About

 

IMG_5661

*

TRẦN CƯ LÀ AI ?

*

 

IMG_6248

 

Năm 1975 khi Saigon thất thủ  thì Ngài Jacques de Leffe  S. J. di tản qua Taiwan  và tiếp tục cai quản các Linh mục dòng Tên khắp Ðông Nam Á châu kể cả China

Cư Trần ở lại Việt nam thêm mười năm thì vượt biên. Cư Trần nhận được bức thư này của Ngài khi đang ở trại chuyển tiếp tại Philippines chuẩn bị đi Hoa Kỳ.

Ðây là một kỷ vật vô gía vì Ngài đã qúa gìa và đã qua đời tại một nhà thờ ở Taiwan  cách nay đã khoảng 25 năm.

 

*

2010 QUOC HOI CALIFORNIA VINH DANH ÔNG TRẦN CƯ VÌ NHỮNG ÐÓNG GÓP CHO XÃ HỘI

*

IMG_6244

TÒA ÐẠI SỨ HOA KỲ TẠI MANILA PHILIPPINES GIỚI THIÊU

*


THÀNH PHỐ WESTMINSTER VINH DANH MỘT NGƯỜI VIỆT NAM QUÊN MÌNH LO PHỤC VỤ XÃ HỘI TRONG NHIỀU NĂM DÀI : CHUYÊN GIA TRẦN CƯ

*

IMG_9167

*

HÌNH TRÊN TÍNH TỪ PHẢI SANG TRÁI LÀ CHUYÊN GIA TRẦN CƯ, ÔNG PHÓ THỊ TRƯỞNG FRANK FRY, ÔNG NGHỊ VIÊN KERMIT MARSH, BÀ THỊ TRƯỎNG MARGIE RICE, ÔNG NGHỊ VIÊN RUSSELL PARIS VÀ ÔNG NGHỊ VIÊN GỐC VIỆT ANDY QUÁCH TRONG BUỔI VINH DANH ÔNG TRẦN CƯ TẠI HỘI ÐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER NĂM 2004

*

Tiểu sử của Sỉ phu Việt nam Chuyên gia Trần Cư

 

*

 

IMG_6372

 

Cư Trần :  Sinh viên Sỉ quan Quân lực Việt Nam Cọng Hòa

 

IMG_6249

 

Cư Trần : Giáo sư Trưởng khoa Ðiện, kỷ sư các nhà máy Saigon Việt nam

 

IMG_6195

 

1218

 

IMG_5979

 

IMG_6188

 

Cư Trần : Chuyên gia Ðiện kỹ nghệ và tự động hóa tại Hoa kỳ và thế giới

 

283

 

Cư Trần : Thiện nguyên viên phụng sự chính nghĩa tự do  tại Hoa Kỳ

 

IMG_6181

 

Cư Trần :  Chính trị gia sáng lập VOB, Sỉ phu hải ngoại, Sỉ phu Việt Nam. Vận động chính trị tại Hoa Kỳ về các quyền con người của 85 triệu dân Việt. Chiến lược gia về cọng sản Việt nam và Trung quốc

 

IMG_4993

 

Cư Trần : Bình luận gia chính trị về các vấn đề quốc tế và Việt nam

 

IMG_8311

 

Cư Trần :  Thành viên tennis and badminton thủ phủ Little Saigon nam California

 

IMG_6165

 

Cư Trần : Sỉ quan Việt nam cọng hòa, Giáo sư Trưởng khoa Ðiện, Kỷ sư thiết kế Ðiện tại Việt nam, Chuyên gia Ðìện kỷ nghệ và tự động hóa tại Hoa Kỳ và Mexico, Thiện nguyện viên Phủ Cao uỷ tỵ nạn Liên Hiệp Quốc tại Malaysia và Philippines, Thiện nguyện viên phụng sự chính nghĩa tự do tại Hoa Kỳ, Nhà báo online độc lập, Bình luận gia chính trị Việt nam Trung quốc và quốc tế, Cố vấn chính trị cho một số chính trị gia người Mỷ gốc Việt tại Hoa Kỳ thế hệ thứ hai, Chiến lược gia về cọng sản Việt nam và Trung quốc, Nhà thơ cách mạng răng đời bút hiệu Trần Ðại Nam

 

*


ÐƯỢC XÃ HỘI VĂN MINH TÍN NHIỆM VINH DANH NHIỀU LẦN NHIỀU NƠI – CHUYÊN GIA TRẦN CƯ LÀ AI ?

 

*

A 65 year long journey

 

1960:  Cu Tran was an outstanding student when he was a young student of the Hue city, middle of Vietnam.

1965: The Regional Superior of the Society of Jesus in Vietnam Jacques de Leffe, S. J. saw Cu Tran talent in math and physic area. The Regional Superior, therefore, helped to send him to Saigon capital by the American military airplane for continuing his learning. In Saigon Cu Tran got in The Phu Tho Poly-technical Medium College in electrical engineering section.  That college was the top one in Saigon Vietnam. College students learned electrical technologies with technical supplies came from the United States of America.

1966:  Cu Tran got a shock when his only close relative in Saigon who was a military parachutist was missed in the R jungle battle field during the fighting against aggression of North Vietnam communists at that early time.

That sad story has affected the thought of Cu Tran until the present time about unknown soldiers, about aggression communists around the world who always created problems for humanity, etc.

1966:  Father Plaquière, a Director of the Dac Lo Catholic Student Center in Saigon offered Cu Tran a part time job as a Dac Lo library worker for living while he was also a full time student of the Phu Tho College.

1968:  Cu Tran was interned in some small power plants such as Giao Duc power plant and La Chu power plant for practicing in the electrical distribution system and in the electrical control system of the real field.

1968:  Cu Tran graduated AS degree in Electrical Engineering – Phu Tho, Saigon, Vietnam.

1968:  Cu Tran got in The Technical University (Education Field) with his Industrial Electricity major – Phu Tho, Saigon. That school was sponsored by the technical university in Ohio U.S.A.

1969:  Cu Tran continued to learn higher electrical technologies which applied for industries through American electrical engineering programs.

1970:  Cu Tran was a student leader and he organized yearly some student activities. Through those activities he met a girl who became his wife in 1976.

1972:  Cu Tran graduated BS degree in Industrial Electricity – Phu Tho, Saigon, Vietnam.

1972: Cu Tran got a job as an Electrical department Manager of The Hue technical medium College, Vietnam.

1973:  Cu Tran graduated from The Republic of Vietnam Officer military training Center and he became a Warrant Officer of The Republic of Vietnam. He learned the military technologies and military practices for a year. He also learned about problems of communism creating around the world.

1975:  The North Vietnamese communists took over the South Vietnam. Cu Tran was forced to attend the communist political class for a half of a month in Hue city of Vietnam.

1975:  Cu Tran left Hue city, he returned back to Saigon because of many unsafe feelings around the Hue city under communist local security system at that time.

The Hanoi communist regime took over the South Vietnam and they confiscated all companies of South Vietnamese owners but the dictatorial regime did not make any payment for those owners. Most of those companies have become today private companies of high level communist members and their relatives.

1976:  Cu Tran got married in Saigon.

1976:  Cu Tran worked as an electrical engineer for the Khanh Hoi Glass Company, Saigon. He represented engineering team to work with a lot of different Vietnamese communist delegations who came from Hanoi, a nest of Vietnamese communists.

Cu Tran since that time got experiences about what communism look like even in Vietnam or in China and how these trouble communist systems operating with such dirty corruptions and terrible problems for humanity.

1977:  Cu Tran went Thanh Hoa to visit his relative who was an internal affairs officer of the Republic of Vietnam and became a prisoner of communist jail after communists taking over South Vietnam in 1975.

By travelling to Thanh Hoa province in North Vietnam at that time, Cu Tran had a chance to see the real poor and real bad situations of the North Vietnamese people under the heavy control for many decades by the dirty dictatorial Vietnamese communist regime.

Cu Tran felt that the Vietnamese society was sunk into the hot water after 1975 and he began to think about escaping Vietnam.

1979:  Cu Tran worked as an electrical designer for The Phu Tho Glass Company at Cho Lon Saigon which was a branch of main company in Khanh Hoi. He designed whole new three phase electrical distribution system and also instructed electricians how to build those new wirings.

There were many human rights problems happening under the heavy control of the communist Vietnam at that time. The whole Vietnam nation became a communist large jail and the Vietnamese people became poorer and aggression communist members became richer.

Millions of Vietnamese, therefore, have to look for freedom somewhere around the world for living but many of them could not do because they died on the way of escaping.

1982:  Cu Tran quit an electrical engineer job and sought the way to escape Vietnam.

1984:  Cu Tran decided to convert to Catholic at Dong Chua Cuu the Saigon church, but finally he have to move to Tan Dinh Saigon church, because of scaring the local communist security officer. Father Nguyen Van Thao helped to handle that very fast secret religious ceremony in that difficult time.

1984:  Cu Tran worked as a private electrician, a hat seller and sometimes a fisherman from Saigon to the beach of western provinces of South Vietnam.

1985:  Cu Tran pretended to be a fisherman who was also a hat seller around the Rach Gia beach for few months before escaping Vietnam.

He escaped by a very small fishing boat with 37 other Vietnamese. It took four days and four nights for his boat passing through the Pacific Ocean from the Rach gia Vietnam to the Pulau Bidong island Malaysia.

His boat encountered many dangerous situations such as heavy rain, strong wind, boat engine problems on the way escaping but finally his boat arrived luckily a small island of Malaysia on October 1985.

Cu Tran escaped alone while his wife and their three sons have to stay at Saigon, Vietnam, due to lack of money for the whole family to escape at that same time.

1985:  Cu Tran became a volunteer of United Nations for refugees at the Pulau Bidong island Malaysia. He was the JVA interpreter and he also worked for the International Catholic Migration Commission ICMC to help refugees.

The U.S. delegation accepted Cu Tran as a Vietnamese refugee and a process for resettlement in U.S.A.

1986:  Cu Tran worked as a volunteer for The ICMC/JVA to help refuges at the processing center in Philippines.

The Embassy of The United States of America in Manila Philippines recognized him in 1986.

1986:  In California, a freedom and opportunity land, Cu Tran with busy life upgrading his new modern technical ability and also performing his work for almost three decades with many different industries.

Cu Tran has shared his electrical engineering talent as an industrial automation control specialist for many companies in the Southern California an around the world.

1987:  Cu Tran attended the Computer Science course for updating his programming knowledge at The Rancho Santiago College, California.

1990:  Cu Tran reunited with his wife and their three sons since 1990 in California and so far in 2014 all of their three sons became engineers who are working in Southern California.

1991:  Cu Tran attended Electro- Mechanical CADD for updating his engineering computerized design job at The MTI College, California.

1992:  Cu Tran worked as an Engineering specialist – ALPS Manufacturing, Garden Grove, California. He has been in Mexicali, Mexico for six months as overseas engineering field services to install new key board plant for ALPS in Mexico.

1993:  Cu Tran worked as a RD Tech / Designer – Medtronic, Anaheim, California. He joined R D team who designed a new medical product line which was the first one of the market at that time.

1995:  Cu Tran worked as an Electrical specialist – J C Ford Company, La Habra, California. He designed and built a lot of electrical control panels for many different production lines in California and for customers who were somewhere around the world.

1999:  Cu Tran contributed his time as a social volunteer for many years to build the strong freedom value of Vietnamese – American community in Little Saigon, California. The Westminster city council recognized him in 2004 and the California Congress recognized him in 2010.

1999:  Cu Tran involved to political issues to promote and protect the freedom value of humanity. He wrote many political commentaries for broadcasting weekly one hour a day on 106.3 FM Radio Station. He commented and discussed with hundreds thousand Vietnamese listeners around the heart of Vietnamese overseas community Little Saigon and the Southern California area.

His commentaries concentrated on how to build a Vietnam War Memorial in Little Saigon, the one of the Vietnam spirit capital and the heart of the Vietnamese refugee center to honor those who sacrificed their lives for freedom and democracy in the Vietnam.

1999:  Cu Tran helped the Vietnamese community as a MC of the WALK A THORN DAY at the city of Westminster to raise fun for The Vietnam War Memorial project.

2000:  Cu Tran express in detail in front of the Westminster city Council about reasons to build the Vietnam War Memorial in order to honor those who sacrificed their lives for freedom and democracy.

2000:  Cu Tran requested the U.S.A. through the Congressman Dana Rohrabacher help to build the Vietnam War Memorial in Westminster Little Saigon.

2003:  Cu Tran organized the Vietnamese Overseas Block (VOB) in Little Saigon, Westminster, California.  VOB was a society volunteer group at the Vietnam War memorial for five years since 2003.

The VOB group became a political group rapidly to promote the value of freedom, human rights and multi-party elections for Vietnam. The VOB also voiced to the world about the current Vietnamese dictatorial government is terrorizing human rights activists in its country.

Cu Tran became a VOB journalist and his writings, his commentaries and his community reports were post on Viet Bao online at that time.

2005:  Cu Tran used poems to promote the freedom society of the Little Saigon capital in California and criticized the troubles of communism in Vietnam under Tran Dai Nam pen name.

2010:  Cu Tran transferred VOB to SIPHUHAINGOAI group with web page:

http://siphuhaingoai.wordpress.com

There was problem suddenly came up and the above web page disappeared in just a short time.

2010:  Cu Tran coordinated SIPHUHAINGOAI radio programs with one hour weekly broadcasting on 106.3 FM.  He discussed with a half million Vietnamese listeners how to build successfully a Vietnamese community oversea and how to promote the human rights for 85 million Vietnamese in Vietnam. Those radio programs did not alive and SIPHUHAINGOAI activists had to seek the other way.

2010:  Cu Tran opened new web page with new name SIPHUVIETNAM to promote freedom, human rights and MULTI-PARTY ELECTIONS for Vietnam.

https://siphuvietnam.wordpress.com

2010:  Cu Tran volunteered as a political advisor for Assembly VAN TRAN, a bright talent in the 2010 election for the U.S. congress chair.  Cu Tran solved a lot of misunderstood political issues of the Vietnamese community around the world. He sent out thousands emails at that time to explain the way how to raise the voice of Vietnamese community on the world.

2010:  Cu Tran met and discussed with the U.S. Congressman Cao Quang Anh human rights issues in Vietnam getting worse.  That was the first visit of the congressman visiting the Vietnamese community in Little Saigon.   They discussed about the communist Vietnamese government that has ruled Vietnam with more corruption and robbery without considering the terrible conditions of life for Vietnamese citizens.

2010:  Cu Tran worked as an automation specialist / PLC programmer – SAPA Extruders – City of Industry, California. He designed and built automation control panels, upgraded production lines by new PLC automation programs. SAPA – COI (City Of Industry) became today a top name of SAPA around 24 countries in the world.

2013:  Cu Tran tried to build a Science Club specializing in automation and robot issues at Little Saigon Southern California where he intended to share his automation experiences with other young engineers of the second generation in U. S. A.

2014:  Cu Tran continues to support the current human rights revolution in Vietnam by his different sensitive ways and experiences in order to liberate 85 million Vietnamese as soon as possible.

 

*

 

IMG_6226

 

Robot tương lai chăng ?

 

*

 

IMG_5661

*

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: