VỚI THÀNH PHẦN NHÂN SỈ TRÍ THỨC TRONG NƯỚC VÀ KHẮP THẾ GIỚI LẬP NÊN ” ÐẢNG XANH ” VIỆT NAM.
ÐẢNG XANH ÐANG TRANH ÐUA VỚI ÐẢNG CỌNG SẢN.
ÐÂY LÀ MỘT THỰC TẾ ÐỂ GIẢI QUYẾT VẤN NẠN KHỔ ÐAU BẤT CÔNG CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM HÔM NAY.

CÓ LẬP ÐẢNG CHÍNH TRỊ TỨC LÀ CÓ TỎ CHỨC THỐNG NHẤT, CÓ CƯƠNG LỈNH CHÍNH TRỊ THỐNG NHẤT, CÓ ÐƯỜNG LỐI THỐNG NHẤT GIÚP CHO CUỘC ÐẤU TRANH CÓ KẾT QỦA NHANH NHẤT VÀ LÀM CHO BẠO QUYỀN CỌNG SẢN VIỆT NAM THẢM HẠI LÚNG TÚNG NHÁT.

HỎI ÐÁP VỀ ” ÐẢNG XANH ” ÐANG VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP

Chủ đè 1 : Chi phí sinh họat đảng

Hỏi : Thưa qúy ông qúy bà trong ban vận động thành lập đảng chinh trị mới . Dân Việt chúng tôi mệt mỏi còng lưng đóng thuế nuôi cái đảng cọng sản năm 2014 xài 100 triệu đô la tiền thuế của chúng tôi. Còn đảng qúy vi nếu được chon lảnh đạo 90 triệu dân Việt thì qúy vị xài bao nhiêu triệu đô la tiền thuế mô hôi của chúng tôi mỗi năm để sinh hoạt đảng của qúy vi ?

Ðáp : Ðảng Xanh là từ dân mà ra, từ khổ đau bất công cuả xã hội mà hình thành. Ðảng Xanh chủ trương không xài tiền thuê của dân trong các chi phi sinh hoạt nội bộ đảng, mà các đảng viên phải tự bỏ tièn túi ra và không làm phiền dân để tiền dân lo cho an sinh xã hội.

Hỏi : Như vậy thì tuyệt vời qúa. Chúng tôi còn vô số câu hỏi khác sẽ hỏi qúy vị sau ?

Ðáp : Không sao xin cứ tự nhiên.

Sỉ phu Việt nam
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

HỎI ÐÁP VỀ ” ÐẢNG XANH ” ÐANG VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP

Chủ đề 2 : Ai nắm Tổng Tư Lệnh quân đội.

Hỏi : Thưa qúy anh chi em trong ban vận động thành lập đảng chính trị mới có tên là ÐẢNG XANH người dân chúng tôi muốn biết là LỰC LƯỢNG QUÂN ÐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM thuộc sự quản lý của đảng nào ?

Ðáp : LỰC LƯỢNG QUÂN ÐÔI NHÂN DÂN VIỆT NAM không thuộc sự quản lý của riêng một đảng chinh trị nào cả. Ðảng nào được dân bầu chon lảnh đạo quốc gia thì đảng đó nắm quyền Tổng tư lệnh quân đội trong nhiệm kỳ do Hiến pháp quy định mà thôi. Vi vậy trong quân đội có các chức vụ chinh trị viên của đảng cọng sản sẽ đưọc bải bỏ.

Hỏi : Như vậy thì tuyệt vời qúa, rỏ ràng qúa. Chúng tôi như được gải đúng chổ ngứa và chắc còn nhiều câu hỏi hấp dẩn nữa chúng tôi sẽ hỏi qúy vị sau ?

Ðáp : Xin cứ tự nhiên. Không có chi.

Sỉ phu Việt nam
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

Write a comment…
Diễn đàn xã hội dân sự
Hay lắm. Quân đội, công an phi chính trị là chủ trương của các nước dân chủ, văn minh ở Âu, Mỹ. Nhưng đây là từ huyệt của chế độ độc tài toàn trị hiên nay ở VN, nên ĐCSVN sẽ làm mọi cách để bảo vệ đường lối của họ: công an, quân đội là lực lượng vũ trang trước hết có nhiệm vụ bảo vệ đảng. Ta có thể hình dung ra bối cảnh sau: nếu như lực lượng công an VN hiện nay không “phò” đảng, không là công cụ trị vì của đảng nữa, thì đảng dựa vào gì để tồn tại trước phong trào đấu tranh của nhân dân, từ dân oan cho đến bảo vệ cậy xanh ở HN, bảo vệ môi trường sống chung cho cả nước? Giỏi lắm, chỉ ba bảy hai mốt ngày là đcs sẽ trở thành đảng đối lập, có thể còn là đảng mafia, bị lôi ra vành móng ngựa nữa chứ lại.
Cho nên tôi cho rằng quan điểm này không nên chỉ là quan điểm của đảng xanh mà nên là quan điểm của các chính đảng khác, trừ đcs (đương nhiên). Có như vậy thì mới mong có một quân đôi trung với nước, hiếu với dân, chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, một bộ máy công an giữ trật tự xã hội và chống tội phạm hữu hiệu, tuân thủ luật pháp, như ở các quốc gia văn minh.
Chế độ độc tài hiện nay ở VN buộc phải sụp đổ, vì đcs đã chỉ còn tồn tại dựa trên bạo lực, nhờ chế độ công an trị. Quốc gia hậu cộng sản phải là một quốc gia dân chủ chứ không thể, không nên là một quốc gia độc tài, dù là dưới hình thức, tên gọi như thế nào. Điều đó đòi hỏi nỗ lực của nhiều người, nhiều tổ chức, đảng phái trong cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ hóa hiện nay.
Commented on by Trình Vân

Thi Pham …” quân đội nhân dân phải tuyệt đối trung thành với đảng cộng sản ..” … không biết biết những người mặc áo lính họ có thấy xấu hổ không ? khi họ ăn cơm của nhân dân , hưởng lương bằng đồng tiền thuế của nhân dân lại đi bảo vệ đảng của cái ông ” không biết đến cuối thế kỷ này có xây dựng xong CNXH hay chưa ” , bảo vệ ông , 91 tuổi vẫn có con , bảo vệ ông cướp vợ của con trai ..v..v..

HỎI ÐÁP VỀ ” ÐẢNG XANH ” ÐANG VẠN ÐỘNG THÀNH LẬP

Chủ đề 3 : Sổ hưu

Hỏi : Thưa qúy vi trong ban vận động thành lập Ðảng xanh. Chúng tôi biết được Ðảng Xanh là đảng chinh tri lớn của người Việt bên trong và bên ngoài Việt nam và quy tụ những thành phần gạo cội ưu tú của cả hai phe cọng sản cấp tiến và phe Việt nam cọng hòa. Chúng tôi đã biết răng trong 40 năm qua khi đảng cọng sản Việt nam lên nắm quyền thì cắt hết sổ hưu của những người trước đó phục vụ cho chế độ Việt nam cọng hòa bị thua trận. Nay chúng tôi là những người đã từng phục vụ cho chế độ cọng sản này và đang hưởng sổ hưu thì liệu khi Ðảng Xanh đắc cử có trả thù chế độ cọng sản bằng cách cắt hết sổ hưu của chúng tôi không ?

Ðáp : Ðảng Xanh chủ trương công băng xã hội không phân biệt hai phe thắng thua trong cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn vừa qua. Do vậy tất cả quyền lợi sổ hưu của phe thắng hay phe thua đều được thiết lập như nhau đẻ xoa dịu vết đau chung của đất nước và mưu cầu an sinh xã hội cho 90 triệu dân Việt. Tóm lại sổ hưu sẽ được thiết lập thêm chứ không cắt của ai cả.

Hỏi : Như vậy thì tuyệt vời qúa. Chúng tôi chắc chắn muốn đào sâu thêm nhiều vấn đề khác nữa và hỏi qúy vi sau ?

Ðáp : Xin cứ tự nhiên. Không có chi.

Sỉ phu Việt nam
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

HỎI ÐÁP VỀ ” ÐẢNG XANH ” ÐANG VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP

Chủ đè 4 : Mạng lưới thành viên

Hỏi : Thưa qúy vi trong ban vận động thành lập đảng Xanh, đồng bào chúng tôi muốn biết diển tiến thành lập Ðảng Xanh tới đâu rồi ?

Ðáp : Bắt nguồn từ 6700 cây xanh với danh sách 6700 người tham dự trong ngoài nước trong đó có hơn 200 thành viên chủ chốt là facebookers tiên phong thành lập Ðảng 6k700 like cho thanh niên Lý Quang Sơn đấu tranh vì 6k700 cây xanh Hà Lội . Cho tới giờ này số ngườ thích gia nhập đã lên tới 62,646 người trong ngoài Việt nam và khắp đia cầu.

Hỏi : Thưa quý vi trong ban vận động thành lập Ðảng Xanh, đồng bào chúng tôi nhận thấy tình hình hiện nay xã hội Việt nam đầy dẩy bất công ngang trái rất có thẻ dẩn đến các cuộc biểu tình lớn. Chúng tôi lo sợ xã hội vô trật tự khi công an tháo chạy. Với tư cách là một đảng chinh trị bề thế thì Ðảng Xanh của qúy vị có kế sách thế nào để an dân ?

Ðáp : Xin đồng bào yên tâm. Ðảng Xanh đã có mạng lưới các facebookers, bloggers hợp tác với các đoàn thể tôn giáo chống cọng trải rộng khắp nước Việt nam.
Trong trường hợp hữu sự thành viên Ðảng Xanh sẽ nhảy ra hốt ổ đảm trách chính quyền đia phương thay thế đảng cọng sản.

Sỉ phu Viet nam
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

HỎI ÐÁP VỀ ” ÐẢNG XANH ” ÐANG VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP

Chủ đè 5 : Bảo vệ thành viên Ðảng Xanh

Hỏi : Thưa qúy vị trong ban vận động thành lập Ðảng Xanh, đồng bào chúng tôi biết răng bạo quyền cọng sản Việt nam hiện tại như con răn độc trươc khi chết, nó dẩy dụa hảm hại thành viên Ðảng Xanh . Vậy qúy vi có kế sách gi đối phó chưa ?

Ðáp : Bên cạnh việc vận động quốc tế giúp đơ thì kế sách của Ðảng Xanh là BIẾN ÐAU THƯƠNG THÀNH HÀNH ÐỘNG CÁCH MẠNG biẻu tình áp đảo dồn bạo quyền cọng sản vào chân tương như đồng bào Bình Thuận đã từng làm với một đêm pháo bông kinh hoàng cho bạo quyền công an tháo chạy tái xanh măt mày.

Hỏi : Xin cám ơn qúy vị trong ban vận động. Thật là cao cường với vỏ qúit dày có móng tay nhọn. Có vậy đám bạo quyền cọng sản này nó mới sợ mà chấm dưt làm bậy tấn công đối lập ?

Ðáp : Không có chi .

Sỉ phu Việt nam
Nguòn : https://siphuvietnam.wordpress.com

HỎI ÐÁP VỀ ” ÐẢNG XANH ” ÐANG VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP

Chủ đề 6 : GIÁO DỤC GIỚI TRẺ VIỆT NAM

Hỏi : Thưa qúy vị trong ban vận động thành lập Ðảng Xanh Việt nam, đồng bào chúng tôi có một câu hỏi rất quan trọng làm cho chúng tôi lo lắng từ lâu là nếu sau này qúy vị được chúng tôi bầu vào các chức vụ lảnh đạo quốc gia, thì chủ trương đường lối giáo dục giới trẻ của qúy vị như thế nào? Qúy vị có bắt con em của chúng tôi học ca ngợi ông chủ tịch Ðảng Xanh là cha thiên hạ như đảng cọng sản Việt nam đang làm không ?

Ðáp : Hòan toàn không. Chính trị gia chủ tịch Ðảng Xanh cũng là con người có khi tốt khi xấu và ngay cả hành động tư tưởng có khi đúng, có khi không còn hợp thời nữa. Chúng tôi không chủ trương ca ngợi tôn sùng cá nhân.
Ðảng Xanh chủ trương một nền giáo dục nhân bản, khai phóng, tôn trọng quyền con người. Sau này khi lớp trẻ lớn lên ra đời tùy nhận định và tùy sở thich chon lựa theo đường lối chinh trị nào theo ý muốn.
Do vậy các lớp học ba xàm ba láp nhồi sọ tuỏi trẻ Việt nam hiện nay như : Chủ thuyết lổi thời Mac – Lê, Tư tưởng lếu láo Hồ Chí Minh, v.v . sẽ được Ðảng Xanh bải bỏ, đồng bào hảy yên tâm.

Hỏi : Như vậy thì tuyệt vời qúa. Xin cám ơn ban vận động. Chúng tôi còn nhiều đề tài tìm hiểu khác sẽ hỏi tiếp sau ?

Ðáp : Không có chi. Xin cứ tự nhiên

Sỉ phu Việt nam
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

HỎI ÐÁP VỀ ” ÐẢNG XANH ” ÐANG VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP

Chủ đề 7 : Vấn nạn tham ô khủng khiếp tại Việt nam

Hỏi : Thưa qúy vị trong ban Vận động thành lập Ðảng Xanh Viêt nam, đồng bào Viêt nam chúng tôi biêt rằng qúy vị là những chính trị gia lảo luyện về cọng sản Việt nam và Trung quốc, chúng tôi có một thắc mắc nó lùng bùng hoài xin qúy vị hiểu rộng giải thích giúp cho là :
Tại sao Nguyễn Tấn Dủng và nhóm Uỷ viên trung ương đảng cong sản Việt nam mang 30 billions USD tiền tươi tham ô các dự án . Họ mang qua đảo rồi mang về Việt nam trở lại . Tại sao vậy ?

Ðáp : Tiền tham ô tức là tiền lậu, là tiền dưới gầm bàn, là tiền tươi nhưng là tiền dơ phải mang qua các đảo để rửa cho hợp pháp rồi mới mới mang ngược trở về Việt nam dưới dạng FDI trực tiếp đầu tư mua cổ phần hóa các cơ ngơi xí nghiệp tài sản máu xương của nước Việt nam được.

Hỏi : Như vậy là một cách ăn cướp, tức là biến tài sản của 90 triệu dân Việt , của nước Việt nam thành túi riêng của gia đình Nguyễn tấn Dủng và gia đình của 175 uỷ viên trung ương đảng cọng sản ?

Ðáp : Ðúng vậy.

Sỉ phu Việt nam
Ðiều hành lâm thời Ðảng Xanh
Trần Cư
Chuyên gia Ðiện kỹ nghệ và tự động hóa
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

Truy cập Google : Trần Cư/ siphuvietnam

*

DIỂN TIẾN LỊCH SỬ THÀNH LẬP ” ÐẢNG XANH ” NHƯ THẾ NÀO ?

1/ BẢO VỆ CÂY XANH HÀ NỘI ( biểu tình không bi đàn áp )
2/ VÌ MỘT HÀ NỘI XANH ( biểu tình bị đàn áp kéo lê phụ nử )
3/ VÌ MỘT VIỆT NAM XANH ( đổi hướng đấu tranh )

*

ÐẢNG XANH ÐANG HÌNH THÀNH KHỞI ÐẦU TỪ VÀI TRĂM FACEBOOKERS
( danh sách dính kèm ) .

Ðảng Xanh đang lớn mạnh ngoài sức tưởng tượng với bộ tham mưu tạm thời nằm khắp Việt nam và khắp địa cầu

Tại Hoa Kỳ
Sỉ phu Việt nam
Trần Cư
Chuyên gia Ðiện kỹ nghệ và tự đông hóa
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

Truy cập Google : Trần Cư / siphuvietnam

RẤT HƠP LÒNG NGƯỜI
Đảng Hòa Bình Dân Chủ Việt Nam
ĐẢNG XANH BĂT ĐÂU HÌNH THÀNH

Danh sách Đảng viên của “Đảng Xanh” đang được vận động thành lập hiện tại theo nick facebook, gồm :

1 A Nguyen Van
2 Ăn Xin Nuôi Mẹ
3 Anh Tran
4 Bắc Cái
5 Bạch Hồng Quyền
6 Bao-Binh Ton-That
7 Bình Bò
8 Bình Phan
9 Binhvuong Us
10 Bùi Ngọc Hiền Vy
11 Cần Biết Sự Thật
12 Cat Tuong
13 Chân Trời Mới
14 Châu Hồng Phong
15 Chí Linh
16 Cõi Vĩnh Hằng
17 CU Tran
18 Cuc Vuong
19 Dai To Dinh
20 Đặng Thành
21 Đặng Vũ Giang
22 Đất Việt Nước Nam
23 Diệt Cộng
24 Đinh Đang
25 Đỗ Mạnh Quân
26 Doannhat Lang
27 Dong Ho
28 Đức Hoà Lưu
29 Đức Kiên Nguyễn
30 Duc Tran
31 Ducmy Lamson
32 Dũng Nguyễn Giacob
33 Duong Vinh Lap
34 Duy Dinh
35 Duy Hữu Mai
36 Duy Nguyen
37 Duy Nguyen
38 Duy Tân
39 Duy Thành
40 Er Maqbool Akram
41 FreedomFor BuiHang
42 Giang Hoàng
43 Giang Pcx
44 Ha Le
45 Ha Ly
46 Ha Vu
47 Han Thai Luong Gia
48 Hành Giả
49 Hanh Pham Judo
50 Hao Vuong
51 Hayghen Conang
52 Heart Nguyen
53 Hien Ngô Minh
54 Hieu Nghia
55 Hieu Van Dang
56 Hinh Nguyen
57 Ho Minh Minh
58 Ho Trieu
59 Hoa Nguyen
60 Hoài Nguyễn
61 Hoaj Thu
62 hoàng nguyễn
63 HoàngCua Huỳnh Bảo Hoàng
64 Hong Nguyenthihai
65 Hong Tham Duong
66 Hùng Minh Phan
67 Hung Nguyen Van
68 Huy KU TI
69 Huyền Bùi
70 Huynh Mai Thao
71 ICool Drink
72 Jasmine Vnch
73 Jenny Quan
74 Kayako Saeki
75 Khi Tran
76 Không Quan Tâm
77 Kieu Phong Tran
78 Kimchi Ngoc Nguyen
79 Krist Servanto
80 La Kì Kì
81 Lạc Hồng Hoa
82 Lam Philonk
83 Lệ Cay Khóe MI
84 Le Doan The
85 Lê Khánh Kỵ
86 Lê Long Hồ
87 Le Ly
88 Lê Minh Huy
89 Le Nguyen
90 Lê Phú Yên
91 Lê Thăng Long
92 Lê Trúc
93 Leo Vũ
94 Lon Di Chi
95 Long Khoi Minh
96 Longhiep Transi
97 Luongvu Vu
98 Luyen Bui
99 Lý Đức
100 Mai Nga
101 Mai Trang
102 Mannrinh Tran
103 Maria Hoang
104 Maria Nguyen
105 Mì Tàu
106 Miên Đinh
107 Minh Chủ
108 Minh Lâm
109 Minh Lộc Phan
110 Minh Râu
111 Minh Tran
112 Môc Lêmin
113 Mưa Sao Băng
114 Nam Kiệt
115 Nam Luong
116 Nam Việt
117 Natalie Ngo
118 Nelson DC
119 Ngọc Đức Arsenal
120 Ngoc Luong
121 Ngocdung Nguyen
122 Nguloi Hoatien
123 Nguyen Anh Minh
124 Nguyễn Bích
125 Nguyễn Hoài Thu
126 Nguyễn Minh Triết
127 Nguyễn Minh Tuấn
128 Nguyễn Nguyên Hạnh
129 Nguyễn Phương Liên
130 Nguyen Thien Nhan
131 Nguyễn Trọng
132 Nguyễn Tuyền
133 Nguyễn Vinh
134 Nhã Nham Nhở
135 Nhan Do
136 Nhánh Lan Rừng
137 Nhaque Nguoi
138 No Emotion
139 OanhCa Nguyen
140 Paul Nguyễn Hoàng Đức
141 Pham Binh Minh
142 Pham Dong
143 Phan Công Hải
144 Phan Tiến
145 Phú Trần
146 Quang Hao Vu
147 Quang Nguyen
148 Richard Nguyễn
149 Ruong Nguyen
150 Samon Nguyen
151 Sat Pha Lang
152 Son Lam
153 Storm Duong
154 Sùng Huy
155 Tam Minh Ho
156 Tam Tran
157 Tan Ha Nguyen
158 Thái Học Nguyễn
159 Than Dao
160 Thân Tro Bụi
161 Thanh Le
162 Thanh Nguyen Van
163 Thành Trương Tấn
164 Thế Anh Trg
165 Thiền Sư Arahant
166 Thiensu Nguyen
167 Thiet Kienthiet Kien
168 Thống Nhất
169 Thu Thủy Võ Thị
170 Thuý Hồng Nguỹên
171 Thuy Nguyen
172 Tiên Sinh Nicholas
173 Tinh Phu
174 Tình Xa
175 Tommy Nguyen
176 Trần Cảnh
177 Trần Hải
178 Tran Hoang Kiem
179 Trần Minh Văn
180 Trình Vân
181 Trịnh Việt Anh
182 Trong Anh
183 Trường Sơn
184 từ Chơn
185 Tuan Dinh
186 Tuấn Nghĩa Nguyễn
187 Tuantran Tran
188 Tuệ Khiêm
189 Tuyetnhung Nguyen
190 Ut Lun
191 Van Damme
192 Van Phan
193 Ve Ec Ce
194 Về Từ Lòng Đất
195 Vien Van Le
196 Việt Quân
197 Vinh Nguyen
198 Vo Khac Lin Lin
199 Vo Nguyen Gia Bao
200 Võ Thanh Trung
201 Võ Văn Thuận
202 Vu Nguyen
203 Vũ Smaker
204 Vu Tuananh
205 Vuong Ha Nam
206 Xuân Bách Đào
207 Xuan Thanh Do
208 Yuki Le

*

Sỉ phu Việt nam
Chuyên gia Trần Cư
Ðiều hành lâm thời Ðảng Xanh
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

Truy cập Google : Trần Cư/ siphuvietnam

*

Trần Trung Đạo: Giá trị của Việt Nam Cộng Hòa

 Một phiên họp của Hạ Viện VNCH 

 Giá trị của VNCH được xây bằng xương máu của bao nhiêu người và ngày nay đã vượt qua khỏi vĩ tuyến 17 để trở thành ước vọng chung cho cả dân tộc. Sau 40 năm, VNCH như một mạch nước chảy ngầm trong rặng núi, đau đớn, vất vả, khó khăn nhưng không bao giờ ngừng chảy. Nếu ai cho tôi khoác lác hãy gác qua bên mặc cảm Bắc Nam, định kiến xã hội, khuynh hướng chính trị, đảng phái, tôn giáo, tả khuynh, hữu khuynh, thù hận riêng tư và thậm chí che luôn bốn chữ Việt Nam Cộng hòa trên trang đầu của Hiến pháp VNCH mà chỉ đọc một cách nghiêm chỉnh nội dung thôi, tôi tin người đọc dù Nam hay Bắc, dù trong hay ngoài nước, sẽ công nhận đó chính là mục tiêu mà dân tộc Việt Nam cần phải đạt đến.

*

Trong suốt 60 năm từ 1954, bộ máy tuyên truyền của đảng đã không ngừng vẽ trong nhận thức của bao nhiêu thế hệ Việt Nam một VNCH chẳng khác gì một con ma, ghê sợ, hung dữ và tội lỗi nhất trong thế gian này. Suốt 60 năm qua, VNCH là hiện thân của thứ tội ác. Trong nhận thức không chỉ tuổi trẻ Việt Nam sinh sau 1975 mà ngay cả các tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhà văn, nhà thơ đều được dạy để biết VNCH có ba đặc điểm lớn là “tham nhũng”, “trấn áp” và “ôm chân đế quốc Mỹ”.

Trong tiểu luận “Khám nghiệm một hồn ma” trên Talawas 8 năm trước người viết đã có dịp phân tích thể chế cộng hòa tại miền Nam. Xin trích một phần bài viết đó ở đây để chia sẻ với các độc giả chưa đọc.

Miền Nam trước 1975 có tham nhũng không? Chẳng những có mà còn vô cùng trầm trọng.

Miền Nam có đàn áp biểu tình, đối lập không? Có, không chỉ đàn áp một lần mà nhiều lần, không chỉ một năm mà nhiều năm.

Miền Nam trước 1975 có sống bám vào viện trợ Mỹ không? Có, không chỉ 300 triệu dollars “viện trợ đặc biệt” như nhiều người hay nhắc mà nhiều tỉ đô la.

Vâng, tất cả điều đó đều có. Chế độ cộng hòa tại miền Nam Việt Nam ra đời và lớn lên trong một hoàn cảnh chiến tranh tàn khốc, trong đó các nguyên tắc dân chủ đã trở thành con dao hai lưỡi. Chính con dao dân chủ hai lưỡi đó đã đâm vào thân thể của chế độ cộng hòa hàng trăm vết thương đau đớn từ ngày mới ra đời cho đến gục xuống trong tức tưởi. Miền Nam có tất cả sắc thái của một xã hội dân chủ đang từng bước đi lên. Dân chủ không phải là lô độc đắc giúp một người trở nên giàu sang trong một sớm một chiều mà là quá trình tích lũy vốn liếng từ những chắt chiu của mẹ, tần tảo của cha, thăng trầm và thử thách của cả dân tộc.

Ngay cả những quốc gia tiên tiến như Pháp, Mỹ, Nam Hàn cũng phải bước qua con đường đầy máu nhuộm để có được nền dân chủ như hôm nay. VNCH cũng vậy. Miền Nam có đàn áp chính trị nhưng cũng có đấu tranh chính trị, có ông quan tham nhũng nhưng cũng có nhiều phong trào chống tham nhũng hoạt động công khai, có ông tướng lạm quyền nhưng cũng có ông tướng trong sạch, có nghị gà nghị gật nhưng cũng có những chính khách, dân biểu, nghị sĩ đối lập chân chính.

Như một viên ngọc nằm trong lòng lớp rong rêu của vỏ con trai, trên tất cả, giá trị đích thực của VNCH không nằm trong tham nhũng, trấn áp và đồng đô la Mỹ mà nằm trong Hiến pháp VNCH đặt nền tảng trên một thể chế dân chủ do dân và vì dân.

Lời mở đầu của Hiến pháp 1967 do chủ tịch Quốc hội Lập hiến Phan Khắc Sửu ký ngày 18 tháng 3 năm 1967, xác định Việt Nam là một chế độ cộng hòa “Dân chủ độc lập, thống nhất, lãnh thổ bất khả phân, chủ quyền thuộc về toàn dân” phát xuất từ “Ý thức rằng sau bao năm ngoại thuộc, kế đến lãnh thổ qua phân, độc tài và chiến tranh, dân tộc Việt Nam phải lãnh lấy sứ mạng lịch sử, tiếp nối ý chí tự cường, đồng thời đón nhận những tư tưởng tiến bộ để thiết lập một chánh thể cộng hòa của dân, do dân và vì dân, nhằm mục đích đoàn kết dân tộc, thống nhất lãnh thổ, bảo đảm Độc lập Tự do Dân chủ trong công bằng, bác ái cho các thế hệ hiện tại và mai sau.” 

Ngoài phần mở đầu hùng hồn nêu trên, chuyên chở trong suốt 9 chương và 117 điều của Hiến pháp 1967 là nền tảng của chế độ cộng hòa, qua đó, quyền lãnh đạo đất nước như chỉ rõ trong điều 3, được phân quyền rõ rệt: ”Ba cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp phải được phân nhiệm và phân quyền rõ rệt. Sự hoạt động của ba cơ quan công quyền phải được phối hợp và điều hòa để thực hiện trật tự xã hội và thịnh vượng chung trên căn bản Tự do, Dân chủ và Công bằng xã hội”.

Phục hưng VNCH không có nghĩa là phục hưng chính quyền miền Nam. Chính thể không đồng nghĩa với một chính quyền và do đó không sống hay chết theo một chính quyền.

Giá trị của VNCH được xây bằng xương máu của bao nhiêu người và ngày nay đã vượt qua khỏi vĩ tuyến 17 để trở thành ước vọng chung cho cả dân tộc. Sau 40 năm, VNCH như một mạch nước chảy ngầm trong rặng núi, đau đớn, vất vả, khó khăn nhưng không bao giờ ngừng chảy. Nếu ai cho tôi khoác lác hãy gác qua bên mặc cảm Bắc Nam, định kiến xã hội, khuynh hướng chính trị, đảng phái, tôn giáo, tả khuynh, hữu khuynh, thù hận riêng tư và thậm chí che luôn bốn chữ Việt Nam Cộng hòa trên trang đầu của Hiến pháp VNCH mà chỉ đọc một cách nghiêm chỉnh nội dung thôi, tôi tin người đọc dù Nam hay Bắc, dù trong hay ngoài nước, sẽ công nhận đó chính là mục tiêu mà dân tộc Việt Nam cần phải đạt đến.

Công nhận các giá trị được đề ra trong hiến pháp VNCH không có nghĩa là đầu hàng, chiêu hồi. Không. Không ai có quyền chiêu hồi ai hay kêu gọi ai đầu hàng. Đây là cuộc chiến mới, cuộc chiến giữa dân tộc và phản dân tộc, giữa cộng hòa và cộng sản, giữa tự do và độc tài, giữa nhân bản và toàn trị. Mỗi người Việt sẽ chọn một chỗ đứng cho chính mình phù hợp với quyền lợi bản thân, gia đình, con cháu và sự sống còn của dân tộc.

Hiến pháp VNCH có thể chưa hoàn chỉnh nhưng là một văn kiện tham khảo cần thiết để kiến tạo một Việt Nam dân chủ cường thịnh. Hạt giống do Phan Chu Trinh, Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh và rất nhiều nhà cách mạng miền Nam khác gieo xuống hàng thế kỷ trước đã mọc và lớn lên trong mưa bão. Hạt giống dân chủ khơi mầm tại miền Nam cũng không chỉ bắt đầu sau khi đất nước bị chia đôi 1954 mà đã có từ hàng trăm năm trước.

Lợi dụng chính sách Nam kỳ tự trị của thực dân, các nhà cách mạng tại miền Nam có cơ hội học hỏi và áp dụng phương pháp đấu tranh nghị trường, tiếp cận các tư tưởng dân chủ Tây phương, mở mang dân trí làm nền tảng cho chế độ cộng hòa sau này. Đó không phải là sản phẩm của Tây hay Mỹ mà là vốn quý của dân tộc đã được đổi bằng máu, mồ hôi, nước mắt của nhiều người. Đó không phải là tài sản của riêng miền Nam mà của tất cả những người Việt cùng ôm ấp một ước mơ dân chủ. Những ai biết gạt bỏ định kiến Bắc Nam, tháo gỡ lớp màn “căm thù Mỹ Ngụy” ra khỏi nhận thức, sẽ thấy đó chính là hành trang cần thiết cho nỗ lực mưu cầu một xã hội công bằng và tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau. Không cần phải tìm giải pháp từ Miến Điện, Nam Phi, Ai Cập, Libya hay tìm chân lý ở Anh, ở Mỹ mà ngay ở đây, giữa lòng đất nước Việt Nam.

Phục hưng VNCH không có nghĩa là phủ nhận công lao của những người đã hy sinh trong chiến tranh chống thực dân Pháp. Như kẻ viết bài này đã nhấn mạnh nhiều lần, cuộc chiến chống thực dân Pháp là cuộc chiến chính nghĩa. Đó là cuộc đấu tranh đầy gian khổ nhưng rất anh hùng của một dân tộc bị nô lệ đã đứng lên chống lại một thực dân tàn bạo. Việc tham gia vào đảng phái, kể cả việc tham gia vào đảng Cộng sản của một số người Việt Nam trong thời kỳ chống Pháp, chủ yếu là để được tổ chức hóa nhằm mục đích hợp đồng chiến đấu, đạt đến chiến thắng dễ dàng hơn. Những người Việt yêu nước thời đó chọn lựa đảng phái như chọn một chiếc phao để đưa dân tộc sang bờ độc lập nhưng đối với đảng CS chiếc phao lại chính là dân tộc.

Nhiều người yêu nước chọn tham gia vào đảng CS nhưng bản thân đảng CS như một tổ chức chính trị dựa trên ý thức hệ CS chưa bao giờ là một đảng yêu nước. Những nông dân hiền hòa chất phác, những công nhân đầu tắt mặt tối làm sao biết được con đường họ đi không dẫn đến độc lập, tự do, hạnh phúc mà dẫn đến nghèo nàn, lạc hậu, độc tài và làm sao biết được chiếc phao họ bám cũng là chiếc bẫy buộc chặt chẳng những cuộc đời họ mà còn gây hệ lụy cho cả dân tộc đến ngày nay. Dù sao, người yêu nước bằng tình yêu trong sáng, không đánh thuê, đánh mướn cho một chủ nghĩa, một ý thức hệ ngoại lai vong bản hay cho một quyền lợi đế quốc nào sẽ không bao giờ chết, không bao giờ bị lãng quên. Lịch sử sẽ đánh giá, tổ quốc sẽ ghi công họ một cách công bằng.

Phục hưng VNCH không có nghĩa là tái thực thi hiệp định Paris. Dân tộc Việt Nam là một thực thể thống nhất và tất cả các hòa ước Patenôtre, hiệp định Geneva hay hiệp định Paris đều là những chiếc còng của thực dân và đế quốc áp đặt lên đầu lên cổ dân tộc Việt Nam trong giai đoạn Việt Nam yếu kém và phân hóa.

Trước 1975, trong đáy lòng của bất cứ một người Việt yêu nước nào cũng mong một ngày dân tộc Việt Nam từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau sẽ được đoàn viên trong tự do, dân chủ và thịnh vượng. Tuy nhiên, ngoài trừ lãnh đạo CSVN chủ trương CS hóa toàn cõi Việt Nam bằng súng đạn của Nga, Tàu, không ai muốn đoàn viên phải trả bằng giá của nhiều triệu sinh mạng người dân vô tội, đốt cháy một phần đất nước, để lại một gia tài nghèo nàn lạc hậu cho con cháu. Hôm nay, dù không tự mình chọn lựa, dân tộc Việt Nam cũng đã là một và không có một thế lực nào làm Việt Nam phân ly lần nữa.

Lịch sử Việt Nam như một dòng sông, có khi cuồn cuộn lúc âm thầm, có chỗ sâu chỗ cạn nhưng chưa bao giờ ngưng chảy. Đó là sự thật. Khoảng thời gian từ khi Mã Viện, danh tướng nhà Đông Hán, đánh bại Hai Bà Trưng (năm 43) đến khi Lý Nam Đế đánh bại quân Lương Vũ Đế và dựng nước Vạn Xuân (năm 543) là tròn 500 năm. Biết bao nhiêu lớp người đã sinh ra và chết đi trong suốt 5 thế kỷ sống trong bóng tối nô lệ nhưng sức sống Việt Nam vẫn tồn tại và lớn lên.

Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới trong đó người dân gọi nhau bằng hai tiếng đồng bào thân thương và trìu mến. Đối mặt với một kẻ thù đông hơn nhiều và mạnh hơn nhiều, chưa bao giờ sức mạnh tổng hợp của 90 triệu người Việt trong nước và 3 triệu người Việt ở hải ngoại cần thiết như hôm nay.

Đảng CS có 3 triệu đảng viên nhưng đa số trong số 3 triệu người này trong thực tế cũng chỉ là nạn nhân của một tập đoàn lãnh đạo đảng tham quyền và bán nước. Chỉ có sức mạnh toàn dân tộc phát triển trên cơ chế dân chủ tự do mới mong thắng được Trung Cộng và mọi kẻ thù có âm mưu xâm lược Việt Nam. Tổ tiên Việt Nam đã làm được rồi các thế hệ Việt Nam ngày nay cũng sẽ làm được.

Người viết biết rằng, đối với một số người Việt đã bị bộ máy tuyên truyền đầu độc quá lâu và các bạn trẻ bị nhào nặn hoàn toàn trong hệ thống giáo dục một chiều CS, để có một nhận thức đúng về lịch sử là một quá trình đấu tranh tư tưởng khó khăn.

Nếu vậy, tạm gác qua chuyện thế kỷ trước mà hãy nhìn thẳng vào thực tế đất nước sau 40 năm vẫn là một nước lạc hậu về mọi mặt từ kinh tế, chính trị, quốc phòng và đời sống. Việt Nam còn thua xa những nước ở châu Phi như Ghana, Sierra Leone, Namibia vì những quốc gia đó còn nghèo nhưng hãnh diện vì chính phủ họ do nhân dân họ bầu lên.

Nếu vậy, tạm gác qua chuyện thế kỷ trước mà hãy nhìn vào cách giải quyết tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa với Trung Cộng của lãnh đạo CSVN. Ngoài những lời phản đối đọc như kinh nhật tụng họ không có và cũng không thể có một chọn lựa dứt khoát nào chỉ vì quyền lợi trước mắt của một nhóm người lãnh đạo được đặt lên trên quyền lợi lâu dài của đất nước. Như người viết đã trình bày trong bài trước, rồi mai đây, sau trận đánh ghen HD-981, lãnh đạo CSVN lại lên đường sang Bắc Kinh triều cống, lại 16 chữ vàng, lại ca ngợi tình đồng chí, nghĩa anh em thắm thiết. Cơn hờn giận giữa hai đảng CS theo thời gian có thể sẽ nguôi ngoai nhưng trên các vùng biên giới, trong lòng biển Việt Nam, máu của ngư dân Việt Nam, của người lính biển Việt Nam sẽ không ngừng chảy.

Thảm trạng xã hội Việt Nam hôm nay, những lạc hậu kinh tế hôm nay, những yếu kém về quốc phòng hôm nay, những cô đơn trong bang giao quốc tế hôm nay là những câu trả lời cho những ai còn do dự, còn một chút tin tưởng nào đó ở lãnh đạo đảng CSVN.

Sau hải chiến Hoàng Sa đầy hy sinh xương máu, VNCH lần nữa lại được lịch sử giao trọng trách đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa trong tay Trung Cộng. Cuộc tranh đấu mới sẽ khó khăn nhưng là con đường đúng nhất của dân tộc trong cùng hướng phát triển của nhân loại. Giống như hầu hết các nước cựu CS ở Đông Âu và khối Liên Xô, thể chế Cộng Hòa là chọn lựa đương nhiên và dứt khoát. Các quốc gia sẽ bình đẳng trước công pháp quốc tế. Những khẩu hiệu tuyên truyền rất sến như “16 chữ vàng”, “hữu nghị Việt Trung” sẽ bị chôn sâu theo xác của ý thức hệ CS.

Dân tộc Việt Nam sẽ vượt qua những khó khăn để phát triển thành một quốc gia hiện đại về cả kinh tế lẫn quốc phòng. Các nhà lãnh đạo VNCH trong cuộc đấu tranh mới trên mặt trận ngoại giao sẽ hành xử xứng đáng với tư cách của một cấp lãnh đạo chính danh, thay mặt cho một nước VNCH thống nhất, dân chủ, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chắc chắn sẽ được sự ủng hộ của đại đa số con người yêu chuộng tự do, hòa bình trên thế giới. Giành lại Hoàng Sa và bảo vệ Trường Sa là một cuộc tranh đấu gian nan, gai góc, bị chi phối bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, nhưng chính nghĩa và chân lý cuối cùng sẽ thắng.

Trần Trung Đạo

* Trích đoạn từ bài viết “Việt Nam Cộng Hòa, lối thoát của Hoàng Sa và dân tộc” . Quý vị có thể nghe toàn bộ bài viết trong youtube tại địa chỉ  https://www.youtube.com/watch?v=bo5tasJ8XbE

 

IMG_8456

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: